Thuzov dom – Podujatia – Archív

ZELENÉ TÓNY – VO VÍRE ROČNÝCH OBDOBÍ
Nedeľa 21.12. 2008, 16.00
Tohtoročný cyklus komorných koncertov Zelené tóny v Zelenej miestnosti Thurzovho domu ukončí tretiu decembrovú nedeľu v Zelenej miestnosti Thurzovho domu s nádhernými nástennými maľbami z konca 15. storočia, atmosférou Zimného slnovratu a vianočných sviatkov mladé banskobystrické hudobné zoskupenie OneToThreeQuartet.
Nedeľa 21. 12. 2008 o 16. hodine bude v Zelenej miestnosti v znamení sláčikového kvarteta OneToThreeQuartet v zložení: Zuzana Hutníková – 1. husle, Michal Oťapka 2. husle, Andrej Krajčovič – viola, Branislav Bielik – violončelo.
Hudobné zoskupenie OneToThreeQuartet vzniklo v roku 2006 pod vedením violistu Trávničkovho kvarteta MgA. Jana Juříka. Jeho členovia sú študentmi Konzervatória J.L. Bellu a Akadémie umení v Banskej Bystrici. V roku 2007 získali v celoslovenskej súťaži komorných telies 2. miesto. Repertoár tohto komorného telesa tvoria skladby významných klasických autorov – Bach, Händel, Vivaldi, Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert, Schumann, Smetana, Dvořák, Suchoň a ďalší. Taktiež vystupujú s úpravami filmovej, muzikálovej, jazzovej a modernej hudby.
Zuzana Hutníková študuje hru na husle na Akadémii umení v Banskej Bystrici, Michal Oťapka sa ako huslista venuje okrem klasickej hudby aj interpretácii ľudovej hudby a hudby európskych národov. Andrej Krajčovič je taktiež študentom Akadémie umení v Banskej bystrici, kde sa venuje hre na violu, ale venuje sa i úpravám a aranžovaniu, čím vytvoril do repertoáru zoskupenia skladby, ktoré doposiaľ nepatrili do repertoáru sláčikových kvartet. Branislav Bielik po ukončení štúdií hry na violončelo na banskobystrickom konzervatóriu pokračuje v štúdiu na Akadémií umení a zaoberá sa i štúdiom klasickej hudby.
Cyklus koncertov Zelené tóny ponúka všetkým priaznivcom hudby a výtvarného umenia netradičný hudobný zážitok v Zelenej miestnosti Thurzovho domu v podaní „OneToThreeQuartet“ odznejú melódie A. Vivaldiho – Štyri ročné obdobia.
Vítanie zimného slnovratu
Nedeľa 21.12. 2008 od 11.00
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici a Hvezdáreň v Banskej Bystrici pripravili v rámci blížiaceho sa Medzinárodného roku astronómie 2009 a zimného slnovratu podujatie, ktorého cieľom je verejnosti priblížiť hviezdnu oblohu počas zimného slnovratu.
Zimný slnovrat je astronomický termín pre okamih, kedy má Slnko vrchol v nadhlavníku na obratníku Kozorožca. Zimný slnovrat nastáva 21. decembra, pričom jeho presný čas sa môže mierne meniť. Je to najkratší deň v roku a ohlasuje, že sila slnka sa opäť začína navracať. Tento rok pripadne moment zimného slnovratu na 13 hodinu 3 minútu a 45 sekundu, kedy v Thurzovom dome odznejú slávnostné fanfáry.
Program k vítaniu zimného slnovratu v múzeu začne už o 11 hodine. Od 11.00 do 13.00 a následne od 14.30 do 16.00 sa môžu návštevníci múzea zúčastniť na tvorivých dielňach a pracovníci múzea im predstavia vybrané zbierkové predmety s astronomickou tematikou.
Pracovníci hvezdárne v čase od 13.15 do 14.30 pripravia astronomickú prednášku spojenú s premietaním a po prednáške do 17. hodiny umožnia návštevníkom múzea pozorovať ďalekohľadom oblohu a zároveň si môžu prezrieť výstavu fotografií dennej i nočnej oblohy Vesmírne metamorfózy – Pohľady na oblohu. A ak sa niekomu bude máliť, môže o 16. hodine obohatiť svoju dušu v tomto predvianočnom čase melódiami Štyroch ročných období v podaní zoskupenia OneToThreeQuartet (koncert z cyklu Zelené tóny).
Sprievodné podujatie k výstave Kovačica…:
INŠPIRÁCIE Z KOVAČICE – výtvarná súťaž (DOC)
Vyhodnotenie súťaže (DOC)

