Jaroslava Dobrotová

VEDÚCA ODDELENIA LEKTOROV

dobrotova

dobrotova@ssmuzeum.sk
+421 484 125 897

Nám. SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica