a

Mgr. Gabriela Benčová
PR manažér

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Thurzov dom, Nám. SNP. 4

+421 484 125 897
+421 917 898 768

bencova@ssmuzeum.sk
bencova.ssmuzeum@gmail.com

Request was denied for some reason.

VÝSTAVY

Tlačová správa k výstave VÔŇA A CHUŤ KORENIA
Banská Bystrica, 6.11. 2017

Tlačová správa k výstave KEĎ ZUBATÁ KOSU BRÚSI….zvyky spojené s úmrtím
Banská Bystrica, 10.10. 2017

Tlačová správa k výstave NA ZNAK NEVINNOSTI SI UMÝVAM RUKY
Banská Bystrica, 28.6. 2017

Tlačová správa k výstave  ZA FARBOU INDIGA
Banská Bystrica, 28.6. 2017

Tlačová správa k výstave ZOO – PREŤAŽENÁ NOEMOVA ARCHA
Banská Bystrica, 29.5. 2017

Tlačová správa k výstave  ŠTÚROVSKÉ DOBRODRUŽSTVO
Banská Bystrica, 10.5. 2017

Tlačová správa k výstave ZHASNI SVETLO, NÁJDEŠ SVOJU HVIEZDU
Banská Bystrica, 18.4. 2017

Tlačová správa k výstave Prenasledovaní za vieru
Banská Bystrica, 07.04.2017

Tlačová správa k výstave DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU NA SLOVENSKU
Banská Bystrica, 17.02. 2017

Tlačová správa k výstave OHŇOM A MEČOM
Banská Bystrica, 12.01. 2017

PODUJATIA

Tlačová správa ČO SA SKRÝVA V DEPOZITE s riaditeľom Stredoslovenského múzea Romanom Hradeckým na tému BANSKOBYSTRČANIA V 16. HONVÉDSKOM PLUKU
Banská Bystrica, 16.11. 2017

Tlačová správa VÝPRAVY DO STAROVEKU
Banská Bystrica, 12.11. 2017

Tlačová správa STRETNUTIA S MINULOSŤOU POD ZELENOU KLENBOU s egyptologičkou Veronikou Dubcovou na tému ….Z PALÁCA DO ROBOTNÍCKEJ ŠTVRTE…LESK A BIEDA STAROEGYPTSKÝCH MIEST.
Banská Bystrica, 20.10. 2017

Tlačová správa na medzinárodnú vedeckú konferenciu pri príležitosti 220. výročia narodenia Štefana Moyzesa
Banská Bystrica, 19.10. 2017

Tlačová správa ČO SA SKRÝVA V DEPOZITE s historičkou Erikou Maliniakovou na tému ŠTEFAN MOYSES V BANSKEJ BYSTRICI
Banská Bystrica, 14.10. 2017

Tlačová správa VÝPRAVY DO STAROVEKU
Banská Bystrica, 01.10. 2017

Tlačová správa ČO SA SKRÝVA V DEPOZITE s archeológom Romanom Hrončiakom na tému ZÁHADY RADVANSKÉHO KAŠTIEĽA
Banská Bystrica, 19.9. 2017

Tlačová správa STRETNUTIA S MINULOSŤOU POD ZELENOU KLENBOU s reštaurátormi Jozefom Doricom a Miroslavom Slúkom na tému …..O REŠTAUROVANÍ…..NIELEN ZELENEJ SIENE…..
Banská Bystrica, 23.8. 2017

Tlačová správa ČO SA SKRÝVA V DEPOZITE s etnologičkou Janou Nahálkovou na tému TAJOVSKÁ KERAMIKA
Banská Bystrica, 10.8. 2017

Tlačová správa STRETNUTIE POD ZELENOU KLENBOU s historikom Vladimírom SKLENKOM na tému SLOVENSKÉ GYMNÁZIUM V BANSKEJ BYSTRICI

Banská Bystrica, 21.7.2017

Tlačová správa ČO SA SKRÝVA V DEPOZITE s numizmatikom Petrom Račkom na tému KĽÚČE OD MEDENÉHO MESTA
Banská Bystrica, 14.7. 2017

Tlačová správa – Leto v múzeu

Tlačová správa – Stretnutia s minulosťou pod Zelenou klenbou s Jánom Beljakom na tému Výskum a obnova Pustého hradu

Tlačová správa ČO SA SKRÝVA V DEPOZITE s kustódom Vladimírom KLEMANIČOM na tému PIVOVARNÍCTVO V MESTE POD URPÍNOM
Banská Bystrica, 21.6. 2017

Pozvánka na podujatie STRETNUTIE S MINULOSŤOU POD ZELENOU KLENBOU s Pavlom Dvořákom … Smrť sultána Sulejmana …

Tlačová správa – Stredoslovenské múzeum zachraňuje kultúrne dedičstvo našich predkov
a vracia mu zašlú slávu

Tlačová správa Noc múzeí a galérií 2017

Tlačová správa ČO SA SKRÝVA V DEPOZITE s historikom Filipom GLOCKOM na tému BIELE ZLATO V ZBIERKACH SSM
Banská Bystrica, 11.5. 2017

Tlačová správa STRETNUTIA S MINULOSŤOU POD ZELENOU KLENBOU s Katarínou Nádaskou na tému KULTOVÉ ZVIERATÁ V TRADIČNEJ ĽUDOVEJ KULTÚRE
Banská Bystrica, 20.4. 2017

Tlačová správa ČO SA SKRÝVA V DEPOZITE s historičkou Erikou MALINIAKOVOU na tému ŽENA SO ŠTÝLOM – Terézia Vansová
Banská Bystrica, 12.4. 2017

Tlačová správa ČO SA SKRÝVA V DEPOZITE s historikom Petrom Račkom
Banská Bystrica, 16.03.2017

Stretnutia s minulosťou pod Zelenou klenbou s Tunde Lengyelovou
Banská Bystrica, 23.03. 2017

Pozvánka na Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu na tému SPRAVODLIVOSŤ V SLOBODNOM KRÁĽOVSKOM MESTE BANSKÁ BYSTRICA
Banská Bystrica, 21.02.2017

Tlačová správa VALENTÍN v Stredoslovenskom múzeu
Banská Bystrica, 07.02. 2017

Tlačová správa STRETNUTIA S MINULOSŤOU POD ZELENOU KLENBOU s Romanom HOLECOM a Mariánom BOVANOM na tému V SLUŽBÁCH CISÁRA FRANTIŠKA JOZEFA
Banská Bystrica, 16.02. 2017

Tlačová správa k podujatiu ČO SA SKRÝVA V DEPOZITE s archeológom Martinom KVIETKOM CESTA DO PODZEMIA
Banská Bystrica, 09.02. 2017

Tlačová správa STRETNUTIA S MINULOSŤOU POD ZELENOU KLENBOU s Pavlom Kanisom na tému UMENIE DIPLOMACIE M. R. ŠTEFÁNIKA
Banská Bystrica, 20.1. 2017