VZDELÁVACIE PROGRAMY A TVORIVÉ DIELNE PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ KLUBY

___________________________________________________________________________________________________

 

 

Ponuka programov a prednášok SSM na II. polrok šk.r. 2016/2017 pre SŠ

 

 Ponuka programov a prednášok SSM na II. polrok šk.r. 2016/2017 pre ZŠ

 

Ponuka programov a prednášok SSM na II. polrok šk.r. 2016/2017 pre MŠ

 

 

* Vstupné a otváracie hodiny

 

 

* Kontakt

 

 

* Galéria

 

 

 

 

 

© Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, De©us, s.r.o. Žilina (www.decus.sk)