Mgr. Jana Koltonová

KOORDINÁTOR PRE MÚZEUM ĽUDOVÉHO TANCA
ETNOLÓG

nahalkova

nahalkova@ssmuzeum.sk
+421 484 125 896

Nám. SNP 3755/4A
974 01 Banská Bystrica