Thurzov dom – Výstavy – Archív

IKONY
08.01.2007 – 11.02.2007

Výstava súčasných ikon písaných podľa starých tradičných postupov pripravená v spolupráci so Spolkom ikonopiscov Sv. Cyrila a Metoda na Slovensku.

Fotografie z výstavy:
Krásy Tatier očami
zakarpatských umelcov
07.02.2008 – 29.02.2008
Vernisáž 07.02. o 15.00 hod.

Predajná výstava obrazov akademických umelcov z Ukrajiny, ktorí sa každoročne stretávajú na plenéri vo Vysokých Tatrách.

nvirofilm 2008
12.05.2008 – 17.05.2008
V Thurzovom dome sa v rámci Envirofilmu 2008 konala výstava Miroslava Sanigu ktorá bola doplnená aj besedou s týmto prírodovedcom a populatorizátorom slovenskej prírody.
Leo Redlinger:
Bratislavské jazzové dni 2008
05.05.2008 – 11.05.2008
Vernisáž: 9.5.2008 o 15.00 hod.
Sprievodná fotografická výstava k 13. medzinárodnému dixielandovému festivalu Banská Bystrica 2008.
Výstava Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
19.05.2008 – 27.05.2008
Výstava pripravená Úniou nevidiacich a slabozrakých pri príležitosti 10. výročia jej vzniku.

Stromy a ľudia
03.04.2008 – 01.06.2008
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci s Nadáciou Zelená nádej pripravilo výstavu „Stromy a ľudia“ (Stromoví ľudia) o lesoch a stromoch vo fínskych mýtoch a tradíciách, autoriek Sanni Seppo a Ritvy Kovalainen, ktorá vznikla v rokoch 1993-1997. Na slávnostné otvorenie výstavy 3. apríla o 15. 00 hodine v Thurzovom dome prisľúbil účasť aj radca Fínskeho veľvyslanca v Slovenskej republike .Marko Laine. viac informácií a foto z vernisáže…

Stromy a ľudia
03.04.2008 – 01.06.2008

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci s Nadáciou Zelená nádej pripravilo výstavu „Stromy a ľudia“ (Stromoví ľudia) o lesoch a stromoch vo fínskych mýtoch a tradíciách, autoriek Sanni Seppo a Ritvy Kovalainen, ktorá vznikla v rokoch 1993-1997. Na slávnostné otvorenie výstavy 3. apríla o 15. 00 hodine v Thurzovom dome prisľúbil účasť aj radca Fínskeho veľvyslanca v Slovenskej republike .Marko Laine.
K tejto práci Sanni Seppo a Ritvu Kovalainen priviedol šokujúci stav extenzívneho hospodárskeho využívania lesov vo Fínsku. Tiež si uvedomili, ako tento proces ničí ľudskú dušu, ktorá je spätá s prírodou a v roku 1997 získali prestížne ocenenie Suomi “Finland” Prize.
Korene nášho vzťahu k lesom nachádzame už v bájnych dobách. Stromy hrali významnú úlohu v živote našich predkov. Fotografie zobrazujú miesta a stromy, ktoré sú spojené s rituálmi predkov a ukazujú aj vzťah dnešných ľudí k stromom.. Výstava pozostáva zo šiestich častí. Fotografie nás postupne sprevádzajú lesom, jeho duchmi a posvätnými lesohájmi. Zobrazujú posvätné stromy, ktoré rozprávajú o celých generáciách, ale aj fotografie stromov a ľudí, ktorí sú s nimi spätí i v dnešnej dobe. Výstava „Stromy a ľudia“ je výletom do starej fínskej mytológie, za starými fínskymi tradíciami a výletom do dôb, v ktorých lesy nemali hranice a tiahli sa všetkými smermi.
Sprievodným programom budú tvorivé dielne pre deti i dospelých, počas ktorých si môžu návštevníci zhotoviť svoj vlastný rodostrom, ochranného stromového mužíčka, porozprávať sa o význame stromov u starých Slovanov či Keltov, a tak viac preniknúť do obsahu posolstva výstavy.

SPRÁVA O VERNISÁŽI

Vo štvrtok 3. apríla o 15.00 hodine sa v Stredoslovenskom múzeu – Thurzovom dome uskutočnila vernisáž výstavy fínskych autoriek Sanni Seppo a Ritvy Kovalainen s názvom „Stromy a ľudia“. Múzeum pripravilo výstavu o lesoch a stromoch vo fínskych mýtoch a tradíciách v spolupráci s Nadáciou Zelená nádej. K tejto práci autorky priviedol šokujúci stav extenzívneho hospodárskeho využívania lesov vo Fínsku. Tiež si uvedomili, ako tento proces ničí ľudskú dušu, ktorá je spätá s prírodou a v roku 1997 získali prestížne ocenenie Suomi “Finland” Prize. Na slávnostnom otvorení výstavy v Stredoslovenskom múzeu sa zúčastnil aj radca Fínskeho veľvyslanca v Slovenskej republike Marko Laine, správkyňa Nadácie zelená nádej Ing. Mária Hudáková a riaditeľ Štátnych lesov Slovenskej republiky doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD.
Výstava, ktorá prešla už niekoľko krajín potrvá v Stredoslovenskom múzeu potrvá do 1.júna 2008 a následne bude prevezená do Českej republiky.

Tancuj, Tancuj…
História organizovaných foriem folklóru v Banskej Bystrici a okolí
05.06.2008 – 03.08.2008
Múzeum ľudového tanca, ako samostatné pracovisko Stredo-slovenského múzea v Banskej Bystrici pozýva všetkých priaznivcov slovenského folklóru a členov folklórneho hnutia na svoju profilovú výstavu pod názvom „Tancuj, tancuj…“. Jej námetom sú organizované formy folklóru v Banskej Bystrici a okolí s dôrazom na folklórne súbory.
Pútavou formou mapuje začiatky folklórneho hnutia v našom meste, činnosť existujúcich, ale aj zaniknutých tanečných kolektívov. Ilustrujú ju staršie fotografie, plagáty, kroniky, fotoalbumy a rôzne rekvizity zo „života súboru“. Organickou súčasťou výstavy je videoprojekcia zostavená z archívnych obrazových a zvukových záznamov, poskytnutých jednotlivými súbormi.
Výstava „Tancuj, tancuj…“ je prvou profilovou výstavou Múzea ľudového tanca a zároveň predstavuje začiatok snáh o komplexné zdokumentovanie folklórnej a folkloristickej činnosti v banskobystrickom regióne. Dáva verejnosti do pozornosti zaujímavé formy folklóru v jeho rôznorodosti, vzniknuté na pôde Banskej Bystrice, pričom inšpiruje k dopĺňaniu a upresňovaniu jednotlivých informácii.
Za vôňou tabaku…
07.08.2008 – 28.09.2008
Vernisáž 11.09.2008, 16.00
Autor výstavy: Mgr. Filip Glocko
Spoluvystavovatelia:
Mgr. Erik Kolton – súkromný zberateľ
Pipe club J.I.M. Nitra
Fajkový klub Banská Bystrica
Výstava: Za vôňou tabaku…, poskytuje návštevníkovi kompletný prehľad o vývoji fajkárstva v Európe. V časti história sa dozvedá o prvých pokusoch o prinesenie tabaku zo zámoria a jeho rozšírení po európskom kontinente. Osobitná kapitola je venovaná histórii fajkárstva v Uhorsku a na Slovensku. Popri historickej tematike je spracovaná aj téma fajka a jej materiály, kde je podrobne rozobratá materiálová stránka výroby fajok a to: fajky z hliny, dreva, morskej peny, porcelánu, vodné fajky, fajky na ópium a fajky z netradičných materiálov. Výstava poskytuje priestor štyrom subjektom, prezentujúcich vzácny fajkový materiál. Návštevníkovi je k „dispozícii“vyše 440 fajok z rôznych materiálov, proveniencií a období. Najstaršie vystavené fajky pochádzajú zo 17.storočia a sú dielom holandských fajkárov. Medzi zaujímavosti určite budú patriť najmenšie funkčné zápalky na svete.
Stredoslovenské múzeum – v súčastnosti spravuje vo svojom fonde fajky v počte kusov 158. Z toho sú: fajky z hliny (128ks), fajky z dreva (9ks), fajky z morskej peny (13ks), fajky z porcelánu (1ks), fajky z kovu (4ks), fajky z netradičných materiálov (1ks), fajka ópiová (1ks) a vodná fajka (1ks). Fond ďalej obsahuje cigáršpice, trúbeľky-pipasáre a aj fajkové komponenty, ako: pipatóriá, škrabáky, nožnice, sekáče a rezačky tabaku, fajčiarske súpravy, popolníky, zapaľovače, uskladňovacie predmety…
Mgr.Erik Kolton – začal zbierať fajky v roku 1999, popri štúdiu na Vysokej škole v Banskej Štiavnici. Preto aj väčšina fajok pochádza práve z nálezov z tohto mesta. Zbierka obsahuje okolo 250 exemplárov a je zaujímavá hlavne počtom zastupených výrobkov od rôznych výrobcov (okolo 50 výrobcov). V zbierke sa nachádzajú okrem hlinených fajok aj fajky z dreva, morskej peny, porcelánu a napodobeniny parožia.
Pipe club J.I.M. Nitra – bol založený v treťom roku tretieho tisícročia (v r. 2003) tromi nadšencami fajkovej histórie, ktorých iniciály tvoria názov klubu. Hlavným zameraním klubu nie je propagácia fajčenia, ale sústreďovanie odborných informácií a faktov o výrobe, používaní a spoločenskom postavení fajky a fajčenia v minulosti a dnes. Svojou zbierkou chceme prispieť k zachovaniu dôkazov o zručnosti majstrov fajkárov a iných súvisiacich remesiel. Slovenské fajky – “zapekačky” mali vynikajúcu povesť u nás i vo svete. Chceme nadviazať na výzvu uznávaného historika a archeológa Andreja Kmeťa, ktorý svojho času vyhlásil, že “zapekačky” sú slovenským vynálezom hodným zápisu do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Kvíz k aktuálnym výstavám Banská Bystrica v minulosti
a Za vôňou Tabaku (DOC)
Banská Bystrica
v historickej fotografii
07.08.2008 – 28.09.2008
Vernisáž 11.09.2008, 16.00
Kurátor výstavy:
PhDr. Vladimír Sklenka
Výstava Banská Bystrica v minulosti prezentuje návštev-níkom Stredoslovenského múzeá čiernobiele a farebné veduty, fotografie, pohľadnice v počte vyše 250 kusov. Vystavené pohľady zachytávajúce rôzne časti Banskej Bystrice a ich vývoj (Námestie, Mestský hrad, Dolnú ulicu, Hornú ulicu, Kalváriu, Evanjelický kostol, asanovanú židovskú synagógu, mestské opevnenie, hrable ne Hrone, pôvodnú železničnú stanicu, staré mosty, atď.) a rôzne udalosti napr. (návšteva A. Hlinku v Banskej Bystrici, Návšteva Klementa Gottwalda v Banskej Bystrici, prvý let lietadla v Banskej Bystrici).
Výstava tak ukazuje návštevníkom prečo v Banskej Bystrici platilo príslovie: „Za živa v Bystrici, po smrti v nebi“, čo Bystrica stratila a čo získala po architektonickej stránke v priebehu 150 rokov. Výstava nadväzuje na fotografickú výstavu z minulého roka Radvaň a radvanský jarmok.

