Eva Dusková

VEDÚCA DOKUMENTAČNÉHODDELENIA,
DOKUMENTÁTOR

duskova

duskova@ssmuzeum.sk
+421 484 103 376

Nám. SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica