Koncety a besedy

Múzeum poskytuje taktiež priestor na organizovanie menších komorných koncertov a besied. Architektonicky a výtvarne zaujímavé priestory s výbornou akustikou a kvalitne naladeným klavírom využívajú najmä študenti na usporadúvanie absolventských koncertov a matiné.

thurzov-dom
Cena za prenájom priestorov na koncert
Expozičná miestnosť sakrálneho umenia 79 m2 (1.posch.)15 € na hodinu
Zelená miestnosť 40 m215 € na hodinu
akustická skúška (platiteľ je študent)5 €/hod.
Cena za prenájom priestorov na absolventský koncert beseda (platiteľ je študent)
Expozičná miestnosť sakrálneho umenia 79 m2 (1.posch.)10 € na hodinu
Zelená miestnosť 40 m210 € na hodinu
matejov-dom
Cena za prenájom priestorov na seminár/ prednášku
Pamätnica múzea 60 m2 (1.posch.)10 € na hodinu
Cena za prenájom techniky (LCD televízor DVD rekordér)5 € na hodinu
tihanyovsky-kastiel
Cena za prenájom priestorov na seminár/ prednášku
Pamätnica múzea 60 m2 (1.posch.)10 € na hodinu
Cena za prenájom techniky (LCD televízor DVD rekordér)5 € na hodinu

poskytnutie cateringového inventáru 15 €/ 1 podujatie (len v objektoch SSM)
Ceny nájmu nezahŕňajú vedľajšie náklady, spojené s užívaním priestorov