VÝSTAVY
v Thurzovom dome:

AKTUÁLNE

PRIPRAVOVANÉ

ARCHÍV

 

PODUJATIA
v Thurzovom dome:

AKTUÁLNE,
PRIPRAVOVANÉ

ARCHÍV

Aktuálne výstavy v Thurzovom dome

 

 

OHŇOM A MEČOMOHŇOM A MEČOM

17.1. – 5.4. 2017, vernisáž 17.1. 2017 o 16.00 hod.

po stopách najvýznamnejších bitiek z našich a európskych bojových polí

 

Komentované prehliadky, v cene vstupenky na výstavu, s archeológom Martinom Kvietkom.
vo štvrtok 2.2., 2.3. a 30.3. 2017 o 16.00 hod.

 

 

Slávnostné otvorenie výstavy OHŇOM A MEČOM v hľadáčiku fotoaparátu Michaely Redlingerovej

 

 

 

 

 

 

© Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, De©us, s.r.o. Žilina (www.decus.sk)