Ponúkané služby Stredoslovenského múzea

 

Vedľajšie náklady

 

- Práce spojené s nainštalovaním a odinštalovaním výstavy ......34,- €

 

- Spotreba elektrickej energie/1 deň....................................................3,- €

 

- Vodné, stočné/1 deň...........................................................................2,-€

 

- Vykurovanie/1 deň..............................................................................2,-€

 

- Upratovanie/1 deň...............................................................................2,-€

 

- Mzdové náklady 1 osoba/1 hod........................................................5,- €

 

- Príprava miestnosti/ zahŕňa úvod aj záver akcie...........................10,-€

 

 

 

© Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, De©us, s.r.o. Žilina (www.decus.sk)