Čo sa skrýva v depozite 06/2017 (podujatie Matejovho domu)