FOTO súťaž o najlepšie fotky veveričiek z našej záhrady (Tihányiovský kaštieľ)