RNDr. Dana Bardonová

KOORDINÁTOR PRE TIHÁNYIOVSKÝ KAŠTIEĽ

bencova

bardonova@ssmuzeum.sk
+421 484 103 376
+421 903 480 268

Radvanská 27, 974 01 Banská Bystrica