Zmluvy, objednávky, faktúry

 

Centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr BBSK od roku 2012

 

Zadajte rok, pre ktorý chcete zobraziť dokumenty:

Zmluvy:

Dokument(PDF)Číslo

V tomto roku nie sú zadané žiadne zmluvy...

 

Faktúry:

Dokument(PDF)Číslo

V tomto roku nie sú zadané žiadne faktúry...

 

Objednávky:

Dokument(PDF)Číslo

V tomto roku nie sú zadané žiadne objednávky...

 

 

© Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, De©us, s.r.o. Žilina (www.decus.sk)