Odoslané faktúry 2016

Číslo faktúry Odberateľ Predmet fakturácie Suma fakturácie Stiahnuť
001/16 Stredoslov.energetika ZA archeolog.výskum 950  Fa na stiahnutie
002/16 BETO BB výsk.dokument 500  Fa na stiahnutie
003/16 Iuventa BA vstupné do expozície 36  Fa na stiahnutie
004/16 Iuventa BA vstupné do expozície 55  Fa na stiahnutie
005/16 Mgr.Tomáš ZACHAR skenovanie fotogr. 5  Fa na stiahnutie
006/16 Iuventa BA vstupné do expozície 12  Fa na stiahnutie
007/16 Mesto BB tvorivé dielne MDD 100  Fa na stiahnutie
008/16 Združenie človek človeku BB videonahrávanie 130  Fa na stiahnutie
009/16 SOS BB Výstava Búvaj že 200  Fa na stiahnutie
010/16 Akadémia umení BB archeolog.výskum 268  Fa na stiahnutie
011/16 CVČ BB tvorivé dielne MDD 16  Fa na stiahnutie
012/16 CVČ BB tvorivé dielne MDD 24  Fa na stiahnutie
013/16 Profi Network Trenčín archeolog.prieskum 250  Fa na stiahnutie
014/16 Stavebný holding BA archeolog.prieskum 1000  Fa na stiahnutie
015/16 Akadémia umení BB archeolog.prieskum 883,5  Fa na stiahnutie
016/16 CVČ BB tvorivé dielne 36  Fa na stiahnutie
017/16 Profi Network Trenčín terénne archeol.práce 650  Fa na stiahnutie
018/16 OZ Otvorená škôlka lupy na pozor.hmyzu 34,6  Fa na stiahnutie
019/16 Akadémia umení BB archeolog.prieskum 382,5  Fa na stiahnutie
020/16 Mesto BB priestory k Radv.jarmoku 150  Fa na stiahnutie
022/16 Zruby Rajec archeol.výskum 3102  Fa na stiahnutie
023/16 Mesto BB prez.na dni sl.kultúry v HK 750  Fa na stiahnutie
024/16 Donivo archeolog.prieskum 750  Fa na stiahnutie
025/16 Mesto BB vstupné do expozície 23  Fa na stiahnutie
026/16 EV Mont BB archeolog.prieskum 500  Fa na stiahnutie
027/16 Mesto BB inštal.výstavy 230  Fa na stiahnutie
028/16 ZIS s.r.o. terénne archeol.práce 550  Fa na stiahnutie
029/16 Zväz múzeí BB náhrada nákl. na konfer. 168  Fa na stiahnutie
030/16 Zruby Rajec výsk.dokumentácia 1080  Fa na stiahnutie