Fašiangy šialené s Katarínou Nádaskou

Fašiangy, začínajúce sa deň po Troch kráľoch a končiace sa Popolcovou alebo tzv. škaredou stredou, poznáme z územia stredoeurópskeho priestoru, a najmä z nášho, ešte aj v predkresťanskom kontexte. Kde sa zrodili zvieracie masky a prečo sa počas fašiangov chodilo na obchôdzky, konali sa svadby či rituálne sánkovačky porozpráva v Thurzovom dome uznávaná etnologička Katarína Nádaská.

TS_Nadaska