MATEJOV DOM

Matejov dom v súčasnosti

Matejov dom bol postavený v roku 1479 vo vnútri Mestského hradu a bol včlenený do Baníckej bašty. Je to vysoká štvorposchodová stavba postavená v tesnej blízkosti slovenského kostola. Miestnosti sú zväčša plochostropé, na prízemí a prvom poschodí majú niektoré miestnosti valenú klenbu. Na fasáde je vročenie (1479), reliéfne kamenné erby Mateja Korvína a Beatrix Aragónskej a erb mesta. Priečelie zdobí kamenný balkón.

V Baníckej bašte boli počas 16.-17 stor. umiestnené delá, ktoré chránili Mestský hrad od severu. Budova neskôr slúžila ako sklad pušného prachu, ale aj obilia. V 16. stor. tu bol aj mlyn na obilie, preto sa bašta nazývala aj Mlynská.

V rokoch 1907-1909 bol Matejov dom zreštaurovaný a bola v ňom otvorená prvá expozícia múzea. V súčasnosti prebieha v priestoroch Matejovho domu komplexná rekonštrukcia objektu. Vzhľadom na skutočnosť, že posledná rekonštrukcia interiéru objektu bola realizovaná na začiatku 20. storočia pre účely 1. stálej expozície Mestského múzea, je súčasná rekonštrukcia nevyhnutnosťou.

Podstatnú časť finančných prostriedkov uvoľnil zo svojich príjmov zriaďovateľ Stredoslovenského múzea – Banskobystrický samosprávny kraj. V roku 2006 sumu 2 000 000,-Sk múzeum získalo úspešným projektom z Grantového systému Ministerstva kultúry SR. Cieľom komplexnej rekonštrukcie bol v podkroví a na najvyššom podlaží vytvoriť klimatizovaný depozitár múzea, prvé tri poschodia Matejovho domu aj zrekonštruovaného interiéru Baníckej bašty slúžia stálej expozícii histórie mesta Banská Bystrica, čím sa táto expozícia vrátila do svojich pôvodných priestorov spred sto rokov.  Cieľom rekonštrukcie bolo vytvorenie moderného múzejného objektu.

Matejov dom – komplexná rekonštrukcia

Dobová fotografia Matejovho domu 9.októbra 2006 bola stavebnej firme odovzdaná stavba, ktorej konečným cieľom bola komplexná rekonštrukcia historického objektu Matejovho domu a Baníckej bašty. Cieľom prác, prebiehajúcich v I.etape, bolo prestropenie pôvodne otvoreného priestoru Baníckej bašty. Cieľom prestropenia bol návrat do obdobia, keď Banícka bašta slúžila ako obranná bašta fortifikačného systému mesta Banská Bystrica a bola prestropená drevenými podlažiami.
K objektu Matejovho domu bol začiatkom 20. storočia – počas rekonštrukčných prác pôvodných ruín objektu s cieľom prípravy prvej stálej expozície vtedajšieho Mestského múzea – pristavaný kubus schodiska. Realizované prestropenie má preto tvar podkovy, ktorá vypĺňa priestor medzi Matejovým domom a kruhovým pôdorysom Baníckej bašty. Dostavba vnútorných priestorov Baníckej bašty bola ukončená v I. etape úplne, čím vznikli budúce priestory stálej expozície histórie mesta Banská Bystrica na 1. – 3. poschodí, ako aj hygienické zariadenia a zázemia pre múzeum aj kaviareň na prízemí Baníckej bašty.
Pre zabezpečenie zákonom stanovených podmienok na uloženie vzácnych zbierkových predmetov v depozitári Stredoslovenského múzea bola dôležitá nasledujúca II. etapa prác – rekonštrukcia pôvodne nevyužívaného podkrovia Matejovho domu a najvyššieho podlažia v Baníckej bašte aj v Matejovom dome. Rekonštrukciou týchto priestorov, keď do podkrovia Matejovho domu boli vstavané ďalšie podlažia, získa múzeum kvalitné depozitárne priestory. Po vytvorení klimatizovaných depozitárov v najvyšších priestoroch Matejovho domu dnes môže Stredoslovenské múzeum zabezpečovať starostlivosť o zbierkové predmety v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami.

Realizáciou týchto prác splnilo Stredoslovenské múzeum jednu z najdôležitejších úloh svojho poslania, ktorou je starostlivosť o vzácne zbierkové predmety.
Záverečná III.etapa riešila rekonštrukciu pôvodných priestorov Matejovho domu na jeho 1. – 3 poschodí. V priestoroch vzniklo spolu 5 miestností pripravovanej stálej expozície mesta Banská Bystrica.

Slávnostné otvorenie novej expozície v Matejovom dome 15. 10. 2009

V októbri 2009 Stredoslovenské múzeum otvorilo pre verejnosť novú expozíciu venovanú histórii mesta Banská Bystrica v priestoroch Matejovho domu.
V súvislosti s otvorením novej expozície sa v dňoch 13. – 14. 10. 2009 uskutočnila i vedecká konferencia Múzejníctvo v Banskej Bystrici v kultúrno – spoločenskom kontexte. 1889 – 1909 – 2009. Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti výročí Stredoslovenského múzea (rok 1889 – založenie Mestského múzea v Banskej Bystrici, rok 1909 – otvorenie prvej mestskej expozície múzea v Matejovom dome).
Súčasná rekonštrukcia nielen kompletne zrekonštruovala interiér Matejovho domu, ale aj vstavala do Baníckej bašty drevené podlažia. Vznikla tak stála expozícia na troch podlažiach celkovo 470 m2 výstavnej plochy, ako aj moderný klimatizovaný depozitár na vrchných podlažiach a v podkroví, spolu na 300 m2. Komplexná rekonštrukcia si vyžiadala sumu 1 068 462,- € (32 188 489,- Sk), ktorú s úvodnou podporou MKSR vo výške 66 388,- € ( 2 000 000,- Sk ) plne vyčlenil Banskobystrický samosprávny kraj, vlastník objektu. Stavba sa tak stala najväčšou investičnou akciou BBSK za uplynulé obdobie.
Zámerom komplexnej rekonštrukcie objektu aj novej expozície bolo vrátiť do pôvodných priestorov prvú stálu expozíciu v Banskej Bystrici, ktorú tu presne pred 100 rokmi 17.októbra 1909 otvorilo vtedajšie Mestské múzeum, predchodca dnešného Stredoslovenského múzea.

Request was denied for some reason.

Expozície

Podujatia

matejov-dom
matejov-dom

Matejov dom:

Otváracie hodiny:

Matejov dom je až do odvolania      z  TECHNICKÝCH PRÍČIN ZATVORENÝ

Due to technical problems, the Museum is closed until the further notice.

 

  • Nám. Š. Moysesa 20, Banská Bystrica
  • E-mail: md@ssmuzeum.sk
  • Koordinátor Matejovho domu: Romana Hradecká
  • hradecka@ssmuzeum.sk
PondelokZATVORENÉ
Utorok až Piatok09.0017.00
Sobota a Nedela13.0017.00
  • 048/ 412 55 77
  • 0911 991 421
  • Súradnice polohy Matejov dom, Nám. Š. Moysesa 20 Banská Bystrica48.7362456,19.146396200000027