Mgr. Jana Majerová

EKONÓM,
POVERENÁ VEDENÍM EKONOMICKÉHO ODDELENIA

ekonom

ekonom@ssmuzeum.sk
+421 484 125 896

Nám. SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica