PhDr. Filip Glocko

VEDÚCI ODDELENIA KURÁTOROV,
VEDÚCI ODDELENIA KONZERVÁTOROV,
HISTORIK

glocko

glocko@ssmuzeum.sk
+421 484 125 896

Nám. SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica