Ponúkané služby Stredoslovenského múzea

 

Poskytnutie priestorov na filmovanie

THURZOV DOM

33,- € /1 hod.
- v prípade potreby presunu zbierkových predmetov sa celková cena zvyšuje o jednoraz. poplatok v hodnote 33,- € /1 hod.

 

TIHÁNYIOVSKÝ KAŠTIEĽ

15 eur/ hod.

 

 

Ceny nájmu nezahŕňajú vedľajšie náklady, spojené s užívaním priestorov

 

Prenájom priestoru na prízemí

(výstavná miestnosť archeológie + sociálne zariadenie na 1. posch.)
- účel: poskytnutie priestorov na šatňu a soc.zariadenie v prípade kultúrneho podujatia, uskutočneného na Nám. SNP, organizovaného iným subjektom
- počas prevádzky 3,- € na 1 hod. pre 1 pracovníka
- mimo prevádzky 5,-€ na 1 hod. pre 1 pracovníka

 

 

 

Ceny nájmu nezahŕňajú vedľajšie náklady, spojené s užívaním priestorov

 

FOTOGRAFOVANIE/ FILMOVANIE (nekomerčné účely)

Poskytnutie fotografovania bez blesku v expozíciách Matejovho domu, Thurzovho domu a Tihányiovského kaštieľa: 3 €

Poskytnutie amatérskeho videozáznamu v expozíciách Matejovho domu (s výnimkou Klenotnice), Thurzovho domu a Tihányiovského kaštieľa: 3 €

 

Prenájom pozemku o výmere 62,5 m2 za účelom letnej reštauračnej terasy:

- mesačne 100,- €

 

Prenájom strechy na budove Thurzovho Domu o výmere 1m2

- mesačne 100,- €

 

 

 

© Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, De©us, s.r.o. Žilina (www.decus.sk)