Voľné pracovné miesta

 Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Nám. SNP 3755/4 A, 974 01 Banská Bystrica

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

kurátor – archeológ

Požiadavky na uchádzača, pracovné povinnosti:

  • kuratela nad zvereným zbierkovým fondom archeológie, akvizícia a odborné spracovanie zbierkového fondu
  • realizácia archeologického výskumu, sprístupňovanie zbierkového fondu formou expozícií, výstav a publikačnej činnosti
  • príprava odborných a prezentačných aktivít a projektov múzea

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, odbor archeológia
  • oprávnenie vykonávať archeologický výskum výhodou

 Pozícia vhodná pre absolventa

  • áno

Druh pracovného pomeru

  • plný úväzok

Termín nástupu: dohodou

Pracovný pomer na dobu neurčitú.

Vaše žiadosti zasielajte do 30.04.2018 na adresu:

Stredoslovenské múzeum, Nám. SNP 3755/ 4 A, 974 01 Banská Bystrica

                      e-mail: ssm@ssmuzeum.sk

V žiadosti uveďte e-mailový, prípadne telefonický kontakt, vybratým uchádzačom oznámime termín konania konkurzu.