Vianoce s Matičiarikom
Nedeľa 14. 12. 2008
Stredoslovenské múzeum v spolupráci s Detským folklórnym súborom Matičiarik aj v roku 2008 v predvianočnom období pripravili pre Vás Vianoce v múzeu. Historické priestory Thurzovho domu 14. decembra 2008 naplní vianočná nálada. Nielen vianočne vyzdobená expozícia, ale i koledy a ľudové zvyky v podaní DFS Matičiarik umocnia čaro Vašich tohtoročných vianočných sviatkov.
Pozývame všetkých, ktorí chcú stráviť príjemné nedeľné predvianočné popoludnie a načerpať atmosféru Vianoc a pokoja, no popritom sa dozvedieť i niečo o tom ako tieto sviatky prežívali naši predkovia.
Rozprávanie sv. Barbory – „PATRÓNKY BANÍKOV”
Nedeľa 7. 12. 2008
Stredoslovenské múzeum každoročne v predvianočnom období myslí aj na svojich najmladších návštevníkov. Sviatok sv. Mikuláša patrí aj v múzeu deťom a ich šikovnosti. Každý, kto 7. decembra navštívi Thurzov dom zažije nevšednú prehliadku po expozícii Thurzovho domu vo vianočnom šate. Mikuláš v múzeu – Rozprávanie sv. Barbory je názov akcie plnej úloh a tvorivých aktivít určených najmä pre deti. Nik neodíde na prázdno po preukázaní Vašej šikovnosti, tvorivosti a splnení úloh sv. Mikuláš odmení každého sladkou odmenou.
KONCERTY: Zelené tóny
21.09.2008 KLASIKA V JAZZOVOM RÚCHU
19.10.2008 NESTÁLA EXPOZÍCIA PIESNÍ 20. STOROČIA
16.11.2008 ALL.TIME. JAZZ & LUCIA LUŽINSKÁ
Cyklus komorných koncertov Zelené tóny v mesiacoch september, október, november patril jazzovej hudbe. V septembri sa predstavilo klasikou v jazzovom rúchu Banskobystrické zoskupenie Nothing but Swing Trio, ktoré pôsobí v zložení Klaudius Kováč (klavír), Róbert Ragan (kontrabas) a Peter Solárik (bicie) .
O neopakovateľnú jazzovú atmosféru počas tretej októbrovej nedele v Thurzovom dome sa zaslúžili mladí hudobníci Rastislav Suchan – prvý trúbkar Slovenskej filharmónie a svoje klavírne umenie prezentoval Banskobystričan Rastislav Kordík. Bývalí členovia orchestra Bratislava Hot Serenaders. Vystupovali s repertoárom, ktorý tvoria známe skladby 20. storočia.
Veľký záujem verejnosti vzbudili najmä novembrové Zelené tóny v podaní hudobnej formácie All.Time.Jazz & Lucia Lužinská. Formácia sa predstavila v zložení Boris Čellár – gitara, František Báleš – klavír, Štefan Bartuš – kontrabas a lákadlom sa stala najmä speváčka Lucia Lužinská.
Každý z týchto koncertov bol nepochybne nezabudnuteľným umeleckým zážitkom.

Literárny večer – Café
littéraire au Salon vert
24.10.2008, 18.00 v Zelenej
sieni Thurzovho domu
Capalest v spolupráci s Alliance française a podporou Banskobystrického samosprávneho kraja uvádzajú slovenského rómskeho básnika:
Dezidera Bangu s ukážkami z jeho tvorby.
Čítanie básní v dvoch jazykov.
Ján Turzo z Betlanoviec 1437 – 1508 – 2008
15.10.2008, 10.00 hod.
– prednáška Doc. PhDr. Mariána Skladaného, CSc. z Katedry všeobecných dejín FFUK v Bratislave, v rámci spomienkovej akcie pri príležitosti 500. výročia úmrtia Jána Turzu, spoluzakladateľa a hlavného inžiniera banskobystrickej mediarskej spoločnosti, spojená s diskusiou jeho hostí.
Dni mesta Banská Bystrica a Radvanský jarmok
12.-14.09.2008
Výstavy špeciálne k mestu Banská Bystrica
Kostýmovaná prehliadka
Noc v múzeu

