Prijaté faktúry 2016

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet fakturácie Suma fakturácie
2016010034 Decus prev. A aktualiz.internet.                            60,-
1020160017 Galvex chem.látky 90,84
5101505872 Stefe dodávka tepla 1188,64
1016007 Dali BB tlač propag.materiálov 99,18
401161336 Spektrum grafik pohľadnice 1,44
20151145 A.En.Gas dodávka plynu 891,49
10160023 Dali BB tlač plagátov na TD 74,12
1601055 Cinema panely na výstavu 443,1
1215011918 Right Power Energy dodávka EE 1122,02
1215011925 Right Power Energy dodávka EE 315,2
2016014 Super tep čistenie kanalizácie 138
20160006 Milan Švec sklo 37,2
8601010813 Le cheque dejeuner jedálne kupóny 2133,82
101600636 Dali BB tlač PM 90,65
160017 Kelcom BB oprava el.signalizácie 64,32
2016006 Timba s.r.o. drevený materiál 190,46
8781840244 Slovak Telekom telef.služby 130,9
216330049 Lion Car oprava SMV 161,82
5101600410 Stefe dodávka tepla 1819,22
167710074 SVS BB odvádzanie zrážkových vôd 5,87
2016002 Śtefan Kocka zreštaurovanie mortuária 8250
7600888913 Slovak Telekom telef.služby 194,54
401161485 Spektrum grafik pohľadnice 0,36
1615000025 Right Power Energy spracovanie splátk.kalendára 24
216330063 Lion Car oprava SMV 135,98
2161101992 SOZA BA odmena za licenciu na ver.použ. 100,8
142016 Eresa pohľadnice 156,65
116 Kladivíková pohľadnice 126,75
160036 Kelcom BB revízia na EZS 486,36
201601 Graf.štúdio PM- Hravá BB 28,8
2161034919 SVS BB vodné stočné 310,85
2016002 Ceprocer Monografia Radvaň 50
2016003 Štafan Kocka zreštaurovanie Mortuária 6930
1612100954 Right Power Energy dodávka EE 817,74
1612100953 Right Power Energy dodávka EE 1240,45
8601018603 Le cheque dejeuner jedálne kupóny 2542,26
2161042274 SVPS vodné stočné 63,48
2161042273 SVPS vodné stočné 97,03
2161042272 SVPS vodné stočné 87,11
216330096 Lion Car kontrola, diagnostika 23,46
201610537 Aureus Services pečiatky 99,14
10160173 Dali BB tlač progr.plagát 45,24
10160172 Dali BB tlač vstupeniek 63,92
1600004 SOS Bird PM-plyšové hračky 355,6
2016010045 Decus reg.internet domény 75
20160042 Danielson BB tlač katalógu výstav 58,8
52016 Elektro M BB oprava osvetlenia 226,8
4782761292 Slovak Telekom telef.služby 136,79
5101600941 Stefe dodávka tepla 1363,61
701112016 TSV Papier papier tlačivá 23,84
1633 Liptáková zväčšovacie poháriky- PM 35,9
7601847980 Slovak Telekom telef.služby 201,82
12160345 Slovakia lift medziobdobná prehliadka 56,4
160205 Senda správa siete, údržba 60
5131600452 Stefe vyučtovanie tepla 111,07
401161548 Spektrum grafik pohľadnice 2,52
1600040 Miroslav Kliment BB vývoz odpadu 134,11
1603039 Geminy MLT- D 24
1612102426 RIGHT Power Energy dodávka EE 892,64
701232016 TSV Papier papier, fólie 179,56
1603028 Cinema plagát, tabuľa 217,9
1600000001 Štátny geolog.ústav predplatné časopisu 22
8601029175 Le cheque dejeuner jedálne kupóny 2471,84
2016030002 Zväz múzeí členský preukaz 111
2016400056 Slov.nár.múzeum predplatné časopisu 11,2
160331 Jozef Ganz čistenie chodníka 24,85
2016010047 Decus prev.a aktualiz.internet 60
