Oslobodenie Banskej Bystrice, 75. výročie (výstava na Radnici)