História mesta Banská Bystrica

V banskobystrickom hradnom areáli stojí od roku 1479 tzv. Matejov dom, ktorý je súčasťou Baníckej bašty. Svoje meno nesie na počesť uhorského kráľa Mateja Korvína a na priečelí domu je dodnes popri mestskom znaku umiestnený aj erb kráľa Mateja a jeho manželky Beatrix.

V 80. rokoch 19. storočia sa v Banskej Bystrici objavili snahy o zriadenie mestského múzea, ktoré aj napokon vzniklo v roku 1889. Hlavnú zásluhu na tom mal najmä Dr. Štefan Holesch – hlavný notár mesta a neúnavný propagátor myšlienok múzejníctva. Po rôznych provizórnych riešeniach sa v roku 1891 obrátil na mestskú radu s tým, aby zvážila zreštaurovanie Matejovho domu pre muzeálne účely. Po viacročných prípravách napokon v rokoch 1907 – 1909 dom zrekonštruovali a 17. októbra 1909 bola slávnostne otvorená prvá muzeálna expozícia venovaná histórii mesta Banská Bystrica.

Stála expozícia História mesta Banská Bystrica predstavuje 2863 zbierkových predmetov zo zbierok Stredoslovenského múzea. V expozícii sa nachádza klenotnica s najvzácnejšími zbierkami, archeologická expozícia s replikou slovanskej polozemnice a zbierkou stredovekých kachlíc či zbrojnica, ktorá prezentuje zbierku chladných zbraní. Bohatú históriu remesiel prezentuje vyše 700 zbierkových predmetov z prostredia banskobystrických cechov. Časť expozície v Matejovom dome je venovaná významným banskobystrickým osobnostiam a starostom. Expozícia gotickej plastiky a maľby predstavuje unikáty slovenského i európskeho významu.

 

Virtuálna prehliadka Matterport od Beevam