Expozície

thurzov-dom
Zelená
miestnosť

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY

ZELENEJ SIENE

 každú celú hodinu aj počas soboty a to len za doplatok 1,50 €/osobu

matejov-dom
Nová stála expozícia predstavuje
2863 zbierkových predmetov
zo zbierok
Stredoslovenského múzea

EXPOZÍCIA MATEJOV DOM JE ZATVORENÁ Z TECHNICKÝCH PRÍČIN

OD 01.01.2018 DO 30.06.2018

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY EXPOZÍCIE „Príbehy medeného mesta a osudy jeho obyvateľov“

 každú celú hodinu aj počas víkendov a to len za doplatok 1,50 €/osobu (viac)

Vstupné len 2.50 € pre deti 1.50 €

SEZÓNNE AKCIE STREDOSLOVENSKÉHO MÚZEA