Ponúkané služby Stredoslovenského múzea

 

KNIŽNICA / ŠTUDOVŇA

KnižnicaKnižnica situovaná na prvom poschodí Tihányiovského kaštieľa obsahuje množstvo tlačených materiálov, kníh a časopisov z oblasti humanitných disciplín, najmä z odborov histórie, etnografie a dejín umenia. Záujemcovia majú možnosť študovať aj muzeálne evidované staré tlače. Za poplatok je možné využiť služby kopírovania študijných materiálov.

 

 

 

 

 

 

 

© Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, De©us, s.r.o. Žilina (www.decus.sk)