„Ján Thurzo predstavuje…skvosty domu na Námestí“
o 16.00, 18.00 a 20.00 hodine
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici – Thurzov dom v roku 2008 prispeje k Dňom mesta Banskej Bystrice programom s názvom JÁN THURZO PREDSTAVUJE… SKVOSTY DOMU NA NÁMESTÍ.
Podujatie je nové špeciálne pripravená prehliadka expozície v historických kostýmoch venovaná mestu Banská Bystrica a jeho vzácnym skvostom.
V tento deň môžete vidieť originálnu renesančnú kanvicu, najstaršiu modrotlač na Slovensku a na záver skvost najvzácnejší, ktorý vám predstaví samotný richtár slobodného kráľovského mesta Banská Bystrica, Benedik Lauser de Moos.
Stredoslovenské múzeum otvorí svoje brány pre všetky deti aj s ich rodičmi a starými rodičmi, aby zábavným spôsobom spoznali kúsok histórie Banskej Bystrice.
Zelené tóny:
20. 7. 2008 o 16.00
Opäť je tretia júlová nedeľa v Stredoslovenskom múzeu v znamení nádhernej hudby a to vďaka koncertnému cyklu Zelené tóny.
Prežite neopakovateľnú atmosféru a spoznajte časť židovskej kultúry a tradícií, prostredníctvom najkrajších židovských piesní „MAZAL TOV!“ v podaní Hely Veselskej, Ervína Schőnhausera a Igora Bázlika v nádherných priestoroch Zelenej miestnosti s nástennými maľbami z konca 15. storočia.
Hela Veselská v rámci svojej bohatej i medzinárodnej koncertnej činnosti sa venuje opernému, operetnému, muzikálovému repertoáru i sakrálnej hudbe. Ervín Schőnhauser ako 4-5 dieťa bol s rodičmi a bratom v koncentračnom tábore v Terezíne. Jeho spevácky žáner je pestrý a koncertuje po celom Slovensku i zahraničí. Vo svojich židovských piesňach sprevádza poslucháča svetom nádherných melódií a zároveň sprostredkúva časť kultúry a tradícií židovského národa. Igor Bázlikbanskobystrický rodák, všestranný hudobník, skladateľ, ktorý za svoju tvorbu získal množstvo ocenení. Koncertoval doma i v zahranicí, doprevádza operných spevákov, ale i jazzových, šansónových, popových spevákov i interpretov židovských piesní.
Deň Stredoslovenského múzea
12.07.2008
Príďte osláviť 119. výročie založenia Mestského múzea v Banskej Bystrici do nášho i Vášho Stredoslovenského múzea. Do spoločenskovednej expozície v Thurzovom dome a prírodovednej expozície v Tihányiovskom kaštieli bude pre všetkých návštevníkov v tento deň vstup voľný. A zároveň spoločenskovedná expozícia v Thurzovom dome slávi 50 rokov zriadenia svojej expozície.
Brány Thruzovho domu sa otvoria už od 9.00 do 15.00 a návštevníci budú môcť vidieť okrem stálej expozície a aktuálnej výstavy Tancuj, tancuj aj jedinečné faksimile zakladacej listiny Mestského múzea z roku 1889. Ďalej sú pripravené pre návštevníkov kostýmované prehliadky expozície „Ján Thurzo predstavuje…príbeh o Banskej Bystrici“ o 16.00, 18.00 a 20.00 hodine so špeciálnym vstupným 30,- Sk.
Svätojánska noc v múzeu
21.06.2008
Počas letného slnovratu pár dní pred sviatkom sv. Jána Krstiteľa, každý kto neváhal a v podvečer navštívil Stredoslo-venské múzeum – Thurzov dom zažil neopakovateľnú atmosfé-ru. Návštevníci spoznali nielen život tejto veľkej postavy zo začiatku Nového zákona a odkaz Jána Krstiteľa v stredoeurópskych dejinách., ale spoznali i pohanské zvyky našich predkov. Vstúpili do sveta ľudových predstáv spojených s letným slnovratom, pocítili vôňu byliniek a chuť čaju z materinej dúšky. Papraď ich svojou silou doviedla k svätojánskemu pokladu.

Zelené tóny:
Na ľudovú nôtu
15. 6. 2008 o 16.00
V rámci júnového koncertu cyklu Zelené tóny Zelenou miestnosťou zneli tóny ľudovej hudby pod vedením primáša Miroslava Kapca, ktorá odprevádzala ženskú spevácku skupinu Trnki. Koncert Na ľudovú nôtu z cyklu Zelené tóny tematicky dopĺňal aktuálnu profilovú výstavu Múzea ľudového tanca pod názvom Tancuj, tancuj… : História organizovaných foriem folklóru v Banskej Bystrici a okolí. Tento koncert bol zaujímavým zážitkom nielen pre domáceho návštevníka ale i pre tých čo prišli spoznávať našu krajinu spoza hraníc. Ľudová hudba sa predstavila svojim podpolianskym repertoárom a Trnki zaspievali horehronské piesne.

Deň detí
v Thurzovom dome
1. 6. 2008
Počas Dňa detí 1.6. 2008 boli v Thurzovom dome pre deti pripravené rôzne hry a zábavné aktivity.
Už 31.5. 2008 sa Stredoslovenské múzeum svojimi tvorivými aktivitami (maľovanie čeleniek, kamienkov, lesných poschodí a vyrábanie korálkových panáčikov) s deťmi zapojilo do Dňa detí aj na Španej doline, ktorí pripravoval Spolok divadelných nadšencov SPO-DI-NA, Penzión Klopačka Špania Dolina a Slovenský skauting.
Múzeá sú tu pre Vás IV.
30. 5. 2008
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci s ŠVK – Literárnym a hudobným múzeom v Banskej Bystrici pripravilo aj v roku 2008 už IV. ročník úspešnej prezentačnej akcie múzeí banskobystrického regiónu „Múzeá sú tu pre Vás IV“.
Tento rok sa akcia “Múzeá sú tu pre Vás IV” konala 30. 5. 2008 v rámci otvorenia letnej turistickej sezóny v BBSK pod názvom “Župné leto” pod záštitou predsedu BBSK Milana Murgaša. Stala sa súčasťou komplexu prezentačných aktivít cestovného ruchu priamo na Námestí SNP v Banskej Bystrici pod názvom Cestovný ruch v múzeu.
Zúčastnené múzeá od 11.00 do 18. 00 hodiny prezentovali svoju činnosť pre široký okruh verejnosti.
Stredoslovenské múzeum malo počas tohto dňa vstup voľný a pre deti a verejnosť bol pripravený bohatý program. O 11.00 a 12. 00 hodine pripravilo Stredoslovenské múzeum pre deti Bojovú hru v historickom centre mesta a o 15.00 a 17.00 hodine kostýmované prehliadky v expozícii Stredoslovenského múzea – Thurzovho domu.

Festival slovenských múzeí
19. máj 2008 Trenčiansky hrad
V krásnych priestoroch Trenčianskeho hradu sa 19. mája konal Festival slovenských múzeí, kde sa prezentovali aj jednotlivé oddelenia Stredoslovenského múzea.
Cieľom tohto podujatia bola nie len prezentácia činností a aktivít jednotlivých pracovísk, ale aj zhodnotenie ich celoročnej práce. Udeľovali sa ocenenia v kategóriách múzeum roka a regionálna inštitácia roka. V druhej spomínanej kategórii sa umiestnilo na treťom mieste práve to naše.
Príjemné podujatie dopĺňal nie len sprievodný program spojený s prehliadkou hradu, ale aj stretnutie a výmena skúseností s ostatnými pracovníkmi týchto kultúrnych inštitúcií.