Prezentačná výstava
družobného regiónu
NÓGRAD
29.09.2008 – 03.10.2008
Vernisáž 29.09. o 11.00 hod.
Výstava prezentuje vynikajúce maďarské výrobky, organizuje ju Ministerstvo zahraničných veci Maďarskej republiky v spolupráci s Úradom BBSK.
Vesmírne metamorfózy
04.12.2008 – 01.02.2009
Výstavu pripravilo Stredo-slovenské múzeum v spo-lupráci s Hvezdárňou v Banskej Bystrici, ako prezentačnú vý-stavu banskobystrickej hvez-dárne pri príležitosti Medzinárodného roku astronómie. Na návrh Medzinárodnej astronomickej únie (IAU), bol rok 2009, v ktorom uplynie 400 rokov od prvého astronomického pozorovania ďalekohľadom, uskutočneného Galileom Galileim, určený ako Medzinárodný rok astronómie (IYA).
Cieľom tohto roku je aby si ľudia uvedomili svoje miesto vo Vesmíre cez pozorovanie dennej a nočnej oblohy a zažili pocit objavovania krás, ktoré v sebe skrýva obloha. Snahou je vzbudiť záujem o astronómiu a príbuzné vedy, obzvlášť u mladej generácie. Medzinárodný rok astronómie bude celosvetovou oslavou astronómie a jej príspevku pre spoločnosť a kultúru, s podujatiami na lokálnej, regionálnej, národnej a globálnej úrovni po celý rok 2009.
Z tohto dôvodu a so snahami napĺňať ciele Medzinárodného roku astronómie aj Stredoslovenské múzeum. Múzeum v spolupráci s hvezdárňou v Banskej Bystrici odštartuje Medzinárodný rok astronómie výstavou s astronomickou tematikou.
Na výstave Vesmírne metamorfózy – Pohľady na oblohu budú prezentované fotografie, ktoré návštevníkom predstavia neopakovateľnú nádheru dennej i nočnej oblohy. Vystavené fotografie dokumentujú len malú časť tejto nádhery, ktorú nám každodenne obloha predvádza a s ktorou sa človek stretáva už dlhé roky.
Až po vzhliadnutí tejto výstavy návštevník ocení, čo všetko môže, čo všetko sa dá na dennej i nočnej oblohe vidieť.
V astronomickej tematike bude Stredoslovenské múzeum v spolupráci s hvezdárňou pokračovať aj formou podujatí k slnovratom počas celého roku 2009.
Insita z Kovačice – Kňazovicovci a priatelia
11.12. 2009 – 28.2. 2010
Vernisáž výstavy 11.12. 2009 o 15.00 h
Predajná výstava diel insitných umelcov z Kovačice.
Kovačica, obec ležiaca v srbskom Banáte, je centrom svetového insitného umenia. Obec v roku 1802 založili slovenskí evanjelickí vysťahovalci a od tohto obdobia až do súčasnosti si Slováci v Kovačici i v susednej obci Padina zachovali svoj čistý slovenský jazyk. Kovačica je dnes obcou, v ktorej je slovenčina stále živá. Jej obyvatelia si dnes nanovo začínajú uvedomovať svoju jedinečnosť. V Kovačici sa zachováva roľnícky charakter obce a dbá na vzácnosť svojich tradícií…
Históriu insitného umenia v Kovačici začali písať Martin Paluška (1913 – 1983), Michal Bíreš (1912 – 1981) a Ján Sokol 1909 – 1982), ktorí v roku 1951 založili maliarsku sekciu pri kultúrnom spolku Pokrok v Kovačici. Slávu kovačickej insite priniesli Martin Jonáš (1924 – 1996) a Zuzana Chalupová (1925 – 2001). Čestné miesto medzi týmito maliarmi patrí Jánovi Kňazovicovi (1925 – 1986), ktorý si získal priazeň milovníkov maliarstva i odborníkov, výtvarných kritikov a teoretikov umenia. Vytvoril si jedinečný maliarsky výraz vo svete insity, rozpoznateľný podľa ulramarínovej modrej. Jeho maliarstvo je alegorické, s nadrealistickým zmyslom pre rozprávanie rozprávok.
Na výstave v Stredoslovenskom múzeu sú prezentovaný prostredníctvom svojich olejomalieb insitní umelci z Kovačice – Anna Kňazovicová, Nataša Kňazovicová – Mijailovićová a ich priateľ Janko Širka – Snajco z Padiny. Anna Kňazovicová je dcérou a Nataša Kňazovicová – Mijailovićová vnučkou Jána Kňazovica. Ján Kňazovic maľoval srdcom a aj svoje obrazy podpisoval červeným srdcom a písmenom K, i v tejto tradícii po ňom pokračovala jeho dcéra, ktorá sa podpisuje dvoma srdcami a iniciálami A. K. a vnučka, ktorá sa podpisuje už tromi srdcami a iniciálami N. K. M..
Anna Kňazovicová (1950) pôsobí od roku 1984 ako maliarka, no už v detstve prenikla do maliarskeho postupu svojho otca, odhalila význam tradície a lásky k práci, rodu a krajine. Tmavé pozadie jej obrazov je taktiež v súlade s kňazovicovskov tradíciou, umiestňuje naň ľudské figúry, kohúty, vtáky a modré, fialové či ružové kone. Na plátno umiestňuje domčeky i typické kňazovicovské modré stromy s ružovým lístím. Jej tvorba má i individuálnu pečať, ktorá je viditeľná v kompozičnej rovine obrazu. Na rozdiel od svojho otca, ktorý preferoval lineárnu usporiadanosť a symetriu, uplatňuje viac voľnosti. Využíva emocionálne hodnoty farieb a vytvára na svojich obrazoch idylický a veselý svet.
Nataša Kňazovicová – Mijailovićová (1977) je najmladšou pokračovateľkou maliarskej tradície Kňazovicovcov. Jej tvorba má blízko k tvorbe jej matky a starého otca, no v niektorých prvkoch sa podstatne líši. Svoje miesto tu zohráva imaginácia, ale jej obrazy majú bližšie k surrealistickej tradícii a vzďaľujú sa od insitnej rustikálnej maliarskej tradícii.
Vianoce našich starých materí
3. 12. 2009 – 31. 01. 2010
V období okolo zimného slnovratu, keď sa dni skrátili natoľko, že sa už museli len predĺžiť bol vždy čas, kedy mali ľudia k sebe najbližšie. Nastal čas lásky, pokoja, pokory, štedrosti a porozumenia – Vianoce. Obraz dnešných Vianoc na nás útočí už dlhšiu dobu z každej strany, ba i centrá miest a obcí nadobúdajú slávnostný háv.
Výstava Vianoce starých materí nás má preniesť o dve – tri generácie späť a nazrieť do sviatočnej atmosféry Vianoc v meste i na dedine. Ich spoločné i rozdielne črty dokumentované na dobových fotografiách a interiéroch sú tým, s čím sa chceme s Vami podeliť.
Výstava sa uskutoční v priestoroch Thurzovho domu v Banskej Bystrici, kde sme pre návštevníkov na každú decembrovú nedeľu pripravili aj podujatia súvisiace s príchodom Vianočných sviatkov. V nedeľu 6.12. 2009 najmladších návštevníkov privíta sv. Mikuláš, 13.12. 2009 si výstavu i celú expozíciu môžu návštevníci prezrieť spolu s DFS Matičiarik, na piatok 18.12. 2009 v spolupráci s Hvezdárňou v B. Bystrici privítame zimný slnovrat a poslednú adventnú nedeľu 20.12. 2009 zažijete v Thurzovom dome Vianočné Zelené tóny.
Predajná výstava malieb ruských výtvarníkov
30. 11. 2009 – 10. 12. 2009
V priestoroch Stredoslovenského múzea si môžete prezrieť výstavu súčasných ruských maliarov, ktorá je spojená s predajom.
Farebné svety Svetozára Stračinu
1. 10. 2009 – 29. 11. 2009
Vernisáž 1.10.2009 o 15.00
Výstava pod názvom „Farebné svety Svetozára Stračinu“ prezentuje osobnosť tohto výnimočného hudobného skladateľa v celej šírke jeho tvorivého záberu. Prostredníctvom moderne pripravených panelov, autentických fotografií a dokumentov zo Stračinovej pozostalosti ako aj zvukovej a filmovej prezentácie sa návštevníci Stredoslovenského múzea môžu oboznámiť s rôznorodými svetmi Svetozára Stračinu. Výstava zachytáva jeho skladateľskú, ale aj literárnu a výtvarnú tvorbu, jeho zberateľské, či cestovateľské vášne. Na výstave sú po prvýkrát verejne prezentované Stračinove zbierky drevených plastík, fajok, jeho obrazy, rozsiahla fonotéka či osobné predmety. „Farebné svety Svetozára Stračinu“ sú však predovšetkým poctou tejto nenahraditeľnej osobnosti slovenskej kultúry.
Výstava je autorským projektom Múzea ľudového tanca pôsobiaceho pri Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici a jej kurátorkou je Mgr. Alžbeta Lukáčová.
„Banská Bystrica a Radvaň v historickej fotografii”
6. 8. 2009 – 27. 9. 2009
Autorská výstava Vladimíra Sklenku a Zuzany Drugovej odborných pracovníkov Stredoslovenského múzea prezentuje na vyše 300 historických fotografiách a pohľadniciach historické podoby a život ľudí mesta Banská Bystrica a niekdajšieho trhového mestečka Radvaň. Návštevníci budú mať možnosť zoznámiť sa s pôvodnou architektúrou ale aj so zaniknutými zákutiami týchto miest. Vystavené budú fotografie a pohľadnice zachytávajúce rôzne časti Banskej Bystrice, Radvane a ich vývoj (Námestie, Mestský hrad, Dolnú ulicu, Hornú ulicu, Kalváriu, Evanjelický kostol, asanovanú židovskú synagógu, mestské opevnenie, hrable ne Hrone, pôvodnú železničnú stanicu, staré mosty, Radvanský kaštieľ, Bárczyovský kaštieľ, Soví kaštieľ atď.) a rôzne udalosti napr. (návšteva A. Hlinku v Banskej Bystrici, Návšteva Klementa Gottwalda v Banskej Bystrici, prvý let lietadla v Banskej Bystrici). Výstava mapuje i starodávnu tradíciu radvanského jarmoku a ukazuje návštevníkom prečo v Banskej Bystrici platilo príslovie: „Za živa v Bystrici, po smrti v nebi“, čo Bystrica a Radvaň stratila a čo získala po architektonickej stránke v priebehu 150 rokov.

„Keď múzeum jubiluje stodvadsiatykrát”
7. 5. 2009 – 2. 8. 2009
Vernisáž: 7. 5. o 15.00 h.
V roku 2009 ubehne 120 rokov od založenia prvého Mestského múzea v Banskej Bystrici, ktoré v súčasnosti poznáte pod názvom Stredoslovenské múzeum. Pri príležitosti jeho výročia sa pripravilo múzeum zaujímavú výstavu a 12. júla špeciálny program k dňu Stredoslovenského múzea.
Výstava ponúka prehliadku tých najvzácnejších, najstarších a najzaujímavejších exponátov, ktoré neboli doposiaľ pre návštevníkov sprístupnené. Medzi predmetmi, ktoré môže návštevník obdivovať je najstaršie datovaná modrotlač na Slovensku, či skalp – tsantsa, ktorý z Južnej Ameriky zaslal M. R. Štefánik. Výstava zároveň prezentuje návštevníkom na niekoľkých baneroch pohľad na múzeum a jeho činnosť od jeho vzniku po súčasnosť.
MARIÁN KOVÁČIK: Fantázia v skle (predajná výstava)
2. 7. 2009 – 2. 8. 2009
Predajná výstava výtvarníka a sklárskeho dizajnéra Mariána Kováčika DiS. Autor patrí k mladej generácii výtvarníkov so zameraním na umelecké spracovanie a tvarovanie skla. Autorova tvorba je zameraná na sklo ako na hmotu, ktorá oproti iným materiálom mnoho predností. Sú to lom, odraz svetla, lesk, ladnosť tvarov atď. V súčasnej dobe sa autor venuje práci so sklom a jeho výtvarnému spracovaniu kde využíva nové techniky zafarbenia a zušľachťovania tvarov v ich vzájomnej súhre.
Keďže výstava je predajná, návštevníci si môžu vystavené diala aj zakúpiť.
Cenník (PDF)
O autorovi a jeho tvorbe (PDF)

Výstava dokumentov mapujúcich históriu Harmaneckej papierne
5.6. – 12.6.2009
Výstava servítok z najväčšej zbierky zapísanej v Guinnessovej knihe rekordov
12.6.2009
„Dialógy so starými majstrami II“
2. 4. – 31. 5. 2009
Vernisáž: 2.04. o 15.00 h.
V mesiacoch apríl až máj 2009 sa v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici – Thurzovom dome uskutoční výstava reštaurátorskej tvorby akademického sochára a reštaurátora Jána Fiľa. Výstava je zameraná na reštaurátorskú realizáciu obdobia posledných 12. rokov, od poslednej výstavy r. 1996 po súčasnosť.
Ján Fiľo pochádza z Očovej, s umením sa stretol už ako dieťa na Základnej umeleckej škole. Umenie ho oslovilo natoľko, že začal študovať na SUPŠ v Kremnici odbor umelecké kováčstvo. V štúdiách pokračoval na VŠVU v Bratislave, odbor reštaurátorstvo výtvarných diel – sochárstvo. Pracoval ako reštaurátor v Štátnych reštaurátorských ateliéroch v Banskej Bystrici a od roku 1994 v tomto odbore podniká. Špecializuje sa na reštaurovanie drevených plastík, architektonických článkov a oltárnych architektúr, kamenných plastík, kovových plastík a historického nábytku. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patrí reštaurovanie súsošia Kristus na Olivovej hore pri farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici a Pamätníka M.R. Štefánika v Brezne. Podieľal sa aj na reštaurovaní fasád historických objektov v Banskej Bystrici.
Výstava prezentuje tvorbu reštaurátorského kolektívu prostredníctvom sôch zo zbierok Stredoslovenského múzea, ktoré budú vystavené v Zelenej sieni. Súčasťou výstavy budú i dokumentácie a fotografické panely vystavené v priestoroch obrazárne.
Zámerom výstavy s reštaurátorskou tematikou je priblížiť návštevníkom múzea pamiatky a zároveň prehĺbi ich poznatky o reštaurovaných pamiatkach. Výstava predstaví prácu reštaurátorského kolektívu, ktorá je pre širšiu verejnosť zaujímavá a príťažlivá, no zároveň zriedkakedy dostupná. Pomocou fotografickej dokumentácie sa návštevník oboznámi so stavom diela pred reštaurovaním. Fotografická dokumentácia zároveň prezentuje priebeh reštaurátorských prác od reštaurátorského prieskumu, cez historické súvislosti, metodické otázky a výtvarné aspekty práce reštaurátorov, až po konečnú interpretáciu diela. Rozdiel medzi voľnou tvorbou a reštaurátorským prístupom k tvorbe spočíva v rešpekte reštaurátorov k estetike minulosti a autentickosti originálu. Sám autor výstavy Ján Fiľo od svojich študentských čias považuje reštaurovanie za kus poctivého remesla, pri ktorom sú veľmi dôležité znalosti a citlivý prístup k originálu.

