Petra Birásová

POKLADNÍK,
LEKTOR

kubisova

birasova@ssmuzeum.sk
+421 484 125 577

Nám. Štefana Moysesa č.20, 974 01 Banská Bystrica