Koncert : Zelené tóny –
ADAM A EVA
18. 5. 2008
V nedeľu 18. 5. 2008 v Zelenej miestnosti zneli struny gitár dua Adam a Eva. Toto duo Adam a Eva v zložení Adam Marec a Eva Soviarová vzniklo na pôde Akadémie Umení v Banskej Bystrici v roku 2003. Zúčastnili sa mnohých hudobných podujatí a koncertov, napr. medzinárodného gitarového festivalu v Dordogne alebo medzinárodného festivalu v Londýne, kde získali druhú cenu v kategórii komorných zoskupení. Duo Adam a Eva odohralo počas koncertu skladby od známych skladateľov medzi ktorých patria: Jean Philipp Rameau, Joseph Haydn, Milan Novák, Egberto Gismonti, Jorgeho Morel, Maria Castelnuovo-Tedesco či Máximo Diego Pujol.

Aktivity múzea k Noci múzeí a galérií 2008
Nočná hudba v múzeu
17.5. 2008
Do akcie celoeurópskej akcie “Noc múzeí a galérií” 15.5. 2008 sa Stredoslovenské múzeum – Thurzov dom zapojilo programom pod názvom Nočná hudba v múzeu. Brány múzea sa otvorili počas noci a návštevníci zažili nielen neopakovateľnú nočnú atmosféru múzea vo svetle sviečok a na vlnách hudby. Okrem hudby Ludviga van Beethovena, Josepha Haydna odzneli skladby ich blízkeho priateľa Mikuláša Zmeškala, a dozvedeli sa viac o tejto zabudnutej osobnosti spojenej nielen s Banskou Bystricou.
www.nuitdesmusees.culture.fr

Koncert : Zelené tóny – Trevoce trio
20. 4. 2008
Mladé ambiciózne banskobystrické Trevoce trio v zložení – flauta Júlia Burášová, violončelo Daniela Szeghö a viola Paulína Styková, vytvorili 20. apríla 2008 pod nástennými maľbami Zelenej miestnosti z konca 15. storočia výnimočnú atmosféru. Počas hodinového koncertu sa návštevníci Thurzovho domu mohli započúvať do tónov klasickej hudby od svetoznámych skladateľov akými sú Marin Marais, Georg Philipp Telemann, Franz Benda, Joseph Haydn. Vyvrcholením koncertu bola suita z opery Carmen od Georga Bizeta.

Zelené tóny – Bach in Jazz – 16.03.2008
Všetci priaznivci jazzu a zároveň aj klasickej hudby si mohli vychutnať marcové Zelené tóny v Zelenej miestnosti Thurzovho domu. V podaní medzinárodne známeho dua The Classical and Jazz Art Duo, v zložení Ján Hajnal (klavír) a prof. Miloša Jurkovič (flauta), návštevníci Stredoslovenského múzea prežili príjemné nedeľné popoludnie za zvuku lahodných tónov hudobnej klasiky J. S. Bacha, ale i W. A. Mozarta či F. Chopina v .jazzovom spracovaní.

Zelené tóny: JAZZOVÁ NEDEĽA – 17.02.2008
V Zelenej miestnosti Thurzovho domu pod klenbami zdobenými nástennými maľbami z 15. storočia sa tretiu februárovú nedeľu ozývali jazzové Zelené tóny v podaní mladých hudobníkov Radovana Tarišku na altsaxofóne a Ondreja Krajňáka na klavíri. Skladby z ich prvého albumu Elementy, vytvorili neobyčajnú atmosféru a každý kto sa koncertu v Stredoslovenskom múzeum zúčastnil si do sýtosti vychutnal jazzovú nedeľu.

Koncert Zelené tóny – Šansón na nedeľu 20. 1. 2008
Pod klenbami a nástennými maľbami z 15. storočia novozreštaurovanej Zelenej miestnosti Stredoslovenské múzeum sprostredkovalo svojim návštevníkom nevšedný hudobný zážitok koncertom Moniky Stanislavovej a Igora Bázlika. V podaní tohto dua zazneli známe francúzske, ale i slovenské a české šansóny.

Kórejský ambasador v Thurzovom dome 12. december 2007
V priestoroch Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici Thurzovho domu sa konalo12. decembra 2008 pracovné stretnutie zástupcov Banskobystrického samosprávneho kraj a ambasadora Kórejskej republiky. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili aj primátori Jelšavy, Revúcej, Hnúšte, Veľkého Krtíša a Tisovca.

Vianočná atmosféra v Stredoslovenskom múzeu 2007
Rozprávanie sv. Barbory 2. december 2007
Pred mikulášsku atmosféru v Thurzovom dome mohli zažiť aj tí najmenší vďaka “Rozprávaniu svätej Barbory”. Počas zábavného nedeľného popoludnia si deti popri plnení zábavných úloh mohli spoločne s rodičmi prezrieť expozíciu múzea a na konci ich čakalo veľké prekvapenie v osobe svätého Mikuláša.
Vianoce s Matičiarikom 9. december 2007
Atmosféru najkrajších sviatkov v roku mohli návštevníci Thurzovho domu zažiť aj vďaka programu “Vianoce s Matičiarikom”. Detský folklórny súbor Matičiarik priblížil ľudové zvyky a zvykoslovie predvianočného a vianočného obdobia.

