Mamuty v kaštieli

Paleozoologická zbierka Stredoslovenského múzea umiestnená v Tihányiovskom kaštieli je mimoriadne rozsiahla a rôznorodá. Zahŕňa viac ako 700 kusov fosílií od mikroskopických jednobunkovcov až po 15 metrov dlhých žralokov. V zbierke možno nájsť aj zaujímavé zvyšky, ktoré dokazujú, že aj v okolí Banskej Bystrice prebývali pred tisíckami rokov najväčšie cicavce obdobia štvrtohôr – mamuty.

V bohatej zbierke Stredoslovenského múzea dokumentujúcej pobyt mamutov na našom území sú najviac zastúpené zuby, menej početné sú úlomky klov, kostí končatín a stavcov. Fosílie patria dvom druhom – mamutovi stepnému a mamutovi srstnatému. Vekovo starším je mamut stepný (Mammuthus trogontherii), ktorý sa na našom území vyskytoval v strednom pleistocéne, približne pred 500 až 200 tisíc rokmi. „Ako prezrádza jeho druhové meno, mamut stepný žil v prostredí mozaikovitej krajiny s prevahou trávnatých stepí, ktoré sa striedali s menšími lesnými porastmi. Najväčšie jedince druhu dosahovali impozantné rozmery, boli vysoké až 4 metre. Ich hmotnosť sa pohybovala okolo 11 ton, čo je takmer dvojnásobok priemernej hmotnosti dnešných slonov,“ uvádza paleontológ Stredoslovenského múzea Mgr. Csaba Tóth, PhD.

Viac fosílií patrí „typickému“ reprezentantovi všetkých mamutov – mamutovi srstnatému (Mammuthus primigenius), ktorý žil na území Slovenska od konca stredného až takmer po koniec vrchného pleistocénu (pred 150 až 20 tisíc rokmi). Tento chladnomilný druh žil v otvorenej krajine dôb ľadových (glaciálov), kde sa živil takmer výlučne trávnymi porastmi. Jedince mamutov srstnatých mali porovnateľné telesné rozmery s dnešnými slonmi (výška do 3 metrov). Vďaka dlhej huňatej srsti, masívnejším kostiam, impozantným klom s dĺžkou 3 metre a väčšej hlave boli však až o tretinu ťažšie (okolo 7 – 8 ton). Po skončení poslednej doby ľadovej mamuty definitívne zmizli z územia Slovenska, ako aj celej Európy. Posledné jedince prežili na izolovaných ostrovoch severovýchodnej Ázie až do historického obdobia stavania egyptských pyramíd.

Fosílie mamutov zo zbierky Stredoslovenského múzea, ktoré možno nájsť v prírodovednom oddelení múzea v Tihányiovskom kaštieli, pochádzajú z rôznych kútov Slovenska. Mimoriadny význam majú zvyšky, ktoré dokladujú ich zriedkavý výskyt v okolí Banskej Bystrice. Pochádzajú z Ponickej jaskyne a z Jaskyne pod Kalinovcom (pri obci Oravce). Unikátnymi nálezmi sú kel a mliečny zub mláďaťa mamuta nájdené pri obci Bušince.

          

Fotografie dokumentujú spodnú tretiu ľavú stoličku mamuta stepného, ktorá pochádza z okolia Komárna a je súčasťou zbierky Samuela Bothára. Ďalšia zachytáva neúplnú tretiu ľavú spodnú stoličku mamuta srstnatého nájdenú v Ponickej jaskyni.