Prenájom priestorov

Poskytnutie priestorov na filmovanie

thurzov-dom

33,- € /1 hod.

– v prípade potreby presunu zbierkových predmetov sa celková cena zvyšuje o jednoraz. poplatok v hodnote 33,- € /1 hod.

tihanyovsky-kastiel

15 eur/ hod

Ceny nájmu nezahŕňajú vedľajšie náklady, spojené s užívaním priestorov

Prenájom priestoru na prízemí

  • (výstavná miestnosť archeológie + sociálne zariadenie na 1. posch.)
  • účel: poskytnutie priestorov na šatňu a soc.zariadenie v prípade kultúrneho podujatia, uskutočneného na Nám. SNP, organizovaného iným subjektom
  • počas prevádzky 3,- € na 1 hod. pre 1 pracovníka
  • mimo prevádzky 5,-€ na 1 hod. pre 1 pracovníka

Ceny nájmu nezahŕňajú vedľajšie náklady, spojené s užívaním priestorov

FOTOGRAFOVANIE/ FILMOVANIE (nekomerčné účely)

Poskytnutie fotografovania bez blesku v expozíciách Matejovho domu, Thurzovho domu a Tihányiovského kaštieľa: 3 €

Poskytnutie amatérskeho videozáznamu v expozíciách Matejovho domu (s výnimkou Klenotnice), Thurzovho domu a Tihányiovského kaštieľa: 3 €

Prenájom pozemku o výmere 62,5 m2 za účelom letnej reštauračnej terasy:
– mesačne 100,- €

Prenájom strechy na budove Thurzovho Domu o výmere 1m2
– mesačne 100,- €