Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu o živote a diele Štefana Moysesa