10160325 Dali BB tlač progr.plagát 45,24
216330133 Lion Car diagnostika 236,64
8783687319 Slovak Telekom telef.služby 133,12
216330137 Lion Car odťah vozidla 54
160305 Senda správa siete, údržba 75
5101601447 Stefe dod.tepla 1228,52
160362 Miromax prev.a ochr.služby 540
7602807649 Slovak Telekom telef.služby 194,92
2016088 RG COPY Cartridge 124,8
1612103473 Right Power Energy dod.EE 350,93
1612103474 Right Power Energy dod.EE 533,14
10160358 Dali BB tlač vstupenky 54,41
401161606 Spektrum grafik pohľadnice 1,62
160076 Kelcom BB údržba na EZS 25,92
17040000130 ÚBBSK BB PZM 48,12
1600541001 SAD ZV prenájom plochy 10,8
18016 Stredoslov.galéria prevoz diel 45,1
216330165 Lion Car výmena a kontrola tachometra 95,4
2016014 Bustransport Slovakia preprava osôb 270
142016 Damián Mrva ladenie klavíra 70
1604056 Geminy Projektor 429
160539 Miromax servis požiar.vodovodov 134,16
5484642 Mafra Slovakia tlač novín 116,22
2016103 TSV Papier toner 43,2
16010572 Alfex BB žiarovky 65,89
116049485 Le cheque dejeuner Jedálne kupóny 2683,1
1208961 Banchem DS čistiace prostriedky 82,5
10160433 DALI BB tlač progr.plagát 49,06
72016 OZ Sosna školenie 30
5101601952 Stefe dod.tepla 795,24
10160457 Dali BB tlač plagátov na Noc múzeí 15,26
1605013 Cinema prop.panely 570,41
4784615762 Slovak Telekom telef.služby 133,91
7603767162 Slovak Telekom telef.služby 223,64
12160621 Slovakia lift odborná prehliadka 151,44
1612104694 Right Power Energy dodávka EE 22,58
1612104695 Right Power Energy dodávka EE 140,3
122016 Elektro M BB oprava osvetlenia v MD 92,4
16010748 Alfex BB žiarovky 73,78
702302016 TSV Papier kancel.potreby 109,19
160101 Kelcom BB revízie EZS 285,36
12160660 Slovakia lift oprava výťahu 40,32
201560006 Viktor Graus BB nákup rastlín, sadenie 750
2161118619 SVPS vodné stočné 149,71
2161118617 SVPS vodné stočné 168,29
2161118618 SVPS vodné stočné 156,05
10160531 Dali BB tlač prac.listov 300
8601046712 Le cheque dejeuner jedálne kupóny 2647,9
10160528 Dali BB tlač- progr.plagát 45,55
172016 Jurso,s.r.o tepovanie TK 264,6
2016010050 Decus, s.r.o. internet.doména 75
2161119009 StVS vodné stočné 127,93
9785543254 Slovak Telekom telef.služby 136,19
5101602454 Stefe teplo TK 577,9
160505 Senda správa siete, údržba 90
7604727542 Slovak Telekom telef.služby 230,66
702832016 TSV Papier kancel.potreby 190,9
1612105927 Right Power Energy dod.EE- vyuč. -110,46
1612105924 Right Power Energy dod.EE- vyuč. -278,57
2016155 RG COPY tonery 189,6
10160618 Dali BB tlač- progr.plagát 45,55
160890 Miromax označenie BOZP 5,3
1132016 Letreo infor.panel 360
20160046 RGT Press BB prop.materiál 5,66
401171316 Spektrum grafik pohľadnice 1,44
792080589 Slovak Telekom telef.služby 123,17
160256 Kelcom BB údržba EZS 122,39
3017340042 DOXX ZA jedálne kupóny 699,79
94764 Mafra Slovakia hospod.noviny 199
163896 Profiklima výmena a kontrola 1152
161231 Jozef Ganz čistenie chodníka 24,85
162089 Miromax prev.ochr. Prehliadky 540
16012113 Alfex BB žiarovka 4,92
