Mgr. Marcela Kevešová

NÁMESTNÍČKA PRE PREZENTAČNÝ ÚSEK

kevesova

kevesova@ssmuzeum.sk
+421 484 125 896
+421 911 410 325

Nám. SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica