Partneri Stredoslovenského múzea

 

Nadácia VÚB Stredoslovenské osvetové stredisko
v Banskej Bystrici
Muzeum.SK

Nadácia VÚB

Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici

Muzeum.SK

Slovenská autobusová doprava Zvolen Slovakia travel www.slovenskadovolenka.sk
Slovenská autobusová doprava Zvolen slovakia.travel www.slovenskadovolenka.sk
Kultúrne a informačné stredisko
Banská Bystrica

HABAKUKY

HC´05 BB
Kultúrne a informačné stredisko Banská Bystrica Habakuky HC´05 BB
Ďalší partneri:    

www.viahistorica.sk

www.arelax.sk

www.kamvyrazit.sk

www.kedykam.sk

   
     
     

 

 

 

 

© Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, De©us, s.r.o. Žilina (www.decus.sk)