VÝSTAVY
v Thurzovom dome:

AKTUÁLNE

PRIPRAVOVANÉ

ARCHÍV

 

PODUJATIA
v Thurzovom dome:

AKTUÁLNE,
PRIPRAVOVANÉ

ARCHÍV

ARCHÍV výstav v Thurzovom dome v roku 2016

 Rok 2015, Rok 2014, Rok 2013, Rok 2012, Rok 2011, Rok 2010, Rok 2009, Rok 2008, Rok 2007

 

 

PREMENY CINTORÍNAPREMENY CINTORÍNA

15. 11. – 30. 11. 2016

prezentácia architektonickej súťaže obnovy vojenského cintorína v Majeri

 

 

 

 

 

 

 

OTVÁRAJTE DVERE, SVADOBNÁ RODINA!OTVÁRAJTE DVERE, SVADOBNÁ RODINA!

12.7.2016 - 27.11.2016, vernisáž 12.7. 2016 o 16.00 hod.
svadobné tradície a zvyky našich predkov na území severného Podpoľania

 

NOVINKA!
Komentované prehliadky, v cene vstupenky na výstavu, s etnologičkou Janou Nahálkovou.
vo štvrtok 21.7., 18.8., 29.9., 20.10. a 10.11.2016 o 16.00 hod.

 

Fotoreportáž z inštalácie a otvorenia výstavy OTVÁRAJTE DVERE, SVADOBNÁ RODINA!

 

 

ČARO IMAGINÁCIEČARO IMAGINÁCIE

22.9. - 30.10. 2016, vernisáž 22.9. 2016 o 15.00 hod.
- slovenská kovačická insita, ojedinelý fenomén kultúrneho dedičstva

 

Čaro imaginácie v hľadáčiku fotoaparátu Michaely Redlingerovej

 

 

 

 

HLAVA JÁNA KRSTITEĽA – BRAVÚRA GOTIKYHLAVA JÁNA KRSTITEĽA – BRAVÚRA GOTIKY

16.6. – 2.10. 2016, vernisáž 16.6. 2016 o 16.00 hod.
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pozýva v roku 2016 na nový výstavný cyklus s výstižným názvom KLENOT V KLENOTE. V rámci tohto cyklu predstaví múzeum jedinečné predmety zo svojich zbierok, ktoré budú návštevníci Thurzovho domu obdivovať v unikátnej Zelenej sieni.
Hlava sv. Jána Krstiteľa je unikátnou stredovekou rezbárskou prácou, ktorá patrí medzi najlepšie diela európskeho sochárstva druhej polovice 15. storočia, a preto sa nie je čomu čudovať, že práve tento predmet otvára nový cyklus KLENOT V KLENOTE. O európskom význame tohto diela svedčí aj fakt, že táto rezbárska práca reprezentovala Stredoslovenské múzeum, ale aj Banskú Bystricu a Slovensko ako také, na mnohých výstavách v najväčších európskych metropolách, medzi inými aj v Paríži, v Berlíne, v Bruseli, v Štrasburgu či vo Varšave ...

 

Slávnostné otvorenie výstavy v hľadáčiku fotoaparátu Michaely Redlingerovej

 

NOVINKA!
Komentované prehliadky, v cene vstupenky na výstavu, s historikmi Filipom Glockom a Romanom Hradeckým.
vo štvrtok 14.7., 11.8., 8.9. 2016 o 16.00 hod.

 

 

PORIADOK OHŇAPORIADOK OHŇA

5.5. – 3.7.2016, vernisáž 5.5.2016 o 14.00 hod.

prezentácia tradícií hasičov v Banskobystrickom kraji

 

NOVINKA!
Komentované prehliadky, v cene vstupenky na výstavu, s autormi výstavy Romanom Hradeckým a Vladimírom Klemaničom. Súčasťou prehliadky je aj prednáška HaZZ v BB na tému OHEŇ – dobrý sluha, ale zlý pán. Vo štvrtok 9.6. a 23.6.2016 o 16.00 hod.

 

Slávnostné otvorenie výstavy v hľadáčiku fotoaparátu Michaely Redlingerovej

 

 

ŠŤASTNÝ FLACHÉŠŤASTNÝ FLACHÉ

3.3. – 1.5.2016, vernisáž 3.3.2016 o 16.00 hod.
Výstava v Thurzovom dome s poetickým a tajuplným názvom „Šťastný Flaché“ priblíži návštevníkom Stredoslovenského múzea jedinečnú osobnosť slovenského maliarskeho sveta - Júliusa Flaché.

Spoznajte osobnosť a dielo Júliusa Flaché z rozprávania historika Vladimíra Sklenku.
vo štvrtok 17., 31.3., 14., 28.4.2016 o 16.00 hod. v cene vstupenky na výstavu

 

 

MILUJEM A MAĽUJEM BANSKÚ BYSTRICU

3.3. – 1.5.2016, slávnostné vyhodnotenie súťaže 3.3.2016 o 16.00 hod.
Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici vás pozýva na výstavu výtvarných prác detí materských a základných škôl na tému BANSKÁ BYSTRICA. Výstava je prehliadkou ocenených prác detí.
Návštevníci Thurzovho domu sa tak môžu pozrieť na mesto pod Urpínom očami tých najmenších.

 

SÚŤAŽ MILUJEM A MAĽUJEM BANSKÚ BYSTRICU MÁ UŽ SVOJICH VÍŤAZOV

 

ŤAŽKÉ CHVÍLE ODBORNEJ POROTY výtvarnej súťaže MILUJEM A MAĽUJEM BANSKÚ BYSTRICU

 

 

Vesmír očami detíVESMÍR OČAMI DETÍ

15.3. - 24.3.2016, slávnostné vyhodnotenie súťaže 15.3.2016 o 14.00 hod.
Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Hvezdárňou v Banskej Bystrici a Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici vás pozýva na ďalší ročník výstavy výtvarných prác detí materských a základných škôl na tému vesmír. Výstava je prehliadkou ocenených prác detí v rámci celoslovenskej súťaže „Vesmír očami detí“, ktorú každoročne pripravuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s Hvezdárňami, Okresnými astronomickými kabinetmi, Centrami voľného času a Regionálnymi osvetovými strediskami.
Návštevníci Stredoslovenského múzea sa tak aj tento rok môžu pozrieť na „vesmír“ očami tých najmenších v Thurzovom dome na Nám. SNP.

 

Fotoreportáž - Vesmír očami detí, slávnostné vyhodnotenie, 15.3.2016

 

 

FAREBNÉ SVETY SVETOZÁRA STRAČINU II.FAREBNÉ SVETY SVETOZÁRA STRAČINU II.

9.12.2015 – 25.2.2016, vernisáž 9.12.2015 o 16,00 hod.
Pri príležitosti 75. výročia narodenia a 20. výročia úmrtia predstaví Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci s Múzeom ľudového tanca a Štátnou vedeckou knižnicou výstavu osobných vecí a predmetov zberateľskej vášne významného hudobného skladateľa 20. storočia – Svetozára Stračinu.

 

NOVINKA! KOMENTOVANÉ PREHLIADKY VÝSTAV v Thurzovom dome

14.1., 28.1., 11.2., 25.2.2016 o 16 - tej hodine komentované prehliadky výstavy FAREBNÉ SVETY SVETOZÁRA STRAČINU II. s kurátorkou Michaelou Redlingerovou ZADARMO.

 

 

 

 

 

© Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, De©us, s.r.o. Žilina (www.decus.sk)