SVÄTOJÁNSKA NOC V MÚZEU
Kto prišiel v nedeľu na Svätého Jána do Stredoslovenského múzea, zažil čarovnú atmosféru svätojánskej noci, dozvedel sa o živote, smrti aj odkaze Jána Krstiteľa, videl ako vyzerá letný slnovrat z vesmíru a zistil, že keď nájde v lese na svätojánsku noc kvet papradia, stane sa neviditeľným…a mnoho iného.
Ďakujeme Literárnemu a hudobnému múzeu za láskavé poskytnutie reprodukovaného hudobného sprievodu na toto podujatie.
Srdečná vďaka patrí aj Základnej škole Okružná, ktorá nám láskavo požičala dva meotary a školský model slnečnej sústavy.

Sviatok múzeí v Banskej Bystrici 2007 (18. máj – Deň múzeí)
Ďakujeme obyvateľom Banskej Bystrice a priľahlého okolia, že sa v tak hojnom počte zúčastnili aktivít, ktoré sme pre nich pripravili pri príležitosti Dňa múzeí. Muzeálny happening Múzeá sú tu pre Vás III. bol veľmi príjemným stretnutím Bystričanov s pracovníkmi stredoslovenských múzeí a ich ponukou. Medzinárodný projekt Noc múzeí a náš skromný príspevok k nemu Malá nočná hudba v múzeu sa u Bystričanov stretli s obrovským a pre našu ďalšiu prácu veľmi motivujúcim úspechom. Ďakujeme Vám.
Medzinárodný deň múzeí – happening stredoslovenských múzeí na nám. SNP v Banskej Bystrici: Múzeá sú tu pre Vás III.

Noc múzeí 2007 – Malá nočná hudba v múzeu

Súťaž “Zo života mužov – Z nášho depozitu”
Na známosť sa dáva, že výhercami hry „Z nášho depozitu“, ktorá sa konala na námestí SNP pri príležitosti Dňa múzeí sa stávajú: Vladimír Gašpar, Veronika Kúdelová a pán Koštial. Na vrátnici Stredoslovenského múzea v Thurzovom dome na námestí SNP č. 4 ich počas otváracích hodín čakajú 2 voľné vstupenky na ich meno. Blahoželáme a prajeme príjemný zážitok pri prehliadke nášho múzea.
Vianočné zelené tóny
20. 12. 2009, 16.00
V decembri ukončíme tohtoročný koncertný cyklus Zelené tóny vianočným koncertom, ktorý v predvianočnom období navodí tú správnu atmosféru pokoja Vianoc. V rámci koncertu účinkujú: Juraj Kašša (spev), Andrea Luptáková (spev), Erik Chrzan (gitara), Zulfizar Zazrivá (klavír).

Vítanie zimného slnovratu – “Letom astronomickým svetom”
Piatok 18.12. 2009 o 10.00h
Vstup na podujatie je voľný
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici a Hvezdáreň v Banskej Bystrici pripravili v rámci Medzinárodného roku astronómie 2009 podujatie k zimnému slnovratu podujatie, ktorého cieľom je verejnosti priblížiť astronómiu.
Zimný slnovrat je astronomický termín pre okamih, kedy má Slnko vrchol v nadhlavníku na obratníku Kozorožca. Zimný slnovrat nastáva 21. decembra, pričom jeho presný čas sa môže mierne meniť. Je to najkratší deň v roku a ohlasuje, že sila slnka sa opäť začína navracať.
Vítanie zimného slnovratu pod názvom „Letom astronomickým svetom“ bude tvoriť prednáška RNDr. Daniela Očenáša z Hvezdárne v Banskej Bystrici na tému medzinárodného roku astronómie, ktorý práve končí a o novinkách, ktoré tento rok v astronómii priniesol. Prednáška je venovaná širokej verejnosti i školským skupinám a začína o 10 hodine v priestoroch Thurzovho domu.

Vianoce v múzeu
Nedeľa 13. 12. 2009, vstupy o 15.00, 16.00 a 17.00 hod.
Vstupné na akciu: 1,40 € (jednotné vstupné)
Stredoslovenské múzeum v spolupráci s Detským folklórnym súborom Matičiarik pravidelne v predvianočnom období pripravujú pre návštevníkov Stredoslovenského múzea podujatie s názvom Vianoce v múzeu. Historické priestory Thurzovho domu 13. decembra 2009 opäť naplní vianočná atmosféra. Nielen vianočne vyzdobená expozícia, ale i koledy a ľudové zvyky v podaní DFS Matičiarik umocnia čaro Vašich tohtoročných vianočných sviatkov. Tento rok sa v Thurzovom dome predstaví okrem detí zo súboru Matičiarik aj hosťujúci detský folklórny súbor z českého Kyjova Kyjovánek.
Pozývame všetkých, ktorí chcú stráviť príjemné nedeľné predvianočné popoludnie a načerpať atmosféru Vianoc a pokoja, no popritom sa dozvedieť i niečo o tom ako tieto sviatky prežívali naši predkovia.

