PhDr. Marcel Pecník

RIADITEĽ STREDOSLOVENSKÉHO

MÚZEA V BANSKEJ BYSTRICI

glocko

pecnik@ssmuzeum.sk
+421 484 125 896

Nám. SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica