Expozície Matejov Dom

Spoločenskovedné zbierky v Matejovom dome

Nová stála expozícia predstavuje 2863 zbierkových predmetov zo zbierok Stredoslovenského múzea. V Matejovom dome vznikla klenotnica s najvzácnejšími zbierkami, archeológia s replikou slovanskej polozemnice a zbierkou stredovekých kachlíc, zbrojnica prezentuje zbierku chladných zbraní.

Nachádzajú sa tu miestnosti venované významným banskobystrickým osobnostiam a starostom, bohatú históriu remesiel prezentuje vyše 700 zbierkových predmetov.

Expozícia gotickej plastiky a maľby predstavuje unikáty slovenského i európskeho významu. Expozícia je ozvučená hudbou banskobystrických autorov a je v nej využitá audiovizuálna prezentácia a počítačová technika.

Stála expozícia: História mesta Banská Bystrica v Matejovom dome je z TECHNICKÝCH PRÍČIN ZATVORENÁ!

Vaše Stredoslovenské múzeum
  • expmd1
  • expmd2
  • expmd3
  • expmd4