Knižnica

Knižnica situovaná na prvom poschodí Tihányiovského kaštieľa obsahuje množstvo tlačených materiálov, kníh a časopisov z oblasti humanitných disciplín, najmä z odborov histórie, etnografie a dejín umenia. Záujemcovia majú možnosť študovať aj muzeálne evidované staré tlače. Za poplatok je možné využiť služby kopírovania študijných materiálov.