„Medzi duchom a literou: svet bystrických chrámov a škôl“
5. marec 2009 – 3. máj 2009
Vernisáž 5.3. 2009 o 15.00 h
Autorská výstava pracovníka SM PhDr. Mariána Bovana zameraná na cirkevné dejiny Banskej Bystrice. Výstava ponúka kolekciu trojrozmerných ilustrácií k vybraným a sčasti sa prelínajúcim kapitolám z cirkevných a školských dejín Banskej Bystrice. Portréty biskupov, kanonikov, evanjelických kňazov, rektorov či významných žiakov evanjelického gymnázia sa striedajú s liturgickými predmetmi, devocionáliami a starými tlačami, ktoré majú priamu či nepriamu súvislosť s dejinami školstva. Nechýbajú ani reprodukcie stredovekých listín (vrátane odpustkových), ako aj z misála datovaného rokom 1478. Návštevník môže získať predstavu o prínose cirkvi oboch vierovyznaní pri prehlbovaní kultúrnej, morálnej a duchovnej dimenzii v živote našich predkov i súčasníkov.

„Odyseus“
5. marec 2009 – 29. marec 2009
Autorská výstava originálov ilustrácií Mgr. Art. Miloša Koptáka – prezidenta Asociácie ilustrátorov. Vo svojej tvorbe sa striedavo venuje maľbe, kresbe, priestorovej tvorbe, fotografii, land artu. Lektoruje odborné semináre a workschopy z oblasti ilustrácie, knižnej tvorby a voľného umenia.
Na výstave sa bude prezentovať približne 40 dielami, kombinovaná technika na dreve. Viac informácii o ilustrátorskej tvorbe autora na internetovej stránke Asociácie ilustrátorov: www.asil.sk. Iné výtvarné aktivity na: www.koptak.sk.

Sprievodné podujatie k výstave…

Predajná výstava diel ruských maliarov
15.3. – 23.3. 2009
V priestoroch Stredosloven-ského múzea si môžete prezrieť do 23. marca 2009 výstavu súčasných ruských maliarov Jermolajeva Nikolaja Ivanoviča, Andrejuka Olega Ivanoviča a Brovkina Michaila Valentinoviča. Výstava olejomalieb týchto autorov je spojená s predajom.

Jermolajev Nikolaj Ivanovič
Narodený v roku 1953 v Moskve.
Absolvoval strednú školu výtvarného umenia „Učilište 1905 goda“ v Moskve.
Viac ako 15 rokov pôsobil ako dizajnér interiérov.
Ako maliar pracuje v realistickom štýle.
Prace maliara sú v súkromných zbierkach a galériách Nemecka, Talianska, Nórska, USA

Andrejuk Oleg Ivanovič
Narodený v roku 1966.
1985-1989 – štúdium v Tverskoj škole výtvarného umenia A.G.Venecianovova.
Po skončení školy vystavuje svoje obrazy na výstavách v Moskve a Tveri.
Významné výstavy:
1993 výstava v Nemecku
1993 personálna výstava Arabských Emirátoch
1994 výstava Výsledky roka, m. Tver
1998 výstava v Anglicku
1999 personálna výstava v Nemecku
2001 účasť na výstave v m. Kaliningrad „Z Ruska do Ruska“
2006 účasť v umeleckom projekte Kalina červená
2007 účasť v Moskovskom medzinárodnom ART SALÓN 2007
2008 účasť vo výstave Križovatka 2008, m. Tver

Brovkin Michail Valentinovič
Narodený v m. Tver v roku 1969.
V roku 1992 absolvoval štúdium v Tverskoj škole výtvarného umenia A.G.Venecianovova.
Významné výstavy:
1992 účasť vo výstave Križovatka 2008, m. Tver
1993-1998 medzinárodné expozície v Americkom kultúrnom centre v Moskve, na veľvyslanectvách USA a Nemecka
Ďalšie výstavy boli usporiadané v Turecku, Amerike, Kanade, Nemecku
2006 autorská výstava „Odraz“
Člen Zväzu výtvarníkov Ruska
ČO JE V NÁS
05.02.2009 – 01.03.2009,
vernisáž 5.2.2009 o 14.00 hod.
Pravidelne každé dva roky Stredoslovenské múzeum v B. Bystrici a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v B. Bystrici – Kráľovej pripravuje výstavu z tvorby odsúdených. Týmto spôsobom chce verejnosti ukázať výsledky kultúrno – vzdelávacej činnosti odsúdených počas výkonu trestu. Tí majú možnosť pôsobiť vo viacerých krúžkoch, súboroch, rekvalifikačných a vzdelávacích kurzoch. Aktuálny VIII. ročník výstavy prezentuje výtvarnú a remeselnú tvorbu odsúdených, ktorá vznikla v rámci výtvarného krúžku odsúdených v ateliéri ústavu a pracovných dielňach. Pre návštevníkov sme pripravili sprievodné aktivity a podujatia.
Podrobné informácie o výstave, fotografie z výstavy …
Sprievodná aktivita pre individuálnych návštevníkov – Motáky
Súčasťou inštalácie je aj interaktívny objekt – zmenšená architektúra väzenia, kam môžu návštevníci vhadzovať svoje komentáre k výstave a odkazy pre autorov. Návštevník vyhotoví moták, ktorý vhodí cez mreže do väzenia. Motáky so správou plnia funkciu klasickej pamätnej knihy. Všetky divácke odkazy budú po skončení výstavy odovzdané odsúdeným výtvarníkom.
Cenník vystavených prác v PDF
Vyhodnotenie výstavy
1.3. 2009 bola ukončená výstava výtvarných a remeselných prác odsúdených Čo je v nás, ktorú pripravilo Stredoslovenské múzeum v B. Bystrici a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v B. Bystrici – Kráľovej. Výstavu tohto druhu múzeum organizuje každé dva roky a tento krát to bol už jej ôsmy ročník. Aktuálny ročník výstavy prezentoval výtvarnú a remeselnú tvorbu odsúdených, ktorá vznikla v rámci výtvarného krúžku odsúdených v ateliéri ústavu a pracovných dielňach. Súčasťou inštalácie bol interaktívny objekt – zmenšená architektúra väzenia, kam návštevníci vhadzovali svoje komentáre k výstave a odkazy pre autorov. Všetky odkazy boli po skončení výstavy odovzdané odsúdeným výtvarníkom.
Počas výstavy bolo možné si zakúpiť výtvarné a remeselné práce odsúdených. Finančný výťažok z predaja týchto diel bol venovaný Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici.
Počas celej výstavy sa predalo 26 kusov diel, prevažnú časť až 16 kusov tvorili obrazy. Najväčšou sumou bol ohodnotený obraz Gabriela Hlaváča: Na vlnách spásy, jeho cena bola určená od 120 € a za túto sumu sa aj predal. Prevažnú časť výtvarných diel tvorili práve práce Gabriela Hlaváča. Celkovo bola na výstave vyzbieraná suma 676 €.

ČO JE V NÁS – VIII. ročník výtvarných a remeselných prác odsúdených

Vernisáž výstavy: 5. február 2009 o 14:00

Trvanie výstavy: 5. 2. 2009 – 1. 3. 2009

Miesto konania výstavy: Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Thurzov dom,
Námestie SNP č. 4, Banská Bystrica

Myšlienka výstavy:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody je ústav pre odsúdených so stredným stupňom stráženia. Na výstave sa podieľajú odsúdení realizujúci sa vo výtvarnom krúžku, krúžku šikovných rúk, odsúdení zaradení na oddiel so špecializovaným zaobchádzaním (ďalej OŠZ), ide o odsúdených, u ktorých sú diagnostikované poruchy osobnosti, s akútnou dekompenzáciou psychického stavu s výraznými poruchami správania, dlhotrvajúcimi zdravotnými problémami a odsúdené ženy z Otvoreného oddelenia Liečebno-rehabilitačného strediska Zboru väzenstva a justičnej stráže Kováčová.

Počas trvania výstavy bude prebiehať „aukcia výtvarných a remeselných diel“.
Finančný výťažok z tejto aukcie bude venovaný Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici.

ZAINTERESOVANÉ SUBJEKTY VÝSTAVY:

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

Otvorené oddelenie Liečebno-rehabilitačného strediska Kováčová – ženy : výšivky, makramé.

Oddiel so špeciálnym zaobchádzaním : výšivky, obrázky maľované temperovými farbami, pastelovými a vodovými farbami na papier a plátno, stojany z dreva a kartónových odpadových rúr na odkladanie pier, z kartónov vytvorené omaľovánky s detskými motívmi, z kartónového papiera maketa jednej budovy väzenskej časti ubytovaných odsúdených. Títo odsúdení uvedené predmety vytvárajú hlavne v rámci ergo terapie a arteterapie pod vedením špecializovaného pedagóga.

Oddelenie zamestnávania, výroby a odbytu: budú vystavené výrobky z dreva, s možnosťou verejnosti si ich zakúpiť v ústavnej predajni, sú zverejnené i na internetovej stránke ZVJS. Odsúdení vyrábajúci tieto výrobky sú zaradení do práce a odmeňovaní pracovnou odmenou. Ide o výrobky do chát a záhradiek zo smrekového dreva. Taktiež bude vystavené posteľné prestieranie, utierky, uteráky, panská spodná bielizeň, ktoré šijú odsúdení v krajčírskej dielni.

OBSAH VÝSTAVY:
Obsah výstavy je vytvorený z hore uvedených záujmových krúžkov vytváraných v školskom stredisku pod vedením pedagóga kultúrno-osvetovej činnosti.

Ide o:
– výrobky z dreva / plastiky, obrazy, stolčeky, bytové dekorácie, šachovnica
– obrazy – olejomaľby, koláže, perokresby, uhlíkové kresby,
– výrobky z IPORu, sadry, chleba, špagátu, kože,
– papierový model auta,
– ručne šité futbalové lopty,
– ústavné časopisy, ktoré si tvoria odsúdení v redakčnom krúžku,
– básne odsúdených,

Celkove bude vystavených cca 100 ks vecí, predmetov, výrobkov a výtvarných diel.

PROGRAM VERNISÁŽE:

Moderujú: Martina Kvačkajová a Jana Novotňáková (moderátorky STV TŠ B. Bystrica)

PROGRAM:

1. Úvodné slovo, privítanie hostí, stručné predstavenie výstavy

2. Rozhovor s hlavnými protagonistami a organizátormi výstavy ( Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici, Otvorené oddelenie Liečebno-rehabilitačného strediska Kováčová a Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici)

3. Rozhovor s generálnou riaditeľkou ZVJS a zástupcom rezortu MS SR

4. Uvedenie na scénu a vystúpenie Laciho Strikea so skupinou

5. Rozhovor s riaditeľom Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou a s primátorom mesta B. Bystrica

6. Uvedenie na scénu a vystúpenie dvoch odsúdených so spevom a hudbou na gitare

7. Rozhovor s odsúdeným , ktorý je autorom viacerých výtvarných diel

8. Uvedenie na scénu a krátky rozhovor s Lacim Strikeom so záverečným vystúpením

9. Ukončenie programu – všetci prítomní hostia sú pripravení odpovedať na prípadné dotazy, otázky od masmédií.
Stavebnice Merkur
07.10.2010 – 23.01.2011
Výstava o známej kovovej stavebnici Merkur predstaví modely zberateľa Jiřího Mládka. Súčasťou výstavy bude i herňa, kde si budú môcť návštevníci skúsiť vytvoriť vlastné modely zo stavebnice. Táto kovová stavebnica vznikla v roku 1925 a od tých čias má stále svojich priaznivcov, medzi ktorých patrí aj zberateľ Jiří Mládek, ktorý sa o venuje histórii týchto hračiek najmä Čechách, ale i vo svete, ale najmä stále stavia nové a nové modely. Pán Mládek má najväčšiu zbierku polytechnickej stavebnice na svete. Stavebnicou Merkur sa zaoberá viac ako 55 rokov. Ak chcete vidieť čo všetko sa pánovi Mládkovi podarilo z Merkuru postaviť stačí navštíviť výstavu v Stredoslovenskom múzu – Thurzovom dome.
Sprievodné podujatie k výstave: súťaž o najkrajší model postavený zo stavebnice Merkur.

