Iné

Informáciu o prebytočnom hnuteľnom majetku (motorové vozidlo) – list č. 165/2019 z 12.3.2019 (dátum zverejnenia: 18.03.2019, 8.00 hod.)

SSM BB_PrM-page-001

Informáciu o neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku (PC) – list č. 166/2019 z 12. 3. 2019 (dátum zverejnenia: 18.03.2019, 8.00 hod.)

SSM BB_NpM-page-001
SSM BB_NpM-page-002
SSM BB_NpM-page-003