Ponúkané služby Stredoslovenského múzea

 

KONCERTY a BESEDY

Koncerty a besedyMúzeum poskytuje taktiež priestor na organizovanie menších komorných koncertov a besied.
Architektonicky a výtvarne zaujímavé priestory s výbornou akustikou a kvalitne naladeným klavírom využívajú najmä študenti na usporadúvanie absolventských koncertov a matiné.

 

 

 

 

 

THURZOV DOM

Cena za prenájom priestorov na absolventský koncert, beseda (platiteľ je študent):
Expozičná miestnosť sakrálneho umenia 79 m2 (1.posch.): 10,- € na hodinu
Zelená miestnosť 40 m2: 10,- € na hodinu

Cena za prenájom priestorov na koncert:
Expozičná miestnosť sakrálneho umenia 79 m2 (1.posch.): 15,- € na hodinu
Zelená miestnosť 40 m2: 15,- € na hodinu

 

MATEJOV DOM

Cena za prenájom priestorov na seminár/ prednášku:
Pamätnica múzea 60 m2 (1.posch.): 10 € na hodinu
Cena za prenájom techniky (LCD televízor, DVD rekordér): 5 € na hodinu

 

TIHÁNYIOVSKÝ KAŠTIEĽ

Cena za prenájom priestorov na seminár/ prednášku:
Videosála 30 m2 (1. posch.): 10 € na hodinu
Cena za prenájom techniky (dataprojektor, ozvučovacia technika): 5 € na hodinu

 

Ceny nájmu nezahŕňajú vedľajšie náklady, spojené s užívaním priestorov

 

 

 

© Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, De©us, s.r.o. Žilina (www.decus.sk)