VÝSTAVY
v Tihányiovskom kaštieli:

AKTUÁLNE

PRIPRAVOVANÉ

ARCHÍV

 

PODUJATIA
v Tihányiovskom kaštieli:

AKTUÁLNE,
PRIPRAVOVANÉ

ARCHÍV

Pripravované výstavy v Tihányiovskom kaštieli

 

 

 

Pripravujeme pre vás ...

 

 

SVIEŤME SI NA CESTU, NIE NA HVIEZDY

20.4. – 22.5. 2017, vernisáž 20.4.2017 o 16.00 hod.

 

 

ZOO – PREŤAŽENÁ NOEMOVA ARCHA

30.5. – 19.10. 2017, vernisáž 30.5.2016 o 16.00 hod.

 

 

VÔŇA A CHUŤ KORENIA

26. 10. 2017 – 4. 2. 2018, vernisáž 26. 10. 2017 o 16.00 hod.

 

 

 

 

© Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, De©us, s.r.o. Žilina (www.decus.sk)