Jana Rusková

SEKRETÁRKA RIADITEĽA

ruskova

ruskova@ssmuzeum.sk
+421 484 125 896

Nám. SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica