RNDr. Elena Martincová

ŠTATUTÁRNA ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA
NÁMESTNÍČKA PRE ODBORNÝ ÚSEK
BOTANIK

martincova

martincova@ssmuzeum.sk
+421 484 103 376
+421 917 898 767

Nám. SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica