Obraz Márie Terézie zo zbierok Stredoslovenského múzea zdobí Kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky v Banskej Bystrici

V regionálnej Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky, ktorá sa nachádza v budove Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, možno nájsť viaceré klenoty zo zbierok Stredoslovenského múzea. Najnovším prírastkom je majestátny portrét Márie Terézie, ktorý bol pred viac ako sto rokmi súčasťou prvej expozície […]