Spoločenskovedné zbierky:

ARCHEOLÓGIA

HISTÓRIA A UMENIE

NUMIZMATIKA

ETNOGRAFIA

 

Stále expozície Stredoslovenského múzea

Spoločenskovedné zbierky v Thurzovom dome

Stála expozícia - časť CechySpoločenskovedné zbierky tvoria nezastupiteľnú časť fondu Stredoslovenského múzea. Dokumentujú minulosť mesta Banská Bystrica a Banskobystrického kraja. Do spoločenskovedného fondu patria predmety archeologické, historické, umelecké, numizmatické a etnografické. V archeológii sa nachádzajú predmety reprezentujúce rôzne kultúry z územia Slovenska od praveku až po novovek. História obsahuje jednu z najväčších zbierok zbraní na Slovensku, cechové predmety, predmety viažuce sa k baníctvu, zbierku keramiky, skla, zástav atď. Výtvarné umenie je zastúpené sakrálnymi plastikami a obrazmi; nachádzajú sa tu portréty významných osobností a veduty, ktoré zobrazujú Banskú Bystricu a ďalšie mestá, tak, ako vyzerali v minulosti. V numizmatike sa nachádzajú rímske mince, mince stredoveké a novoveké, ale aj medaily. Etnografia je zastúpená ľudovým textilom, rôznymi typmi odevov a krojov, keramikou, predmetmi dennej potreby, ľudovým výtvarným umením – sklomaľbami, plastikami atď.

Spoločeskovedné zbierky sú reprezentované v stálej expozícii Stredné Slovensko od praveku po 20. storočie, ktorá je umiestnená v Thurzovom dome.

 

Súčasťou expozície je ZELENÁ MIESTNOSŤ V THURZOVOM DOME so vzácnou nástennou maľbou z konca 15. storočia. Raz vidieť je viac ako stokrát o tom počuť, a preto vám ponúkame malú virtuálnu ochutnávku so srdečným pozvaním do Thurzovho domu.

 

Freemake Video Downloader

 

Spoločenskovedná expozícia – História stredného Slovenska je aj naďalej ZATVORENÁ z dôvodu rekonštrukcie expozičných miestností. I napriek dočasnému uzatvoreniu expozície sú výstavy a ponuka tvorivých dielní pre školy a verejnosť v Thurzovom dome stále k dispozícii v čase otváracích hodín!

 

© Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, De©us, s.r.o. Žilina (www.decus.sk)