Banská Bystrica na historickej fotografii a pohľadniciach 2
02.09.2010 – 03.10.2010
Kurátor výstavy: PhDr. Vladimír Sklenka
Stredoslovenské múzeum pripravilo opäť v období Dní mesta pokračovanie úspešnej výstavy PhDr. Vladimíra Sklenku „Banská Bystrica na historických fotografiách a pohľadniciach 2“, ktorá prezentuje návštevníkom Stredoslovenského múzea čiernobiele a farebné veduty, fotografie, pohľadnice.
Vystavené pohľady zachytávajúce rôzne časti Banskej Bystrice a ich vývoj (Námestie, Mestský hrad, Dolnú ulicu, Hornú ulicu, Kalváriu, Evanjelický kostol, asanovanú židovskú synagógu, mestské opevnenie, hrable ne Hrone, pôvodnú železničnú stanicu, staré mosty, atď.) a rôzne udalosti napr. (návšteva A. Hlinku v Banskej Bystrici, Návšteva Klementa Gottwalda v Banskej Bystrici, prvý let lietadla v Banskej Bystrici).
Výstava bude doplnená aktuálnymi fotografiami vybraných budov a priestorov v súčasnej podobe. Výstava tak ukazuje návštevníkom prečo v Banskej Bystrici platilo príslovie: „Za živa v Bystrici, po smrti v nebi“, čo Banská Bystrica stratila a čo získala po architektonickej stránke v priebehu 150 rokov. Výstava nadväzuje na fotografickú výstavu z minulého roka Banská Bystrica a Radvaň v historickej fotografii.
Bulharsko – krajina starých civilizácií ( Bulgaria – a Land of Ancient Civilizations )
06.07.2010 – 29.08.2010
Vernisáž 6.7. 2010 o 15:00
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom, Bulharským kultúrnym a informačným strediskom v Bratislave sprístupní svojim návštevníkom jedinečnú dokumentárnu výstavu „Bulharsko – krajina starých civilizácií“. Táto výstava bude sprístupnená ako súčasť sprievodných podujatí festivalu Capalest v regióne a festivalu Cap á l´Est 2010( Capalest 2010 ), 8. ročníka európskeho festivalu poézie, divadla a hudby.
Táto dokumentárna výstava je dielom veľkého bulharského trakológa prof. Ivana Marazova a umeleckého fotografa Iva Chadžimiševa.
V antike sa územie dnešného Bulharska nachádzalo na križovatkách – spájalo kultúrne nevyvinutú Európu s vyspelými civilizáciami na území Malej Ázie. Migrácie smerovali z chudobného severu na bohatý juh a kultúrne vplyvy pôsobili v opačnom smere. V chalkolike – bronzovom veku sa v 5. tisícročí pred Kristom objavuje nová európska civilizácia. Z tohto obdobia je datovaný Nekropolis vo Varne so skvostnými zlatými predmetmi. Na konci Bronzového veku prišli na Balkán Tráci. Obývali práve dnešné územie Bulharska. Po nich z tých čias zostali najbohatšie nálezy v Európe. Pre trácku krajinu sú príznačne bohaté skryté kamenné hrobky.
Na 44. vinylových plagátoch výstava poukazuje na starobylé kultúrne tradície na území dnešného Bulharska – už charizmatické archeologické vykopávky z tráckeho obdobia –zlaté poklady z Panagjurišti a Valčedramu, strieborné z Borova a Rogozenu, hrobky zo Kazanlaku, Sveštarova a Alexandrova, bronzovú hlavu odriského cisára Sevta III., zlatú masku z Údolia tráckych cárov pri Kazanlaku z konca 5. storočia pred Kristrom a veľa iných tráckych artefaktov.
Cesta dejinami slovenského školstva
03.06.2010 – 29.08.2010
Vernisáž 3.6. 2010 o 15:00
Stredoslovenské múzeum 3.6. 2010 sprístupnilo svojim návštevníkom výstavu Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave s názvom „Cesta dejinami slovenského školstva“. Táto výstava bola vystavená do roku 2009 v Bratislave, v domovskom priestore múzea. Expozícia bola ocenená v roku 2005 výročnou cenou časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii expozícia – výstava. Výstava okrem textovej časti predstavuje niekoľko desiatok exponátov dokumentujúcich vývoj vzdelávania na Slovensku od Veľkej Moravy do roku 1989. Zachytáva históriu nášho školstva najmä prostredníctvom zbierkových predmetov zakomponovaných čiastočne do reálnych výjavov zo školského prostredia 1. Československej republiky.
Tí starší i zaspomínajú na svoje školské roky a tí mladší sa dozvedia ako vyzerala škola a aké mali podmienky na vzdelávanie ich starí či prastarých rodičia.
Pripravili sme i program pre školské kolektívy. Tí žiaci, ktorí už nevydržia vo svojich školských laviciach môžu si prísť vyskúšať tie z 1. Československej republiky. Učitelia si tu môžu odučiť svoju vyučovaciu hodinu, zúčastniť sa tvorivej dielni „V lavici starých materí …“, alebo si pozrieť dobové školské filmy zo 40. rokov.
Výstava výtvarných prác žiakov umeleckých škôl
24.05.2010 – 29.05.2010
Slovenská rada rodičovských združení /ďalej len SRRZ/ otvorí dňa 24. mája 2010 výstavu výtvarných prác žiakov umeleckých škôl v Stredoslovenskom múzeu (Thurzov dom) v Banskej Bystrici a o 15.00 hod. je vernisáž. Dňa 28. mája 2010 v Banskej Bystrici realizujeme IV. Európsky festival umeleckého školstva (ďalej len IV. EFUŠ) so slávením svätou omšou o 8.30 hod. v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, ktorú celebruje J.E. Mons. Rudolf Baláž banskobistrický diecézny biskup.
SRRZ ako zastrešujúca organizácia rodičovských združení štátnych, cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení v Slovenskej republike Vás touto cestou
p o z ý v a
na vernisáž 24. mája 2010 o 15.00 hod. do Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a 28. mája 2010 na IV. EFUŠ v Banskej Bystrici.
EFUŠ sa realizuje raz za dva roky a cirkuluje podľa krajov, aby sa mohli žiaci, pedagógovia, rodičia, štátna a verejná správa prezentovať v oblasti umenia.
EFUŠ sa realizuje prostredníctvom projektu, ktorý tvoria pedagógovia a rodičovské združenia v spolupráci so SRRZ. Záštitu nad týmto projektom prijal Róbert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky. Na realizovaní tohto projektu sa zúčastnia žiaci, pedagógovia a rodičia nielen zo Slovenska, aj z Česka, Poľska, Maďarska a z Cypru.
Výber z tvorby Dušana Šajgalíka
– predajná výstava výtvarných diel
03.05.2010 – 23.05.2010
Stredoslovenské múzeum pripravilo pre priaznivcov výtvarného umenia výstavu obrazov Dušan Šajgalík. Výtvarník Dušan Šajgalík žije a tvorí v okrese Brezno a je členom Združenia výtvarníkov Horehronia. Autor vystavoval svoje diela na Slovensku predstavil i v Českej republike, v Rakúsku a tiež v Potrlande v USA. V jeho tvorbe nenájdete idylické krajinky predstavujúce región Horehronia, ale dominuje tu figúra. Jeho obrazy sú plná fantázie, lásky a energie.
Výstava v Stredoslovenskom múzeu – Thurzovom dome je spojená s predajom vystavovaných diel.
Tá pravá šálka kávy
15.04.2010 – 23.05.2010
Máte záujem dozvedieť sa podrobnosti z histórie vzniku a rozšírenia jedného z najobľúbenejších nápojov sveta? Spoznať kultúrne dejiny a tradície národov v oblasti konzumácie kávy? Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Etnografickým múzeom v Martine, pripravilo pre svojich návštevníkov úspešnú výstavu Tá pravá šálka kávy.
Dmitrij a Viktória Ľovinovci
– predajná výstava diel Ruských maliarov
11.4. – 2.5. 2010
Už po druhý krát môžete v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici navštíviť výstavu Dimitrija a Viktórie Ľovinovcov. Obaja patria medzi predstaviteľov ruskej realistickej školy. Zdrojom ich umenia je láska k rodnej prírode a ich obrazy zdobia súkromné zbierky na Slovensku i v zahraničí.
Dimitrij Ľovin sa narodil v roku 1955 v meste Moršansk a Viktória Ľovinová v roku 1973 vo Volgograde. Obaja absolvovali Penzenskú umeleckú školu K. A. Savického. Olejomaľby vystavené v Stredoslovenskom múzeu stvárňujú krajinu a prírodu, sála z nich intenzita prežívania autorov.
Ak sa návštevníkom niektoré s týchto diel zapáčia je možné si ich priamo v múzeu i zakúpiť, keďže ide o predajnú výstavu.
To vajíčko maľovanô (6. ročník celoslovenskej výstavy veľkonočných kraslíc)
04.02.2010 – 01.04.2010, vernisáž 4.2. o 15.00
Stredoslovenské múzeum Banskej Bystrici opäť v jarnom a predveľkonočnom období organizuje už 6. ročník celoslovenskej výstavy kraslíc a ich tvorcov „To vajíčko maľovanô“.
Slepačie vajíčko zohrávalo magickú úlohu v obradovej kultúre slovenského ľudu ako symbol plodnosti. Ako materiál výtvarného prejavu slúži jeho povrch, škrupina. Tradične sa používala škrupina vajíčok domácej hydiny: sliepok, husí, kačíc, dnes už aj z pštrosa. Obdarovávanie maľovanými vajíčkami má dávne korene a už v 14. storočí sa nazývali kraslicami.
Touto výstavou sa Stredoslovenské múzeum snaží sprístupniť širokej verejnosti tradíciu zdobenia kraslíc na Slovensku, čo prezentujú vajíčka od krasličiarov z celého Slovenska, od Bardejova, Medzilaboriec a Vechca na východe, cez stredoslovenské strediská , po Trnavu a Bratislavu na západe. Návštevníci budú môcť vidieť kraslice vyrábané voskovaním, batikovaním, olepovaním slamou, sitinou a rôznofarebnými bavlnkami či kúskami textilu, vyškrabovaním, či madeirovaním, ktoré pripomínajú čipky alebo odrôtovaním, či dokonca okovaním.
Výstava „ To vajíčko maľovanô“ chce prezentovať živú tradíciu ľudových remesiel, a preto jej súčasťou bude i aktívna prezentácia techník zdobenia kraslíc.
Počas výstavy Stredoslovenské múzeum pripravilo už tradične tvorivé dielne, kde sa deti zoznámia nielen s technikami výzdoby vajíčok, ale zároveň si odnesú vlastné vajíčka zdobené i netradičnými technikami plnými fantázie.
Fotografie z vernisáže (foto: A. Solivajsová):

PREZENTÁCIE KRASLIČIAROV:
Veľkým prínosom pre celú akciu je i živá prezentácia tradičných techník, preto návštevníkom ponúkame možnosť stretnúť sa s krasličiarmi a sledovať ich priamo pri výzdobe kraslíc v priestoroch výstavy. Počas prezentácii si návštevníci môžu priamo u krasličiarov zakúpiť nimi vyzdobené kraslice.

17.2. 2010 od 10:00 do 16:00:
Anna Mrázová zo Zvolena – madeira, voskovanie, vitráž

23.2. 2010 od 9:00 do 15:00:
Ľubica Adlerová z Rimavskej Soboty – oliepanie kraslíc slamou

10.3. 2010 od 9:00 do 16:00:
Milan Dobrota z Banskej Bystrice – vyškrabávanie, voskovanie a perforovanie
Ružena Matušková z Banskej Bystrice – voskovanie a perforovanie

14.3. 2010 od 10:00 do 17:00: Mgr. Eva Bebčáková z Martina – voskovanie a kombinovaná technika

18.3. 2010 od 9:00 do 15:30: Marián Jausch z Novej Bane – madeira

21.3. 2010 od 10:00 do 17:00: Dana Molčanová z Bratislavy – oliepanie kraslíc perlovkou

30.3. 2010 od 9:00 do16:00: MVDr. Jozef Rambousek z Krupiny – vyškrabávanie

31.3. 2010 od 10:00: Blanka Vaňová z Banskej Bystrice – Madeira
Eva Temelová z Uherského Hradišťa – Obliepanie sitinou a slamou

1.4. 2010 od 9:00: Bohumil a Marianna Vaňovci z Prievidze – oliepanie kraslíc slamou, voskovanie a madeira

Vesmír očami detí
16. 3. 2010 – 1. 4. 2010
Výstava výtvarných prác detí z materských a základných škôl zo súťaže “Vesmír očami detí”. Výstavu pripravilo múzeum v spolupráci s Hvezdárňou v B. Bystrici.
Philippe Meslin: Portraits et scénes de vie (Portréty a obrazy zo života Madagaskaru)
04.03.2010 – 31.03.2010, vernisáž 4.3. o 15.00
Výstava sa koná pri príležitosti 20. výročia založenia Alliance Francaise v Banskej Bystrici a 40. výročia osláv Frankofónie.

Fotografie z vernisáže:
Stavebnice Merkur
07.10.2010 – 23.01.2011
Výstava o známej kovovej stavebnici Merkur predstaví modely zberateľa Jiřího Mládka. Súčasťou výstavy bude i herňa, kde si budú môcť návštevníci skúsiť vytvoriť vlastné modely zo stavebnice. Táto kovová stavebnica vznikla v roku 1925 a od tých čias má stále svojich priaznivcov, medzi ktorých patrí aj zberateľ Jiří Mládek, ktorý sa o venuje histórii týchto hračiek najmä Čechách, ale i vo svete, ale najmä stále stavia nové a nové modely. Pán Mládek má najväčšiu zbierku polytechnickej stavebnice na svete. Stavebnicou Merkur sa zaoberá viac ako 55 rokov. Ak chcete vidieť čo všetko sa pánovi Mládkovi podarilo z Merkuru postaviť stačí navštíviť výstavu v Stredoslovenskom múzu – Thurzovom dome.
Sprievodné podujatie k výstave: súťaž o najkrajší model postavený zo stavebnice Merkur.

