Stále expozície Stredoslovenského múzea

Spoločenskovedné zbierky v Matejovom dome

 

Spoločenskovedné zbierky v Matejovom dome - starostovská, J. BedríkováSpoločenskovedné zbierky v Matejovom dome - mesto-osobnosti, J. BedríkováNová stála expozícia predstavuje 2863 zbierkových predmetov zo zbierok Stredoslovenského múzea. V Matejovom dome vznikla klenotnica s najvzácnejšími zbierkami, archeológia s replikou slovanskej polozemnice a zbierkou stredovekých kachlíc, zbrojnica prezentuje zbierku chladných zbraní. Nachádzajú sa tu miestnosti venované významným banskobystrickým osobnostiam a starostom, bohatú históriu remesiel prezentuje vyše 700 zbierkových predmetov. Expozícia gotickej plastiky a maľby predstavuje unikáty slovenského i európskeho významu. Expozícia je ozvučená hudbou banskobystrických autorov a je v nej využitá audiovizuálna prezentácia a počítačová technika.

Spoločenskovedné zbierky v Matejovom dome - vstupná miestnosť, J. Bedríková Spoločenskovedné zbierky v Matejovom dome - zbrojnica, J. Bedríková

 

Stála expozícia: História mesta Banská Bystrica v Matejovom dome je pre verejnosť bez obmedzenia OTVORENÁ!

Vaše Stredoslovenské múzeum

 

 

© Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, De©us, s.r.o. Žilina (www.decus.sk)