Deň Zeme v SSM – Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh

Pri príležitosti svetového Dňa Zeme pripravilo Stredoslovenské múzeum pre žiakov základných a stredných škôl online výzvu s podnetným názvom: Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh. V súčasnosti je  úbytok druhového bohatstva považovaný za najzávažnejší príznak globálnej ekologickej krízy spôsobenej človekom. Len v priebehu roka 2020 vyhynulo na našej planéte  31 živočíšnych  druhov. Najväčší podiel na tom tvorili endemické  ryby z jazera Lanao na Filipínach. Vedci upozorňujú, že pokles populácií živočíchov na našej planéte je katastrofálny, nie však nezvratný. Aj preto bolo hlavným cieľom našej výzvy  zvýšiť povedomie každého zapojeného žiaka o alarmujúcich počtoch mnohých ohrozených živočíchov z rôznych kútov sveta. Zapojení žiaci si podľa vlastného výberu zvolili živočícha, ktorý je vo voľnej prírode vážne ohrozený. Ďalej bolo ich úlohou naštudovať si základné informácie o danom druhu a to najmä v súvislosti s faktormi, ktoré spôsobujú jeho ohrozenie. Na základe zistených informácií vypracovali projekt, ktorý obsahoval dôležité opatrenia, ktoré by mohli vybranému živočíchovi reálne pomôcť pred jeho vyhynutím. Každý zo zaslaných projektov bol unikátny nielen z pohľadu výberu konkrétneho živočícha a jeho výtvarného či grafického spracovania, ale aj z pohľadu vypracovaných opatrení na jeho ochranu žiakom. Naša online výzva mala veľký úspech. Vzhľadom na vysoký počet zapojených žiakov (336) sme k jednotlivým živočíšnym druhom vybrali len niektoré projekty.  Cieľ našej výzvy však neskončil len tým, že sme zapojeným žiakom dali do pozornosti dôležitosť ochrany biodiverzity a konkrétnych druhov. Túto osvetu chceme prostredníctvom vybraných žiackych projektov zapracovaných v plagátoch  odovzdať aj širokej verejnosti, a to s dôležitým odkazom: problém závažného úbytku mnohých organizmov sa týka každého z nás. 

Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do výzvy: Zachráň svoj vymierajúci živočíšny druh, ďakujeme. 

Autori: Lucia Hrčková, Anna Brlošová, Eva Smoleková