Banská Bystrica na historickej fotografii a pohľadniciach 2
02.09.2010 – 03.10.2010
Kurátor výstavy: PhDr. Vladimír Sklenka
Stredoslovenské múzeum pripravilo opäť v období Dní mesta pokračovanie úspešnej výstavy PhDr. Vladimíra Sklenku „Banská Bystrica na historických fotografiách a pohľadniciach 2“, ktorá prezentuje návštevníkom Stredoslovenského múzea čiernobiele a farebné veduty, fotografie, pohľadnice.
Vystavené pohľady zachytávajúce rôzne časti Banskej Bystrice a ich vývoj (Námestie, Mestský hrad, Dolnú ulicu, Hornú ulicu, Kalváriu, Evanjelický kostol, asanovanú židovskú synagógu, mestské opevnenie, hrable ne Hrone, pôvodnú železničnú stanicu, staré mosty, atď.) a rôzne udalosti napr. (návšteva A. Hlinku v Banskej Bystrici, Návšteva Klementa Gottwalda v Banskej Bystrici, prvý let lietadla v Banskej Bystrici).
Výstava bude doplnená aktuálnymi fotografiami vybraných budov a priestorov v súčasnej podobe. Výstava tak ukazuje návštevníkom prečo v Banskej Bystrici platilo príslovie: „Za živa v Bystrici, po smrti v nebi“, čo Banská Bystrica stratila a čo získala po architektonickej stránke v priebehu 150 rokov. Výstava nadväzuje na fotografickú výstavu z minulého roka Banská Bystrica a Radvaň v historickej fotografii.
Bulharsko – krajina starých civilizácií ( Bulgaria – a Land of Ancient Civilizations )
06.07.2010 – 29.08.2010
Vernisáž 6.7. 2010 o 15:00
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom, Bulharským kultúrnym a informačným strediskom v Bratislave sprístupní svojim návštevníkom jedinečnú dokumentárnu výstavu „Bulharsko – krajina starých civilizácií“. Táto výstava bude sprístupnená ako súčasť sprievodných podujatí festivalu Capalest v regióne a festivalu Cap á l´Est 2010( Capalest 2010 ), 8. ročníka európskeho festivalu poézie, divadla a hudby.
Táto dokumentárna výstava je dielom veľkého bulharského trakológa prof. Ivana Marazova a umeleckého fotografa Iva Chadžimiševa.
V antike sa územie dnešného Bulharska nachádzalo na križovatkách – spájalo kultúrne nevyvinutú Európu s vyspelými civilizáciami na území Malej Ázie. Migrácie smerovali z chudobného severu na bohatý juh a kultúrne vplyvy pôsobili v opačnom smere. V chalkolike – bronzovom veku sa v 5. tisícročí pred Kristom objavuje nová európska civilizácia. Z tohto obdobia je datovaný Nekropolis vo Varne so skvostnými zlatými predmetmi. Na konci Bronzového veku prišli na Balkán Tráci. Obývali práve dnešné územie Bulharska. Po nich z tých čias zostali najbohatšie nálezy v Európe. Pre trácku krajinu sú príznačne bohaté skryté kamenné hrobky.
Na 44. vinylových plagátoch výstava poukazuje na starobylé kultúrne tradície na území dnešného Bulharska – už charizmatické archeologické vykopávky z tráckeho obdobia –zlaté poklady z Panagjurišti a Valčedramu, strieborné z Borova a Rogozenu, hrobky zo Kazanlaku, Sveštarova a Alexandrova, bronzovú hlavu odriského cisára Sevta III., zlatú masku z Údolia tráckych cárov pri Kazanlaku z konca 5. storočia pred Kristrom a veľa iných tráckych artefaktov.
Cesta dejinami slovenského školstva
03.06.2010 – 29.08.2010
Vernisáž 3.6. 2010 o 15:00
Stredoslovenské múzeum 3.6. 2010 sprístupnilo svojim návštevníkom výstavu Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave s názvom „Cesta dejinami slovenského školstva“. Táto výstava bola vystavená do roku 2009 v Bratislave, v domovskom priestore múzea. Expozícia bola ocenená v roku 2005 výročnou cenou časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii expozícia – výstava. Výstava okrem textovej časti predstavuje niekoľko desiatok exponátov dokumentujúcich vývoj vzdelávania na Slovensku od Veľkej Moravy do roku 1989. Zachytáva históriu nášho školstva najmä prostredníctvom zbierkových predmetov zakomponovaných čiastočne do reálnych výjavov zo školského prostredia 1. Československej republiky.
Tí starší i zaspomínajú na svoje školské roky a tí mladší sa dozvedia ako vyzerala škola a aké mali podmienky na vzdelávanie ich starí či prastarých rodičia.
Pripravili sme i program pre školské kolektívy. Tí žiaci, ktorí už nevydržia vo svojich školských laviciach môžu si prísť vyskúšať tie z 1. Československej republiky. Učitelia si tu môžu odučiť svoju vyučovaciu hodinu, zúčastniť sa tvorivej dielni „V lavici starých materí …“, alebo si pozrieť dobové školské filmy zo 40. rokov.
Výstava výtvarných prác žiakov umeleckých škôl
24.05.2010 – 29.05.2010
Slovenská rada rodičovských združení /ďalej len SRRZ/ otvorí dňa 24. mája 2010 výstavu výtvarných prác žiakov umeleckých škôl v Stredoslovenskom múzeu (Thurzov dom) v Banskej Bystrici a o 15.00 hod. je vernisáž. Dňa 28. mája 2010 v Banskej Bystrici realizujeme IV. Európsky festival umeleckého školstva (ďalej len IV. EFUŠ) so slávením svätou omšou o 8.30 hod. v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, ktorú celebruje J.E. Mons. Rudolf Baláž banskobistrický diecézny biskup.
SRRZ ako zastrešujúca organizácia rodičovských združení štátnych, cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení v Slovenskej republike Vás touto cestou
p o z ý v a
na vernisáž 24. mája 2010 o 15.00 hod. do Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a 28. mája 2010 na IV. EFUŠ v Banskej Bystrici.
EFUŠ sa realizuje raz za dva roky a cirkuluje podľa krajov, aby sa mohli žiaci, pedagógovia, rodičia, štátna a verejná správa prezentovať v oblasti umenia.
EFUŠ sa realizuje prostredníctvom projektu, ktorý tvoria pedagógovia a rodičovské združenia v spolupráci so SRRZ. Záštitu nad týmto projektom prijal Róbert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky. Na realizovaní tohto projektu sa zúčastnia žiaci, pedagógovia a rodičia nielen zo Slovenska, aj z Česka, Poľska, Maďarska a z Cypru.
Výber z tvorby Dušana Šajgalíka
– predajná výstava výtvarných diel
03.05.2010 – 23.05.2010
Stredoslovenské múzeum pripravilo pre priaznivcov výtvarného umenia výstavu obrazov Dušan Šajgalík. Výtvarník Dušan Šajgalík žije a tvorí v okrese Brezno a je členom Združenia výtvarníkov Horehronia. Autor vystavoval svoje diela na Slovensku predstavil i v Českej republike, v Rakúsku a tiež v Potrlande v USA. V jeho tvorbe nenájdete idylické krajinky predstavujúce región Horehronia, ale dominuje tu figúra. Jeho obrazy sú plná fantázie, lásky a energie.
Výstava v Stredoslovenskom múzeu – Thurzovom dome je spojená s predajom vystavovaných diel.
Tá pravá šálka kávy
15.04.2010 – 23.05.2010
Máte záujem dozvedieť sa podrobnosti z histórie vzniku a rozšírenia jedného z najobľúbenejších nápojov sveta? Spoznať kultúrne dejiny a tradície národov v oblasti konzumácie kávy? Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Etnografickým múzeom v Martine, pripravilo pre svojich návštevníkov úspešnú výstavu Tá pravá šálka kávy.
Dmitrij a Viktória Ľovinovci
– predajná výstava diel Ruských maliarov
11.4. – 2.5. 2010
Už po druhý krát môžete v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici navštíviť výstavu Dimitrija a Viktórie Ľovinovcov. Obaja patria medzi predstaviteľov ruskej realistickej školy. Zdrojom ich umenia je láska k rodnej prírode a ich obrazy zdobia súkromné zbierky na Slovensku i v zahraničí.
Dimitrij Ľovin sa narodil v roku 1955 v meste Moršansk a Viktória Ľovinová v roku 1973 vo Volgograde. Obaja absolvovali Penzenskú umeleckú školu K. A. Savického. Olejomaľby vystavené v Stredoslovenskom múzeu stvárňujú krajinu a prírodu, sála z nich intenzita prežívania autorov.
Ak sa návštevníkom niektoré s týchto diel zapáčia je možné si ich priamo v múzeu i zakúpiť, keďže ide o predajnú výstavu.
To vajíčko maľovanô (6. ročník celoslovenskej výstavy veľkonočných kraslíc)
04.02.2010 – 01.04.2010, vernisáž 4.2. o 15.00
Stredoslovenské múzeum Banskej Bystrici opäť v jarnom a predveľkonočnom období organizuje už 6. ročník celoslovenskej výstavy kraslíc a ich tvorcov „To vajíčko maľovanô“.
Slepačie vajíčko zohrávalo magickú úlohu v obradovej kultúre slovenského ľudu ako symbol plodnosti. Ako materiál výtvarného prejavu slúži jeho povrch, škrupina. Tradične sa používala škrupina vajíčok domácej hydiny: sliepok, husí, kačíc, dnes už aj z pštrosa. Obdarovávanie maľovanými vajíčkami má dávne korene a už v 14. storočí sa nazývali kraslicami.
Touto výstavou sa Stredoslovenské múzeum snaží sprístupniť širokej verejnosti tradíciu zdobenia kraslíc na Slovensku, čo prezentujú vajíčka od krasličiarov z celého Slovenska, od Bardejova, Medzilaboriec a Vechca na východe, cez stredoslovenské strediská , po Trnavu a Bratislavu na západe. Návštevníci budú môcť vidieť kraslice vyrábané voskovaním, batikovaním, olepovaním slamou, sitinou a rôznofarebnými bavlnkami či kúskami textilu, vyškrabovaním, či madeirovaním, ktoré pripomínajú čipky alebo odrôtovaním, či dokonca okovaním.
Výstava „ To vajíčko maľovanô“ chce prezentovať živú tradíciu ľudových remesiel, a preto jej súčasťou bude i aktívna prezentácia techník zdobenia kraslíc.
Počas výstavy Stredoslovenské múzeum pripravilo už tradične tvorivé dielne, kde sa deti zoznámia nielen s technikami výzdoby vajíčok, ale zároveň si odnesú vlastné vajíčka zdobené i netradičnými technikami plnými fantázie.
Fotografie z vernisáže (foto: A. Solivajsová):

PREZENTÁCIE KRASLIČIAROV:
Veľkým prínosom pre celú akciu je i živá prezentácia tradičných techník, preto návštevníkom ponúkame možnosť stretnúť sa s krasličiarmi a sledovať ich priamo pri výzdobe kraslíc v priestoroch výstavy. Počas prezentácii si návštevníci môžu priamo u krasličiarov zakúpiť nimi vyzdobené kraslice.

17.2. 2010 od 10:00 do 16:00:
Anna Mrázová zo Zvolena – madeira, voskovanie, vitráž

23.2. 2010 od 9:00 do 15:00:
Ľubica Adlerová z Rimavskej Soboty – oliepanie kraslíc slamou

10.3. 2010 od 9:00 do 16:00:
Milan Dobrota z Banskej Bystrice – vyškrabávanie, voskovanie a perforovanie
Ružena Matušková z Banskej Bystrice – voskovanie a perforovanie

14.3. 2010 od 10:00 do 17:00: Mgr. Eva Bebčáková z Martina – voskovanie a kombinovaná technika

18.3. 2010 od 9:00 do 15:30: Marián Jausch z Novej Bane – madeira

21.3. 2010 od 10:00 do 17:00: Dana Molčanová z Bratislavy – oliepanie kraslíc perlovkou

30.3. 2010 od 9:00 do16:00: MVDr. Jozef Rambousek z Krupiny – vyškrabávanie

31.3. 2010 od 10:00: Blanka Vaňová z Banskej Bystrice – Madeira
Eva Temelová z Uherského Hradišťa – Obliepanie sitinou a slamou

1.4. 2010 od 9:00: Bohumil a Marianna Vaňovci z Prievidze – oliepanie kraslíc slamou, voskovanie a madeira

Vesmír očami detí
16. 3. 2010 – 1. 4. 2010
Výstava výtvarných prác detí z materských a základných škôl zo súťaže “Vesmír očami detí”. Výstavu pripravilo múzeum v spolupráci s Hvezdárňou v B. Bystrici.
Philippe Meslin: Portraits et scénes de vie (Portréty a obrazy zo života Madagaskaru)
04.03.2010 – 31.03.2010, vernisáž 4.3. o 15.00
Výstava sa koná pri príležitosti 20. výročia založenia Alliance Francaise v Banskej Bystrici a 40. výročia osláv Frankofónie.