201600879 Slov.nár.knižnica MA vyhotovenie digikópií 33,7
2611145593 Slovakia Energy vyuč.spotreby EE 5,03
16019 Tibor Kováč reštaur.zbierkových predmetov 425
16018 Tibor Kováč reštaur.zbierkových predmetov 480
160184 Ján Parobek Inštal dodávka a amontáž okná TD 71227,52
16199 Noprint BB Úprava web stránky 960
2611145276 Slovakia Energy spotreba EE- vyučtovanie -486,18
10161328 Dali BB tlač progr.plagát 45,55
12016 Eva Bezúchová reštaur.plastiky 250
6119528 Slovak Telekom telef.služby 185,88
201619 JJ Staving stavebné práce TK 6208,04
2611142331 Slovakia Energy spotreba EE 276,22
2611142330 Slovakia Energy spotreba EE 169,05
12161526 Slovakia lift medziobdobná prehliadka 56,76
20160245 Slovhron ZH Demestes 19,6
5100038692 Slovak Telekom telef.služby 128,29
2161277059 SVS BB vodné stočné 151,12
2161277058 SVS BB vodné stočné 152,51
116130675 Le cheque dejeuner jedálne kupóny 3510,53
2161276703 SVS BB vodné stočné 133,94
601119734 Slov.pošta BB Časopis Pamiatky a múzeá 30,64
2161273392 SVS BB vodné stočné 176,93
12161425 Slovakia lift oprava výťahu 60,48
20160184 AB Art Press prop.materiál 54,1
1600223 SOS Birde Life plyšové hračky 519,7
70538 TSV Papier kancel.potreby 218,86
1016194 Dali BB tlač progr.plagát 45,55
1209311 Banchem DS čistiace prostriedky 84,97
175000352 ÚBBSK BB Havarijné poistenie 48,12
59801109 Pardon BB inzerát 6
160229 Kelcom BB revízia na EZS 422,22
401170714 Spektrum grafik propagačný materiál 1,44
1610027 Geminy USB 59,4
7609540570 Slovak Telekom telef.služby 196,88
56016 Stredoslov.galéria prevoz diela 16,32
216684 Davital BB filtre 36,6
201618 JJStaving stavebné práce TK 19713,73
200600159 SOŠ Pod Bánošom sviečky -pm 63
3790200344 Slovak Telekom telef.služby 130,99
161009 Senda Kynceľová sprava siete, administrácia 195
5101604981 Stefe BB teplo TK 1022,06
16011806 Alfex BB žiarovky 95,77
705122016 TSV Papier kancel.potreby 567,06
2016255 RGCopy inštalácia sieť.zariadenia 32,78
16330 Profiklima zisťovanie závad 72
8601093708 Le cheque dejeuner Jedálne kupóny 2225,38
1705000260 ÚBBSK BB automat.spracovanie výkazov 173,77
10161072 DALI BB tlač progr.plagát 45,55
10161071 DALI BB tlač vstupenky 50,57
201610201 Hrončiak Roman pomocné archeolog. 450
16012 Liptáková prop.materiál 99,47
1610010 Geminy LCD 73,68
2611120848 Slovakia Energy dodávka EE -447,24
2611120847 Slovakia Energy dodávka EE -231,87
7608575216 Tcom telef.služby 183,89
1600302 Opidekor Štúrovo plastové gombíky 38,74
161505 Miromax prevent. a ochranné služby 540
12161273 Slovakia lift odborná prehliadka 151,44
1610001 Geminy počitač 299,52
116479 Daniel Kapusta BB rámovanie 28,14
5101604475 Stefe dodávka tepla TK 475,67
1612111088 Slovakia Energy dodávka EE -186,44
1612111091 Slovakia Energy dodávka EE -424,23
209 Slovak Telekom telef.služby 132,23
160931 Jozef Ganz čistenie chodníka 24,85
2016010061 Decus prevádzkovanie internet.podstr. 60
116106806 Le cheque dejeuner jedálne kupóny 2225,38
5916011792 Poradca podnikateľa VS ročný prístup 84
10160958 Dali BB tlač progr.plagát 52,52