Mikuláš v múzeu
Rozprávanie sv. Barbory – „PATRÓNKY BANÍKOV”
Nedeľa 6. 12. 2009, vstupy od 14.00 do 16.00 hod.
Vstupné na podujatie majú deti zadarmo, rodičia za 1€ a starí rodičia za 0,50 €
Stredoslovenské múzeum každoročne v predvianočnom období myslí aj na svojich najmladších návštevníkov. Sviatok sv. Mikuláša patrí aj v múzeu deťom a ich šikovnosti. Práve v deň sviatku tohto svätca 6. decembra, deti ktoré navštívia Thurzov dom zažijú nevšednú prehliadku po expozícii Thurzovho domu vo vianočnom šate. Mikuláš v múzeu, program ktorý naši návštevníci poznajú aj pod názvom Rozprávanie sv. Barbory je plný úloh a tvorivých aktivít určených najmä pre deti. Nik neodíde na prázdno po preukázaní Vašej šikovnosti, tvorivosti a splnení úloh sv. Mikuláš odmení každého sladkou odmenou.
Na všetky šikovné deti a ich rodičov či starých rodičov sa teší sv. Mikuláš v nedeľu 6. decembra 2009 v čase od 14. do 16. hodiny v Thurzovom dome.
Literárny večer – Café Littéraire au Salon Vert
19. 11. 2009, 18.00
Capalest v spolupráci s Alliance française, podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a Stredoslovenského múzea pre Vás pripravujú večer pri francúzskej literatúre v Zelenej miestnosti z konca 15. storočia.
Zelené tóny
15.11. 2009 o 16.00
Cyklus komorných koncertov Zelené tóny pravidelne prináša zaujímavé koncerty profesionálnych hudobníkov. Tretiu novembrovú nedeľu budú Zelené tóny opäť jazzové. Predstavia sa dvaja z najlepších súčasných jazzových hudobníkov na Slovensku – Radovan Tariška a Klaudius Kováč.
Obaja členovia dua sa v rámci Zelených tónov už predstavili v minulom, či tomto roku, ale ako členovia iných zoskupení. Radovan Tariška (altsaxofón) vystupoval spolu s Ondrejom Krajňákom a Klaudius Kováč (piano) ako člen Banskobystrického zoskupenia Nothing but Swing Trio, či taktiež s Ondrejom Krajňákom.
Tadovan Tariška je mladý altsaxafonista známy nielen u nás, ale aj na medzinárodnej hudobnej scéne. Inklinuje skôr k bopovej tradícii a jeho duchovným vzorom je Charlie Parker.
Klaudius Kováč študoval klavír na konzervatóriu v Žiline a v Banskej Bystrici. V roku 2000 bol angažovaný americkým jazzovým spevákom Lee Andrew Davisonom na turné v Južnej a Strednej Amerike.
Prezentácia kníh Slavomíry Očenášovej – Štrbovej
o akademickom maliarovi prof. Igorovi Rumanskom
28. 10. 2009, 16.00
Slávnostné otvorenie novej expozície v Matejovom dome
15. 10. 2009
Podrobný program v PDF
V októbri Stredoslovenské múzeum otvorí pre verejnosť novú expozíciu venovanú histórii mesta Banská Bystrica v priestoroch Matejovho domu.
V súvislosti s otvorením novej expozície sa v dňoch 13. – 14. 10. 2009 uskutoční i vedecká konferencia Múzejníctvo v Banskej Bystrici v kultúrno – spoločenskom kontexte. 1889 š 1909 š 2009. Konferencia sa uskutoční pri príležitosti výročí Stredoslovenského múzea (rok 1889 – založenie Mestského múzea v Banskej Bystrici, rok 1909 – otvorenie prvej mestskej expozície múzea v Matejovom dome).

Deň otvorených dverí v Thurzovom dome a Matejovom dome
17. a 18. 10. 2009 od 10.00 do 17.00
Zelené tóny – “Matúš Jakabčic trio”
18.10. 2009 o 16.00
V októbri Stredoslovenské múzeum v rámci cyklu komorných koncertov Zelené tóny pripraví v svojich priestoroch koncert zoskupenia “Matúš Jakabčic trio”. Zostava sa predstaví v zložení Matúš Jakabčic (gitara), Tomáš Baroš (kontrabas), Marián Ševčík (bicie). Všetci traja hudobníci sa zaujímajú najmä o jazzovú hudbu.
Matúš Jakabčic je známa osobnosť slovenskej hudby. Pôsobí ako skladateľ, aranžér, gitarista a pedagóg. Študoval kompozíciu na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave, na Berklee College of Music v Bostone, USA, odbore Jazzová kompozícia. Tu získal viacero ocenení, napr. cenu Charlesa Mingusa. Pôsobil v mnohých popredných domácich aj medzinárodných hudobných telesách. Účinkoval na festivaloch a koncertoch takmer po celej Európe, v USA, Izraeli, Alžíri a na Kube. V r. 1993 získal cenu Slovenského hudobného fondu Jazzman roka.
Tomáš Baroš pochádza z hudobníckej rodiny a venuje sa hre na kontrabas. Absolvoval Pražské konzervatórium a od 1999 vystupoval so svojím otcom na pražskej jazzovej scéne. Marián Ševčík absolvoval Konzervatórium v Bratislave, odbor bicie nástroje.
Všetci členovia zostavy spolupracujú s významnými hudobníkmi zo slovenskej i zahraničnej hudobnej scény.
Zelené tóny – Ľuboš Brtan Quartet
20.9. 2009 o 16.00
Po letnej prestávke priaznivcov hudby pozývame na koncert z cyklu Zelené tóny. V rámci koncertu sa predvedie sa jazzovo orientovaná formácia Ľuboš Brtan Quartet, v zložení Ľuboš Brtan – guitar, Martin Uherek – alt sax, Róbert Ragan Jr. – double bass a Juraj Raši – drums. Toto zoskupenie má za sebou už mnoho úspešných podujatí.
Prednáška: „Čierne slnko nad Čínou“
23.09.2009, 10.00
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici a Hvezdáreň v Banskej Bystrici pripravili v rámci Medzinárodného roku astronómie 2009 podujatie, ktorého cieľom je verejnosti priblížiť astronómiu.
Priamo v deň jesennej rovnodennosti 23. septembre 2009 o 10 hodine sme pripravili prednášku Ing. Jaroslava Gerboša “Čierne Slnko nad Čínou”. Ing. Jaroslav Gerboš je pracovník hvezdárne v Banskej Bystrici, ktorý sa toto leto vydal na cestu za zatmením slnka v Číne. Prezentácia v priestoroch Thurzovho domu bude venovaná práve tejto ceste za zatmením.

