Unesie zem naše kroky? 04-05/2018 (výstava Tihányiovského kaštieľa)