Matejov dom:

- STÁLE EXPOZÍCIE

- AKTUÁLNE PODUJATIA

- AKTUÁLNE VÝSTAVY

ARCHÍV

 

VÝSTAVY
v Thurzovom dome:

AKTUÁLNE

PRIPRAVOVANÉ

ARCHÍV

 

PODUJATIA
v Thurzovom dome:

AKTUÁLNE,
PRIPRAVOVANÉ

ARCHÍV

Aktuálne výstavy v MATEJovom dome

 

 

 

 

 

 

 

© Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, De©us, s.r.o. Žilina (www.decus.sk)