Fotografie z vernisáže:

Rožňavská Metercia
01.12.2011 – 26.02.2012
Výstava prevzatá od Baníckeho múzea v Rožňave.
Výstava predstaví repliku neskorogotickej tabuľovej maľby – Rožňavskej Metercie a textové banery.

VÄZBY S KRAJINOU
14.10. – 25.10.2011
Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom pozýva všetkých milovníkov výtvarného umenia na výstavu talentovanej maliarky a grafičky Lenky Janouškovej. Po niekoľkých kolektívnych výstavách sa po prvýkrát mladá umelkyňa odprezentuje na vlastnej autorskej výstave. Do svojich výtvarných prác autorka vnáša živú bezprostrednosť a radosť a nenásilne tak pootvára dvere do krajiny fantázie. Pozrieť sa na svet očami Lenky Janouškovej môžete až do 25. 10. 2011 v historických priestoroch Thurzovho domu na Námestí.
MOJA BANSKÁ BYSTRICA
4.8. – 30.9. 2011
Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom pozývajú všetkých priaznivcov umeleckej čiernobielej fotografie na výstavu fotografií Andreja Predajnianskeho. Výstava prezentuje tvorbu amatérskeho fotografa, ktorému učarovala medená Bystrica. Autor svoj vrúcny vzťah k Banskej Bystrici už celé roky vyjadruje prostredníctvom objektívu svojho fotoaparátu. Pozrieť sa na Banskú Bystricu očami fotografa Andreja Predajnianskeho môžete každý pracovný deň v čase od 9,00 – 17, 00 hod. a v nedeľu od 10,00 – 12,00 hod. a od 13,00 – 17,00 hod. až do 30. 9. 2011 v historických priestoroch Thurzovho domu na Námestí.
Za vôňou tabaku II.
02.06.2011 – 28.08.2011, vernisáž 2.6.2011 o 15.00
Pre veľký záujem návštevníkov si výstavu Za vôňou tabaku II môžete pozrieť až do 30. septembra 2011.
Tlačová správa k výstave v PDF
Výstava pracovníka Stredoslovenského múzea PhDr. Filipa Glocka je pokračovaním úspešnej výstavy z roku 2008, ktorá prezentovala fond Stredoslovenského múzea a súkromných zberateľov. Fajkárstvo sa teší v poslednej dobe čoraz väčšiemu záujmu a popularite. Výstava je reflexiou a pohľadom na stav fajkových zbierok vo vybraných múzeách Slovenska. Sedem muzeálnych subjektov, jeden súkromný zberateľ a Občianske Združenie historických fajok Nitra ponúkne na výstave „Za vôňou tabaku II“ to najlepšie zo svojich fondov.
Detvianskym objektívom
02.06.2011 – 31.07.2011, vernisáž 9.6.2011 o 15.00
Stredoslovenské múzeum v spolupráci s fotoklubom pri Kultúrnom centre Andreja Sládkoviča v Detve uvedú výstavu fotografií „Detvianskym objektívom“ s bližším zameraním na folklór a ľudové umenie v rôznych súvislostiach. Výstava je zaujímavá osobitým stvárnením danej tematiky keďže autori sa roky aktívne podieľajú na dokumentovaní Folklórnych slávností pod Poľanou ale aj mimo tejto činnosti zachytávajú históriu a ľudové zvyky.
Tlačová správa k výstave v PDF

Kvetka Danišová: HARMÓNIA FARIEB. Batika
19.05.2011 – 31.05.2011
Vernisáž 18.5. 2011 o 15.00
Výstava je zameraná na pôsobenie a význam farieb v živote človeka. Budú vystavené batikované obrazy, módne doplnky a úžitkové predmety, vytvorené hrou farieb.
Od rukopisného kódexu k digitálnej knihe
07.04.2011 – 29.05.2011
– vernisáž 7.4.2011 o 15.00
Zostavili: Peter Sabov a Jana Cabadajová
Stredoslovenské múzeum vo výstavných priestoroch Thurzovho domu predstaví výstavu, ktorej autormi sú pracovníci Slovenskej národnej knižnice v Martine. Obsah výstavy tvoria pozoruhodné a zaujímavé trojrozmerné predmety, ako aj vzácne rukopisné a tlačené materiály, súvisiace so vznikom, obsahom a formou vývoja knihy od rukopisného kódexu po digitálnu knihu.
Vynález písma patrí k najvýznamnejším momentom vo vývoji človeka. Možnosť definitívneho zaznamenania myšlienky znamenala otvorenie cesty skutočnému pokroku. Výnimočná je aj estetická stránka rukopisných kníh, dosahujúca v oblasti výzdoby naozaj vynikajúcu úroveň. Vynález kníhtlače znamenal výrazný krok k sprístupňovaniu vedomostí a informácií širším vrstvám obyvateľstva. Prvotlače (inkunábuly) majú zásadný podiel na masovom rozšírení knihy. V 16. storočí dochádza k nárastu vzniku a činnosti tlačiarní. K najznámejším tlačiarňam u nás patrili oficíny v Banskej Bystrici, Bardejove, Bratislave, Košiciach a Trnave. Knižná kultúra v 17. storočí mala silné prepojenie na náboženstvo, čo úzko súviselo s postupom reformácie a nástupom rekatolizácie. V 18.storočí narastal počet vzdelancov a nastáva rozmach vedeckej činnosti. Vznikajú vedecké a popularizačné práce, tzv. odborná próza. Medzi jej hlavných predstaviteľov na našom území patrili Matej Bel a Adam František Kollár. Knižnice polyhistorov postupne vystriedali národne orientované knižnice jednotlivcov (Ribay, Hamuljak, Rešetka a Čaplovič). Druhá polovica 19. storočia sa niesla v znamení vzniku národných inštitúcií (Matica slovenská, Národný Dom, Muzeálna slovenská spoločnosť), ako aj neskorších spolkov (Spolok sv. Vojtecha, Tranoscius), ktoré v oblasti zbierkovej činnosti venovali veľkú pozornosť knihám. Dvadsiate storočie potom prináša zmeny, tak v oblasti formálnej stránky knihy, ako aj v tlačiarenských technológiách a v celom procese smerovania výtvarných a ilustračných techník. Dvadsiate prvé storočie rieši jeden z najzložitejších problémov v otázke formálnej stránky knihy. Má byť zachovaná aj pre budúce generácia kniha vo svojej klasickej papierovej forme alebo ju majú nahradiť iné nosiče? V tomto smere možno charakterizovať hľadanie podoby knihy až na hranici neuveriteľných experimentov.

Písané a tlačené na banskobystrický spôsob
03.03.2011 – 29.05.2011
– vernisáž 3.3. 2011 o 15.00
Vernisáže sa zúčastní aj člen významnej kníhtlačiarskej rodiny Macholdovcov – Ing. Viliam Ľudovít Machold.
Výstava pracovníka Stredoslovenského múzea PhDr. Mariána Bovana k mesiacu knihy predstaví staré tlače i matrice na tlač zo zbierok Stredoslovenského múzea.
Za posledných 16 rokov je to už tretíkrát, čo Stredoslovenské múzeum oslovuje verejnosť výstavným podujatím z oblasti knižnej kultúry. Samozrejme, vždy z iného uhlu pohľadu a vždy v iných súvislostiach. Tentoraz vo formáte komorne ladenej výstavy pod názvom Písané a tlačené na banskobystrický spôsob, ktorej vernisáž sa uskutoční dňa 3. marca 2011 o 15. hod. v Thurzovom dome v hale na poschodí. O tom, že sa Banská Bystrica v 15. až 19. storočí naozaj veľkou mierou podieľala na rozvoji knižnej kultúry v celoslovenských i stredoeurópskych súvislostiach, jestvuje množstvo rukolapných dôkazov. Zlomok z nich prezentuje táto výstava v podobe ukážok rukopisných kníh, resp. ich fragmentov, spätých s týmto mestom, popri malej, ale výstižnej vzorke produkcie tunajších kníhtlačiarov. Viaceré staré tlače a knihy tu však nevystupujú iba ako dokumenty s vecným obsahom, ale aj ako „nosiče“ estetických informácií. Reprodukcie drevorezov a medirytín použitých na ilustrovanie k vybraným banskobystrickým tlačiam to môžu iba potvrdiť. Návštevníkom sa napríklad predstavuje pozoruhodná kuriozita: rukopisná kniha z konca 18. storočia, ktorú neznámy autor či iba prepisovač písal tlačeným, striedavo čiernym a červeným písmom, pričom ju tiež spestril insitnými perokresbami. Nechýbajú však ani zaujímavé dokumenty o živote o diele troch pokolení Macholdovcov – reprezentantov zlatého veku banskobystrického kníhtlačiarstva. Prezentovanými exponátmi a materiálmi Banská Bystrica vzdáva hold viac či menej zabudnutým majstrom tohto umeleckého remesla: veď nielenže prispievali k šíreniu vzdelanosti a dobrého vkusu, ale slúžili aj potrebám všedného dňa.

Život z podhľadu
01.02.2011 – 03.04.2011
– vernisáž 10.2. 2011 o 15.00
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici vo svojich výstavných priestoroch v Thurzovom dome priblíži verejnosti tvorbu amatérskeho fotografa Mateja Kapustu. Autor sa vo svojej tvorbe venuje najmä fotografovaniu záchranných zložiek na území Banskej Bystrice. Jeho srdcovou záležitosťou z detstva sú hasiči, ku ktorým pridal aj fotografie mestských policajtov. „Hasiči ma zaujímali odmala, tak mi prišlo celkom dobré venovať sa foteniu a popritom sledovať niečo, čo ma lákalo už ako malého chlapca a k mestským policajtom som sa dostal cez internet. Napísal som náčelníkovi MSP Ľubovi Piterkovi a potom to už išlo viac-menej samo. Chodím im fotiť rôzne akcie alebo keď niečo zabezpečujú v meste, tak s nimi komunikujem a čo-to pofotím.“
Verejnosť tohto fotografa pozná nielen ako brázdi ulice Banskej Bystrice na svojom vozíčku s fotoaparátom v ruke, ale predovšetkým z účinkovania v relácii Modré z neba, kde sa mu splnil sen fotografovať záchranné zložky v New Yorku. Na výstave v Thurzovom dome predstaví Matej Kapusta svoju tvorbu v troch okruhoch – mestská polícia, hasiči a New York.
Prostredníctvom vybratých fotografií sa Matej Kapusta snaží priblížiť svoj pohľad na svet – Život z podhľadu, keďže je pripútaný k invalidnému vozíku.
Fotografovanie je zmyslom života tohto mladého človeka, so svojou tvorbou a pohľadom na svet sa prostredníctvo výstavy v Thurzovom dome podelí i s Vami milí návštevníci.

Čo je v nás IX.
03.02.2011 – 31.03.2011
– vernisáž 3.2. 2011 o 15.00
V rámci kultúrneho programu vernisáže sa predstavia odsúdení s hudobným programom.
Organizátorom výstavy je Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica – Kráľová v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici. Návštevníci múzea budú môcť vidieť prezentáciu výtvarných a rezbárskych diel, patenty prihlásené na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, sortiment výrobkov vyrábaných v strediskách vedľajšieho hospodárstva ústavu a rôzne iné výrobky, resp. diela odsúdených. Odsúdení, autori uvedených diel, prezentujú vo svojich prácach talent, technické myslenie i zručnosti. Ďalej tu bude tiež prezentované vzdelávanie odsúdených realizované ústavom v spolupráci s Konzultačným a informačným centrom EDUKOS.
Význam a opodstatnenosť realizácie výstavy je okrem iného i v tom, že odsúdení môžu takouto formou prezentovať pozitívne stránky svojej osobnosti. V prácach odsúdených sú odzrkadlené ich pocity, nálady, vnemy a v neposlednom rade istý potenciál zručností a vedomostí. Nie je mnoho ľudí, ktorí v „izolovanom“ priestore dokážu vytvoriť napr. úspešný patent technického zariadenia na šetrenie a zdokonalenie spaľovania pohonných látok v motore, či patent na vysušenie muriva alebo dreva. Je preto zaujímavé, že niektorí odsúdení dokážu nájsť v sebe schopnosti, zručnosti i talent v prostredí, ktoré ich obmedzuje na slobode. Uvedené diela a výrobky len potvrdzujú skutočnosť, že pri zmysluplnom využití voľného času môže i odsúdený vykonať mnoho pozitívneho pre spoločnosť.
Výstava „Čo je v nás“ má aj ďalší ľudský rozmer. Niektoré z vystavených prác sú určené na predaj, pričom výťažok z predaja bude venovaný Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Väznené osoby sa i takouto mierou a formou môžu pričiniť o zmiernenie zdravotných problémov detí a ich rodín. Veríme, že výstava splní svoj cieľ a účel. Jej hlavná idea „žiť sa oplatí“, hovorí za všetko.

