Deň Zeme v SSM – Zachráň svoj vymierajúci rastlinný druh

Pri príležitosti svetového Dňa Zeme pripravilo Stredoslovenské múzeum pre žiakov základných a stredných škôl už druhý ročník online výzvy s názvom:
 Zachráň svoj vymierajúci rastlinný druh.

V roku 2022 bolo našim cieľom zamerať pozornosť žiakov, zapojených do našej výzvy na rastliny, ktoré v posledných desaťročiach rovnako, ako mnohé živočíšne druhy https://ssmuzeum.sk/den-zeme-so-stredoslovenskym-muzeom/, čelia rapídnemu úbytku. Zapojení žiaci aj vďaka našej výzve pochopili, že rastliny sú základom života na Zemi aj jeho
rozmanitosti a sú nevyhnutné pre fungovanie ekologických procesov a život udržujúcich systémov. Zistili, že v súčasnosti čelíme naozaj masívnemu úbytku biologickej diverzity Zeme, ktorého rýchlosť podľa vedeckých odhadov sto až tisíc násobne prevyšuje prirodzené tempo vymierania druhov. V blízkych desaťročiach sa má toto tempo až desaťnásobne zvýšiť.
Podľa vlastného výberu si každý žiak, ktorý sa do výzvy zapojil, zvolil druh
rastliny, ktorý je vo voľnej prírode vážne ohrozený. Jeho ďalšou úlohou bolo
naštudovať si základné informácie o danom druhu a to najmä so zameraním na faktory, ktoré spôsobujú jeho ohrozenie. Na základe zistených informácií vypracoval projekt, ktorý obsahoval najpodstatnejšie opatrenia, ktoré by mohli vybranému rastlinnému druhu reálne pomôcť pred jeho vymiznutím z našej planéty.
Teší nás, že rovnako ako predošlý, aj tento rok sme dostali unikátne a zaujímavo vypracované projekty. Celkovo sa do výzvy zapojilo 51 žiakov
z Banskobystrického kraja. Ani tohtoročný cieľ našej environmentálnej výzvy neskončil len tým, že sme zapojeným žiakom dali do pozornosti dôležitosť ochrany biodiverzity a konkrétnych druhov. Túto osvetu chceme prostredníctvom všetkých žiackych projektov zapracovaných v plagátoch  odovzdať aj širšej verejnosti, a to s dôrazom na najdôležitejší odkaz: Problém závažného úbytku mnohých organizmov sa týka každého z nás. 
Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do výzvy: Zachráň svoj vymierajúci rastlinný druh, ďakujeme a tešíme sa na ďalšie zaujímavé projekty, ktoré budú so Stredoslovenským múzeom s chuťou a nadšením vypracovávať aj naďalej.

Autor: Lucia Hrčková
Grafické spracovanie: Eva Smoleková