Festival Barbakan:
Banská Bystrica bude v septembri plná hudby, filmu, literatúry a výtvarného umenia.
23.9. – 27.9. 2009 bude v Thurzovom dome päť dní trvajúca prehliadka kvalitných filmov v rámci festivalu Barbakan.
Dni mesta Banská Bystrica
12.9. – 13.9. 2009 Thurzov dom, Námestie SNP 4, Banská Bystrica
Počas tohtoročných Dní mesta V Thurzovom dome čakajú na návštevníkov zaujímavé víkendové popoludnia.
12.9. sobota – kostýmované prehliadky Thurzovho domu (vstupy o 21.00, 22.00 a 23.00)
13.9. nedeľa – Tvorivé dielne v Thurzovom dome (vstupy 14.00 – 16.00)
Každoročne v septembri sa v Banskej Bystrici konajú Dni mesta Banská Bystrica (11.- 13. septembra 2009), ktoré sú už tradične spojené s Radvanským jarmokom a Trhom remesiel. Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici – Thurzov dom sa do programu týchto dní pravidelne zapája svojim kultúrnym programom v priestoroch expozície Thurzovho domu. Tento rok sa Thurzov dom otvorí pre návštevníkov aj v sobotu 12. septembra 2009 vo večerných hodinách.
Podujatie venované širokej verejnosti tvorí prehliadka expozície v historických kostýmoch venovaná mestu Banská Bystrica a jeho vzácnym skvostom.
Medzinárodný detský folklórny festival „Na baňu klopajú“
8.9. – 13.9. 2009
V Banskej Bystrici, Kremnici a v Banskej Štiavnici sa predstavia súbory z Fínska, Mexika, dva súbory z Poľska a súbor Slovákov zo Srbska spoločne s domácimi banskobystrickými súbormi. Festival sa koná pod záštitou predsedu BBSK a s podporou mesta Banská Bystrica.
9.9.,12.9. a 13.9. Banská Bystrica
10.9. Kremnica
11.9. Banská Štiavnica
Denný letný tábor – Malí detektívi v Stredoslovenskom múzeu
Aj tento rok ste mali možnosť prihlásiť svoje deti na denný letný tábor – Malí detektívi v Stredoslovenskom múzeu. Tábory prebiehali v troch turnusoch (6.7. – 10.7., 13.7. – 17.7. a 20.7. – 24.7.2009).
V Thurzovom dome sme pre detektívov pripravili dva dni pátrania. Prvý deň sa stali na chvíľu archeológom….. Museli získať mapu, ktorá určila, kde sa nachádza miesto archeologického výskumu. Po objavení náleziska opatrne previedli archeologický výskum. Aby to správne zvládli pomohol im archeológ, ale ďalej už pokračovali sami. V expozícii archeológie získali informácie o pravekej keramike. Urobili si skice pravekej keramiky a jej motívov. Následne sa v tvorivých dielňach pokúsili vymodelovať repliku pravekej nádoby podľa kresby originálu z expozície. Druhý deň sa zúčastnili rytierskeho turnaja V nádhernej Zelenej sieni sa zoznámili s jej históriou za zvukov renesančnej hudby. Zároveň sa dozvedeli, že popoludní má Banskú Bystricu navštíviť kráľovná Beatrix Aragónska a na jej počesť sa pripravuje rytiersky turnaj. Rytierskeho turnaja sa mohol zúčastniť, len ten, kto vie dokázať svoj vznešený pôvod. Vytvorili svoj rodinný rodostrom a doložili ho i svojim rodovým erbom, ktorý taktiež sami navrhli. Chlapci sa pripravovali na turnaj, tak aby splnili všetky rytierske cnosti. Dievčatá ako dvorné dámy kráľovnej si pripravovali šperky a pre víťaza veniec. Turnaj sa odohral v záhrade za Thurzovým domom, kde rytieri museli splniť náročné úlohy tak, aby reprezentovali rytierske cnosti. Dvorné dámy povzbudzovali rytierov svojho srdca.
O tom, ako sa malým detektívom v Thurzovom dome páčilo a čo všetko sa im podarilo zvládnuť a vlastnými rukami vytvoriť, ste sa mohli presvedčiť na júlovej výstave ich prác v Thurzovm dome.

