MATEJOV DOM

V banskobystrickom hradnom areáli stojí od roku 1479 tzv. Matejov dom, ktorý je súčasťou Baníckej bašty. Svoje meno nesie na počesť uhorského kráľa Mateja Korvína a na priečelí domu je dnes popri mestskom znaku umiestnený aj erb kráľa Mateja a jeho manželky Beatrix.

V Baníckej bašte boli počas 16. – 17 stor. umiestnené delá, ktoré chránili Mestský hrad od severu. Budova neskôr slúžila ako sklad pušného prachu ale aj obilia. V 16. stor. tu bol aj mlyn na obilie, preto sa bašta nazývala aj Mlynská.

V 80. rokoch 19. storočia sa v Banskej Bystrici objavili snahy o zriadenie mestského múzea, ktoré aj napokon vzniklo v roku 1889.
Hlavnú zásluhu na tom mal najmä Dr. Štefan Holesch – hlavný notár mesta a neúnavný propagátor myšlienok múzejníctva. Po rôznych provizórnych riešeniach sa v roku 1891 obrátil na mestskú radu s tým, aby zvážila zreštaurovanie Matejovho domu pre muzeálne účely. Po viacročných prípravách napokon v rokoch 1907 – 1909 dom zrekonštruovali a 17. októbra 1909 bola slávnostne otvorená prvá muzeálna expozícia.

15. 10. 2009 bola v Matejovom dome slávnostne otvorená nová expozícia venovaná histórii mesta Banská Bystrica.

Expozície

Podujatia

matejov-dom
matejov-dom

Otváracie hodiny:

Matejov dom je až do odvolania z technických príčin ZATVORENÝ.

 

  • Nám. Š. Moysesa 20, Banská Bystrica
  • E-mail: md@ssmuzeum.sk
  • Tel. č.: +421 484 125 577
PondelokZATVORENÉ
Utorok – Piatok09:0017:00
Sobota a Nedela13:0017:00
  • Súradnice polohy Matejov dom, Nám. Š. Moysesa 20 Banská Bystrica: 48.7362456,19.146396200000027