Zmluvy 2016

Zmluva číslo Partner Predmet Stiahnuť č.1/2016 Zuzana Mega ZoÚ Zmluva na stiahnutie č.2/2016 Jana Kulkovská ZoÚ Zmluva na stiahnutie č.3/2016 Dominik Haliarsky ZoÚ Zmluva na stiahnutie č.4/2016 Michal Soták ZoÚ Zmluva na stiahnutie č.1/2016 Robert Roth ZOD Zmluva na stiahnutie […]

Odoslané faktúry 2016

Číslo faktúry Odberateľ Predmet fakturácie Suma fakturácie Stiahnuť 001/16 Stredoslov.energetika ZA archeolog.výskum 950  Fa na stiahnutie 002/16 BETO BB výsk.dokument 500  Fa na stiahnutie 003/16 Iuventa BA vstupné do expozície 36  Fa na stiahnutie 004/16 Iuventa BA vstupné do expozície […]

Prijaté faktúry 2016

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet fakturácie Suma fakturácie 2016010034 Decus prev. A aktualiz.internet.                            60,- 1020160017 Galvex chem.látky 90,84 5101505872 Stefe dodávka tepla 1188,64 1016007 Dali BB tlač propag.materiálov 99,18 401161336 Spektrum grafik pohľadnice 1,44 20151145 A.En.Gas dodávka plynu 891,49 10160023 […]