PODUJATIA V THURZOVOM DOME

SDCR_02_2019_WEB SSM_v02_29.1.19

Svetový deň sprievodcov CESTOVNÉHO RUCHU v Stredoslovenskom múzeu

LESK A SLÁVA THURZOVCOV

23.02. 2019 

vstupy o 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hod.

preslávenú Thurzovsko – Fuggerovskú spoločnosť predstaví samotný Ján Thurzo

vstup: VOĽNÝ

 

TVORIVÁ DIELŇA PRE DETI

Malý reštaurátor

vstup: VOĽNÝ

Stretnutia s minulosťou pod zelenou klenbou

 27.02. 2019 o 17.00 hod.

 

s historikmi Rastislavom MOLDOM a Jánom GOLIANOM na tému ZO SLOVENSKA AŽ NA KRAJ SVETA.

Moderovaná diskusia s autormi publikácie Cestopisné denníky. Z blízka i ďaleka, z monarchie i republiky.

vstupné: 1,50 €

 

stretnutia_02_2019_WEB SSM_v02_30.1.19