VÝSTAVY
v Tihányiovskom kaštieli:

AKTUÁLNE

PRIPRAVOVANÉ

ARCHÍV

 

PODUJATIA
v Tihányiovskom kaštieli:

AKTUÁLNE,
PRIPRAVOVANÉ

ARCHÍV

Tihányiovský kaštieľ

Tihányiovský kaštieľ, v pozadí vrch UrpínTihányiovský kaštieľ v Radvani, v ktorom je dnes prírodovedná expozícia Stredoslovenského múzea, prešiel niekoľkými prestavbami. Pôvodne to bola prízemná renesančná budova z prvej polovice 17. storočia; jej zvyšky sa zachovali v severozápadnej časti objektu. V roku 1819 objekt dostal klasicistickú podobu; ďalšie úpravy z 19. storočia vyústili do neorenesančného výrazu. Radvanský KaštieľEšte v tridsiatych rokoch 20. storočia sa na území Kráľovej a Radvane (dnes časti B. Bystrice) nachádzali štyri kaštiele, z ktorých sa dodnes zachovali tri. Radvaň i Kráľova majú dlhú históriu. Radvaň sa spomína v roku 1280 ako Roduan. Kráľova sa v roku 1264 nazývala Villa reginalis Queral, v roku 1402 Khunigldorf (Kráľova osada). Soví hradNajstarším spomedzi štyroch kaštieľov bol Soví hrad z 15. storočia (stával neďaleko dnešného Tesca). Zbúrali ho krátko pred druhou svetovou vojnou. Traduje sa, že patril Matejovi Korvínovi. Druhý kaštieľ, Radvanský, bol centrom Radvane a sídlom rodiny Radvanských. Bol postavený začiatkom 16. storočia. V druhej polovici 20. storočia bol v kaštieli Štátny okresný archív. Dnes nie je využitý a čaká na nového majiteľa. V Radvani ešte stojí aj tzv. Bárczyovský kaštieľ z roku 1651, postavený na gotických základoch. Tak ako Radvanský, dnes nie je využitý a jeho stav je, žiaľ, kritický.

 

Panoramatické vyobrazenie kaštieľa

 

Stála expozícia Príroda stredného Slovenska v Tihányiovskom kaštieli je pre verejnosť bez obmedzenia OTVORENÁ!

 

© Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, De©us, s.r.o. Žilina (www.decus.sk)