V rámci výstavy tvorivosti odsúdených Čo je v nás IX. sa vyzbieralo 406 Eur,
ktoré boli venované Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici.
KRÁSA DO ČIPKY ZAKLIATA
Termín výstavy: 12.11. 2012 – 27.1. 2013, vernisáž 12.11.2012 o 15,00 hod. v Thurzovom dome
Popis: Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať na výstavu špaňodolinskej paličkovanej čipky pod názvom KRÁSA DO ČIPKY ZAKLIATA.
Výstava pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja – Ing. Vladimíra Maňku prezentuje históriu a súčasnosť špaňodolinskej paličkovanej čipky ako skvostu slovenského ľudového umenia. Súčasťou výstavy je aj prezentácia čipkárskych prác vybraných slovenských klubov paličkovanej čipky ako sú napr. Čipôčka alebo klub Špaňodolinská čipka z Banskej Bystrice. Návštevníci Thurzovho domu môžu krásu do paličkovanej čipky “zakliatu” obdivovať až do 27.1.2013.

Premeny dreva dlátom
Termín výstavy: 13.9. – 28.10.2012
Vernisáž 13.9.2012 o 16.00 hod
Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici pozýva všetkých milovníkov tradičných slovenských remesiel na výstavu s názvom PREMENY DREVA DLÁTOM do Thurzovho domu na Nám. SNP.
Ľudoví umelci z Banskej Bystrice a jej blízkeho okolia, ktorí sa dlhodobo venujú práci s drevom, predstavia svoju umeleckú tvorbu v štyroch tematických okruhoch. Prvý okruh je venovaný drevorezbe – drevená plastika a sochy. Druhý okruh tvorí bačovský riad – črpáky, naberačky a svory. Tretí okruh pozostáva z hudobných nástrojov – fujary, píšťalky a štvrtý okruh sa zameriava na drevené hračky, miniatúry a kuchynský riad. Návštevníci Stredoslovenského múzea môžu tieto drevené výrobky obdivovať vo výstavných priestoroch Thurzovho domu až do 28. októbra.
Farby Afriky – Cestovanie po Afrike
Termín výstavy: 3.5. – 31.8. 2012
PRE VEĽKÝ ZÁUJEM JE VÝSTAVA PREDĹŽENÁ DO 31.8.2012 !
Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať na jedinečnú interaktívnu výstavu FARBY AFRIKY do Thurzovho domu na Nám. SNP.
Vydajte sa spolu s nami naprieč Afrikou a zistite na vlastnej koži, v akých podmienkach sa učia a žijú africké deti. Prejdite sa čiernym kontinentom a nahliadnite do obydlia Masajov, Tuarégov a Dogonov. To všetko, ale aj oveľa viac zažijete na našej výstave.
Počas výstavy Farby Afriky môžete zároveň prispieť na projekt Unicefu
– Školy pre Afriku a prostredníctvom finančného výnosu zo zbierky tak pomôcť africkým deťom zabezpečiť vybavenie pre ich školu.
Každú nedeľu sú pre návštevníkov výstavy Farby Afriky pripravené lektorované vstupy o 10,30h; 13,30h; 14,30h a 15,30hod.
Výstavu Farby Afriky – Cestovanie po Afrike môžete v Thurzovom dome vidieť až do konca augusta 2012.
VSTUPNÉ:
deti do 3 rokov … ZADARMO
deti do 6 rokov … 1,50 EURO
deti od 6 rokov, študenti, dospelí, dôchodcovia … 2 EURO jednotlivec (ZVÝHODNENÉ VSTUPNÉ – vstup do oboch častí výstavy Thurzov dom a Tihányiovský kaštieľ ) … 3 EURO rodinné vstupné (2 dospelí a 2 deti al. 1 dospelý a 3 deti) … 5 EURO

To vajíčko maľovanô … ( Celoslovenská prehliadka kraslíc )
Termín výstavy: 1.3. – 22.4. 2012
Vernisáž 6.3.2012 o 15.00 h
Stredoslovenské múzeum pozýva všetkých milovníkov tradičných slovenských remesiel na 7. ročník celoslovenskej výstavy kraslíc spojenej s ukážkami umeleckých prác remeselníkov. Na výstave budú prezentované rôzne techniky výzdoby veľkonočných kraslíc, ale aj medovníkov. Návštevníci môžu na výstave obdivovať aj prútené šibáky a výrobky z prútia, ktoré neodmysliteľne patria k Veľkonočným sviatkom.
Na tohtoročnom bienále kraslíc svoju umeleckú tvorbu predstaví 60 – 80 pozvaných krasličiarov a umeleckých remeselníkov z celého Slovenska.
Súčasťou výstavy bude aj časť s kraslicami a ľudovými výrobkami, ktoré ich tvorcovia venovali na predaj. Finančný výnos z tohto predaja bude tento rok venovaný deťom zo Slovenského hemofilického združenia.
Návštevníci Stredoslovenského múzea môžu vidieť aj ukážky zdobenia veľkonočných kraslíc priamo v historických priestoroch Thurzovho domu.
PREMENY
Termín: 26.11. – 13.12.2013, vernisáž 26.11.2013 o 16,00 hod. v Thurzovom dome
– výstava obrazov a plastík Paľa Mandziho
POSTAVME SI SVET
Termín: 15.8. – 31.10. 2013
Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici a so slovenským lego fanklubom TatraLUG pozýva všetkých Banskobystričanov a ľudí z blízkeho okolia na celoslovenskú interaktívnu výstavu lega s názvom POSTAVME SI SVET.

Nenechajte si ujsť jedinečný pohľad na svetové dominanty z lega, ktoré budú vo výstavných priestoroch Thurzovho domu ako na dlani. Čaká na vás aj interaktívna herňa pre malých i veľkých, súťaže o hodnotné ceny a množstvo sprievodných podujatí. To všetko, ale aj oveľa viac sme pre vás pripravili počas celoslovenskej výstavy lega v Thurzovom dome.

Ak ste aj vy zvedaví, ako vyzerajú svetové dominanty, ale aj historické budovy nášho mesta ako je Thurzov dom alebo Barbakan z lega, príďte do Stredoslovenského múzea do 31.10. 2013 a možno na konci výstavy budete patriť medzi šťastlivcov, ktorým vstupenka z výstavy Postavme si svet prinesie novú stavebnicu lega od nášho partnera, internetového obchodu BRICKPARK.

… tu kliknúť! …
1. oficiálnu výstavu lega na Slovensku videlo 10 215 spokojných návštevníkov. Ďakujeme za vašu priazeň priatelia!
Vaše Stredoslovenské múzeum a členovia fanklubu TatraLUG

Generál a jeho hviezdy
Termín: 30.5. – 28.7. 2013, Vernisáž 30.5.2013 o 15,30 hod.
V máji 2013 si pripomenie výročie tragického úmrtia poprednej postavy moderných slovenských dejín – generála, astronóma, cestovateľa, vedca, politika, ale najmä veľkého syna nášho národa – Milana Rastislava Štefánika. Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici a Spoločnosťou M.R.
Štefánika si Vás pri tejto príležitosti dovoľujú pozvať na výstavu s názvom Generál a jeho hviezdy. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční 30.5. 2013 o 15,30h. v reprezentačných priestoroch Thurzovho domu na Nám. SNP.
Na výstave sa zoznámite s jeho životom, výskumom, ale i s aktivitami, ktorým sa Štefánik počas svojho života venoval. Zároveň si pozriete jedinečné dobové fotografie, predmety z jeho pozostalosti, mince, bankovky a mnohé iné zaujímavosti súvisiace s jeho životom. To všetko, ale aj oveľa viac je pre vás pripravené na výstave Generál a jeho hviezdy v Thurzovom dome.

Carla von Fabbro – Emociones prohibidas
Termín: 12. – 25.5. 2013
Stredoslovenské múzeum pozýva na autorskú výstavu obrazov Viery Kováčovej s názvom Emociones prohibidas.

Pán Krepáň opäť v divadle
Termín: 26.3. – 30.4. 2013
vernisáž 4.4.2013 o 15,00 hod. v Thurzovom dome
Pred 50 rokmi uverejnil Pavol Mária Kubiš svoj prvý kreslený vtip. Vtedy ešte netušil, že kreslenie bude jeho celoživotnou vášňou. Pri tejto príležitosti sa rozhodlo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Pavlom M. Kubišom predstaviť jeho celoživotné dielo. Návštevníci Thurzovho domu tak môžu na vlastné oči obdivovať jeho karikatúry či grafiky alebo sa zasmiať na jeho kreslených vtipoch. Výstavu nielen o humore môžu návštevníci Stredoslovenského múzea vidieť až do konca apríla v Thurzovom dome.
VESMÍR OČAMI DETÍ
Termín: 11. – 22.3.2013, vernisáž 11.3.2013 o 14,00 hod. v Thurzovom dome
Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Hvezdárňou v Banskej Bystrici a Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici Vás pozýva na XXVIII. ročník výstavy výtvarných prác detí materských a základných škôl na tému vesmír. Výstava je prehliadkou ocenených prác detí v rámci celoslovenskej súťaže „Vesmír očami detí“, ktorú každoročne pripravuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s Hvezdárňami, Okresnými astronomickými kabinetmi, Centrami voľného času a Regionálnymi osvetovými strediskami. Návštevníci Stredoslovenského múzea sa tak aj tento rok môžu pozrieť na „vesmír“ očami tých najmenších v Thurzovom dome na Nám. SNP.

Čo je v nás X.
Termín: 21.2. – 24.3. 2013, vernisáž 21.2. 2013 o 15,00 hod.
Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici a Ústavom na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica – Kráľová si Vás dovoľujú pozvať na jubilejný 10. ročník výstavy s názvom Čo je v nás. Výstava okrem prezentácie umeleckých prác odsúdených má aj benefičný charakter. Každý rok putuje výťažok z predaja prezentovaných výrobkov do Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Ani tento rok to nebude inak. Odsúdení aj takouto formou za pomoci organizátorov výstavy „splácajú“ dlh spoločnosti. Hlavná idea celého podujatia: „Žiť sa oplatí“ či už za múrmi väznice alebo za oknami nemocnice, hovorí za všetko. Príďte aj vy podporiť dobrú vec. Urobiť tak môžete už 21.februára počas slávnostnej vernisáže, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní.

TRADIČNÉ BULHARSKÉ ŠPERKY A KROJE
Termín výstavy: 6.11. 2012 – 17.2. 2013, vernisáž 6.11.2012 o 15,00 hod. v Thurzovom dome
Popis: Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici a Regionálnym etnografickým múzeom – Plovdiv v Bulharsku si Vás dovoľuje pozvať na putovnú výstavu pod názvom TRADIČNÉ BULHARSKÉ ŠPERKY A KROJE, ktorá prezentuje unikátnu zbierku bulharských šperkov. Výstava predstavuje okrem historického vývoja bulharských šperkov aj päť vzácnych krojových celkov z rôznych oblastí Bulharska. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční v utorok 6.11.2012 o 15,00 hod. v Thurzovom dome za účasti bulharskej veľvyslankyne na Slovensku. Návštevníci Stredoslovenského múzea môžu obdivovať pozoruhodnú šperkársku prácu bulharských zlatníkov v Zelenej sieni Thurzovho domu až do 17. februára 2013.
REHKÁ KRÁSA
6.5.2014 – 3.6.2014, vernisáž 6.5.2014 o 16.00 h

POVODEŇ ´74
PRE VEĽKÝ ÚSPECH VÝSTAVA PREDĹŽENÁ DO 9.11.2014!
9.10.2014 – 09.11.2014, vernisáž 9.10.2014 o 14,00 hod.
Stredoslovenské múzeum pozýva na výstavu o poslednej veľkej povodni v Banskej Bystrici z októbra 1974. 40-te výročie povodne je zároveň príležitosťou na pohľad do histórie povodní v meste Banská Bystrica a jej okolí. Výstava je tvorená vo vzájomnej spolupráci obyvateľov mesta i regiónu s pracovníkmi múzea, pričom sa prezentujú nielen zbierky múzea, ale aj príbehy a zážitky Banskobystričanov prostredníctvom ich výpovedí a fotografií. Celý projekt dopĺňajú filmové reportáže poskytnuté Banskobystrickým štúdiom RTVS.

http://povoden74.sk/

Tlačové správy
Tlačová správa k výstave POVODEŇ ´74

Galéria
Otvorenie výstavy zachytené fotoobjektívom Kataríny Borošovej

TEMPUS FUGIT
11.9.2014 – 12.10.2014, vernisáž 11.9.2014 o 15.30 hod.
Stredoslovenské múzeum v spolupráci s občianskym združením Omnium predstaví Banskobystričanom projekt „Pre život kostolov Broumovska“ prostredníctvom výstavy fotografií s názvom Tempus Fugit. Výstava prezentuje kostoly Broumovska a snahu o ich zachovanie a rekonštrukciu. Realizáciu záchrany kostolov i jeho prezentáciu podporil Kráľovohradecký kraj, ktorý je partnerským krajom Banskobystrického kraja. O tom, že sa národné pamiatky môžu obnoviť aj v čase krízy sa môžu na vlastné oči presvedčiť návštevníci Thurzovho domu na výstave Tempus Fugit v Zelenej sieni.
Vstup na výstavu je ZADARMO

ČEPIEC – pýcha vydatej ženy
etnografická výstava
21.8. 2014 – 05.10.2014, vernisáž 21.8. 2014 o 16,00 hod.

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom pozýva všetkých milovníkov slovenských tradícií na novú spoločenskovednú výstavu do Thurzovho domu. Trojicu etnografických výstav, ktoré v tomto roku pripravilo múzeum pre návštevníkov, uzatvára prehliadka unikátnej kolekcie čepcov zo zbierok Stredoslovenského múzea, ktorú môžu návštevníci obdivovať na výstave ČEPIEC – pýcha vydatej ženy.

Tlačové správy
Tlačová správa k výstave „ČEPIEC – pýcha vydatej ženy“

Galéria
Otvorenie výstavy zachytené fotoobjektívom Jany Bedríkovej
Čepiec – pýcha vydatej ženy v hľadáčiku kamery

Partneri výstavy

Mediálni partneri výstavy

Obrazy Jána Maľu
10.9.2014 – 5.10.2014
Vstup na výstavu je ZADARMO

BANSKOBYSTRICKÝ MONTMARTRE
do 4.9.2014
Návštevníci 3.ročníka Banskobystrického Montmartru môžu v Thurzovom dome na Nám. SNP obdivovať tvorbu významného banskobystrického maliara svetového významu – Štefana Pruknera.
Vstup na výstavu je ZADARMO
ZAJTRA MENÍTE PENIAZE!
12.6.2014 – 17.8.2014, vernisáž 12.6.2014 o 16.00 h
Interaktívna výstava o histórii peňazí a peňažnej reforme pre veľkých aj malých. S nami sa zahrá celá rodina!

Otvorenie výstavy zachytené fotoobjektívom Michaely Trstenskej

Prehľad nedeľných tvorivých dielní pre deti k výstave Zajtra meníme peniaze!
13.7. 2014 Mince a bankovky
27.7.2014 Mince a bankovky
10.8.2014 Mince a bankovky
Dozvedieť sa viac o histórii peňazí, zabaviť sa pri hľadaní nových poznatkov a ešte si aj odniesť fotografiu so svojou podobizňou na tisíckorunáčke môžu návštevníci výstavy Zajtra meníme peniaze! v Thurzovom dome až do 17.augusta.

STAROSLOVIENSKI A BULHARSKÍ SVÄTCI
3.7. – 10.8.2014, vernisáž 3.7.2014 o 16,00 hod., Výstava predĺžená do 10.8.2014!
Stredoslovenské múzeum v spolupráci s Bulharským kultúrnym inštitútom a Domom národov RADUANA vás pozýva na výstavu o bulharských svätcoch.
Výstava bude slávnostne otvorené pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda, už vo štvrtok 3.7.
Vstup na výstavu je ZDARMA

Otvorenie výstavy zachytené fotoobjektívom Anny Nociarovej

Viera Solivajsová: Obrazy maľované špachtľou
13.05.2014 – 01.06.2014

TO VAJÍČKO MAĽOVANÔ
20.3.2014 – 27.4.2014, vernisáž 20.3.2014
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pozýva všetkých milovníkov tradičných slovenských remesiel na 8. ročník celoslovenskej výstavy kraslíc spojenej s ukážkami umeleckých prác remeselníkov. Výstava bude slávnostne otvorená vo štvrtok 20. marca o 16,00 hod. vo výstavných priestoroch Thurzovho domu na Námestí SNP.
Celoslovenská výstava kraslíc vznikla v spolupráci s ÚĽUVom a je najväčšou výstavou svojho druhu na Slovensku. Prehliadka približuje návštevníkom mimoriadne pestrú škálu najrôznejších spôsobov a techník výzdoby kraslíc.
Počas výstavy Stredoslovenské múzeum pripravilo pre návštevníkov aj tradičné tvorivé dielne, kde sa veľkí i malí zoznámia s technikami výzdoby vajíčok a môžu si vlastnoručne vyskúšať ich zdobenie.

Slávnostné otvorenie výstavy zachytené fotoobjektívom Janky Bedríkovej

OBNOVENÝ PÔVAB MORTUÁRIÍ – Oslava života na jeho konci
6.2.2014 – 9.3.2014, vernisáž 6.2.2014 o 16.00
Výstava pre veľký záujem predĺžená do 14.3.2014!
Stredoslovenské múzeum opäť odhalí verejnosti skvosty svojho fondu v podobe kolekcie zachránených mortuárií. Viac ako 50 kusov smútočných oznámení o úmrtí členov šľachtických a zemianskych rodov bude prezentovaných na ojedinelej výstave s názvom Obnovený pôvab mortuárií.
Výstava je zároveň pohľadom na náročnú prácu reštaurátorov, ktorí denne zachraňujú históriu pre ďalšie generácie. Vďaka ich poznatkom a šikovnosti sa môže Stredoslovenské múzeum pochváliť rozsiahlou kolekciou mortuárií, pričom najstaršie z nich pochádzajú už z 18. storočia.
Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční vo štvrtok 6.februára o 16,00 hod. v reprezentatívnych priestoroch Thurzovho domu na Námestí SNP.

Slávnostné otvorenie výstavy zachytené fotoobejktívom Jany Holečkovej

KRÁSA KACHLÍC
Termín: 7.11. 2013 – 2.2.2014, vernisáž 7.11. 2013
Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici Vás pozýva na výstavu s názvom Krása, ktorá hreje. Výstava o dejinách kachliarstva na Slovensku predstavuje jedno z najvýznamnejších remeselníckych odvetví u nás. Kachliarske výrobky boli predovšetkým v období neskorej gotiky, renesancie a baroka veľmi vyhľadávané medzi bohatými mešťanmi a šľachtou. Kachľové pece zdobili hodové siene hradov či reprezentačné izby mešťanov. V reliéfnej výzdobe vykurovacích stien kachlíc sa odráža umelecké cítenie ich objednávateľov. Kvalita ich prevedenia zase vypovedá o šikovnosti kachliarov. Na území B. Bystrice pôsobila v 15.stor. jedna z najvýznamnejších kachliarskych dielní na území Uhorska. Svojimi výrobkami zásobovala trh takmer vo všetkých častiach monarchie. V 20.stor. však toto remeslo postupne upadlo do zabudnutia.V súčasnosti sa objavujú opätovné snahy o obnovenie kachliarskeho stavu na Slovensku a nadviazanie na jeho bohatú tradíciu. O kachliarstve na území Slovenska sa dozviete viac od 7. novembra vo výstavných priestoroch Thurzovho domu.

Tvorivé popoludnie v Europa Shopping Centre so Stredoslovenským múzeom zachytené fotoobjektívom Tomáša Kizeka
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.614969341874166.1073741844.100000833166911&type=1&l=2bac5a47ef

PREMENY CINTORÍNA
15. 11. – 30. 11. 2016
prezentácia architektonickej súťaže obnovy vojenského cintorína v Majeri

OTVÁRAJTE DVERE, SVADOBNÁ RODINA!
12.7.2016 – 27.11.2016, vernisáž 12.7. 2016 o 16.00 hod.
svadobné tradície a zvyky našich predkov na území severného Podpoľania

NOVINKA!
Komentované prehliadky, v cene vstupenky na výstavu, s etnologičkou Janou Nahálkovou.
vo štvrtok 21.7., 18.8., 29.9., 20.10. a 10.11.2016 o 16.00 hod.

Fotoreportáž z inštalácie a otvorenia výstavy OTVÁRAJTE DVERE, SVADOBNÁ RODINA!

ČARO IMAGINÁCIE
22.9. – 30.10. 2016, vernisáž 22.9. 2016 o 15.00 hod.
– slovenská kovačická insita, ojedinelý fenomén kultúrneho dedičstva

Čaro imaginácie v hľadáčiku fotoaparátu Michaely Redlingerovej

HLAVA JÁNA KRSTITEĽA – BRAVÚRA GOTIKY
16.6. – 2.10. 2016, vernisáž 16.6. 2016 o 16.00 hod.
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pozýva v roku 2016 na nový výstavný cyklus s výstižným názvom KLENOT V KLENOTE. V rámci tohto cyklu predstaví múzeum jedinečné predmety zo svojich zbierok, ktoré budú návštevníci Thurzovho domu obdivovať v unikátnej Zelenej sieni.
Hlava sv. Jána Krstiteľa je unikátnou stredovekou rezbárskou prácou, ktorá patrí medzi najlepšie diela európskeho sochárstva druhej polovice 15. storočia, a preto sa nie je čomu čudovať, že práve tento predmet otvára nový cyklus KLENOT V KLENOTE. O európskom význame tohto diela svedčí aj fakt, že táto rezbárska práca reprezentovala Stredoslovenské múzeum, ale aj Banskú Bystricu a Slovensko ako také, na mnohých výstavách v najväčších európskych metropolách, medzi inými aj v Paríži, v Berlíne, v Bruseli, v Štrasburgu či vo Varšave …

Slávnostné otvorenie výstavy v hľadáčiku fotoaparátu Michaely Redlingerovej

NOVINKA!
Komentované prehliadky, v cene vstupenky na výstavu, s historikmi Filipom Glockom a Romanom Hradeckým.
vo štvrtok 14.7., 11.8., 8.9. 2016 o 16.00 hod.

PORIADOK OHŇA
5.5. – 3.7.2016, vernisáž 5.5.2016 o 14.00 hod.
prezentácia tradícií hasičov v Banskobystrickom kraji

NOVINKA!
Komentované prehliadky, v cene vstupenky na výstavu, s autormi výstavy Romanom Hradeckým a Vladimírom Klemaničom. Súčasťou prehliadky je aj prednáška HaZZ v BB na tému OHEŇ – dobrý sluha, ale zlý pán. Vo štvrtok 9.6. a 23.6.2016 o 16.00 hod.

Slávnostné otvorenie výstavy v hľadáčiku fotoaparátu Michaely Redlingerovej

ŠŤASTNÝ FLACHÉ
3.3. – 1.5.2016, vernisáž 3.3.2016 o 16.00 hod.
Výstava v Thurzovom dome s poetickým a tajuplným názvom „Šťastný Flaché“ priblíži návštevníkom Stredoslovenského múzea jedinečnú osobnosť slovenského maliarskeho sveta – Júliusa Flaché.

Spoznajte osobnosť a dielo Júliusa Flaché z rozprávania historika Vladimíra Sklenku.
vo štvrtok 17., 31.3., 14., 28.4.2016 o 16.00 hod. v cene vstupenky na výstavu

MILUJEM A MAĽUJEM BANSKÚ BYSTRICU
3.3. – 1.5.2016, slávnostné vyhodnotenie súťaže 3.3.2016 o 16.00 hod.
Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici vás pozýva na výstavu výtvarných prác detí materských a základných škôl na tému BANSKÁ BYSTRICA. Výstava je prehliadkou ocenených prác detí.
Návštevníci Thurzovho domu sa tak môžu pozrieť na mesto pod Urpínom očami tých najmenších.

SÚŤAŽ MILUJEM A MAĽUJEM BANSKÚ BYSTRICU MÁ UŽ SVOJICH VÍŤAZOV

ŤAŽKÉ CHVÍLE ODBORNEJ POROTY výtvarnej súťaže MILUJEM A MAĽUJEM BANSKÚ BYSTRICU

VESMÍR OČAMI DETÍ
15.3. – 24.3.2016, slávnostné vyhodnotenie súťaže 15.3.2016 o 14.00 hod.
Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s Hvezdárňou v Banskej Bystrici a Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici vás pozýva na ďalší ročník výstavy výtvarných prác detí materských a základných škôl na tému vesmír. Výstava je prehliadkou ocenených prác detí v rámci celoslovenskej súťaže „Vesmír očami detí“, ktorú každoročne pripravuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s Hvezdárňami, Okresnými astronomickými kabinetmi, Centrami voľného času a Regionálnymi osvetovými strediskami.
Návštevníci Stredoslovenského múzea sa tak aj tento rok môžu pozrieť na „vesmír“ očami tých najmenších v Thurzovom dome na Nám. SNP.

Fotoreportáž – Vesmír očami detí, slávnostné vyhodnotenie, 15.3.2016

FAREBNÉ SVETY SVETOZÁRA STRAČINU II.
9.12.2015 – 25.2.2016, vernisáž 9.12.2015 o 16,00 hod.
Pri príležitosti 75. výročia narodenia a 20. výročia úmrtia predstaví Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci s Múzeom ľudového tanca a Štátnou vedeckou knižnicou výstavu osobných vecí a predmetov zberateľskej vášne významného hudobného skladateľa 20. storočia – Svetozára Stračinu.

NOVINKA! KOMENTOVANÉ PREHLIADKY VÝSTAV v Thurzovom dome
14.1., 28.1., 11.2., 25.2.2016 o 16 – tej hodine komentované prehliadky výstavy FAREBNÉ SVETY SVETOZÁRA STRAČINU II. s kurátorkou Michaelou Redlingerovou ZADARMO.