Špeciálny program na mesiac júl:
Deň Stredoslovenského múzea (120. výročie vzniku múzea)
12.7. 2009
V tento deň si pripomenie múzeum 120. výročie založenia prvého Mestského múzea v Banskej Bystrici, ktoré v súčasnosti poznáte pod názvom Stredoslovenské múzeum.
Návštevníci budú mať možnosť od 10.00 do 20.00 navštíviť Stredoslovenské múzeum – Thurzov dom, pričom len v tento deň bude vystavená aj zriaďovacia listina múzea.

Múzeum pripravilo na tento deň špeciálny program pre verejnosť:
14.00 – 17.00 – Zábavno-poučné popoludnie pre deti.
Tvorivé dielne: Malý archeológ, reštaurátor, múzejník.
17.30 – kostýmovaný sprievod na Námestí SNP. Predstaví sa skupina historického šermu Cassanova a sokoliarska skupina sv. Bavona.
18.00 – kostýmovaná prehliadka Thurzovho domu (návštevníci sa dozvedia viac o vybraných exponátoch)
19.00 – kostýmovaný sprievod na Námestí SNP. Predstaví sa v skupina historického šermu Cassanova a sokoliarska skupina sv. Bavona.
Dvere múzea sa zatvoria o 20.00. V tento výnimočný deň je vstupné dobrovoľné.
Deň Otcov a vítanie letného slnovratu (Svätojánska noc)
21.6. 2009
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici a Hvezdáreň v Banskej Bystrici pripravili v rámci Medzinárodného roku astronómie 2009 podujatie, ktorého cieľom je verejnosti letný slnovrat a rôzne zaujímavosti spojené s vesmírom. Na deň letného slnovratu, kedy si pripomíname i svätojánsku noc, pripadá i Deň otcov, preto sme sa rozhodli naše aktivity v tento deň smerovať na oteckov, či starých otcov.
Vítať leto a oslavovať Deň otcov v múzeu budeme počas zábavného popoludnia od 13:00 do 15:00. Program bude zameraným na ľudovú nôtu a jánske tradície, pod názvom „Cesta Thurzovym domom za svätojánskym pokladom“, kde si budú môcť návštevníci vyskúšať svoju zručnosť a po úspešnom splnení úloh možno objavia svätojánsky poklad.
Pracovníci banskobystrickej hvezdárne pripravili pre návštevníkov múzea zaujímavé prednášky, ktoré začnú o 15:00. Predstaví sa Mgr. Peter Zimnikoval s prednáškou „Slnovrat očami astronóma“ a Mgr. Mária Gallová sa predstaví s prednáškou „Zaujímaví muži na hviezdnych dráhach“.
Deň detí v múzeu
1.6. 2009
1. jún patrí sviatku všetkých detí , preto sme na ne zabudli ani v Stredoslovenskom múzeu – Thurzovom dome. V tento deň múzeum otvorilo svoje brány a deti tu mohli stretnúť kráľovnú Beatrix Aragónsku. Dvorné dámy kráľovnej previedli školské skupiny expozíciou Thurzovho domu.

Sprievodné podujatie k výstave
Dialógy so starými majstrami II:
Reštaurátorská tvorba
Tvorivá dielňa prebiehala v období trvania výstavy od 2.4. do 31.5. 2009
Na tvorivej dielni sa zoznámite s náročnou, ale tvorivou prácou reštaurátora, aj pri plnení praktických úloh s použitím výtvarných techník a postupov využívaných v praxi. Na záver návšteva konzervátorskej dielne s odborným výkladom.
Ž U PNÉ LETO
28.5. 2009
Otvorenie letnej turistickej sezóny v Banskobystrickom kraji.
V centre mesta Banská Bystrica sa predstavia zainteresované subjekty cestovného ruchu a kultúry prostredníctvom kultúrnych a športových programov, rôznych atrakcií a propagačných materiálov.

Múzeá sú tu pre Vás V. – Prezentácia múzeí v rámci “Župného leta” 2009
28. 5. 2009 10.00 – 18.00 na Námestí SNP v Banskej Bystrici
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici organizuje aj v roku 2009, už V. ročník úspešnej prezentačnej akcie múzeí banskobystrického regiónu „Múzeá sú tu pre Vás V“. Podujatie sa uskutoční 28.5.2009, v čase od 10.00 do 18.00 hodiny, priamo v historickom centre na Námestí SNP v Banskej Bystrici.
Tento rok sa bude akcia opäť konať v rámci otvorenia letnej turistickej sezóny v BBSK pod názvom “Župné leto” pod záštitou predsedu BBSK Milana Murgaša. Bude zakomponovaná do komplexu prezentačných aktivít cestovného ruchu.
Na námestí SNP v Banskej Bystrici čaká v tento deň návštevníkov pútavý program a množstvo atrakcií. Pre rok 2009 sme zvolili tému prezentácie dieťa v múzeu.
Akcia má predstaviť všetky aktivity našich múzeí potencionálnym návštevníkom. Dopoludnie tejto akcie bude patriť predovšetkým deťom. Akcie sa zúčastnia: Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, ŠVK – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica, Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, Pohronské múzeum Nová Baňa, Gemersko-malohonstské múzeum Rimavská Sobota, Novohradské múzeum a galéria Lučenec, Horehronské múzeum Brezno, Hradné múzeu Fiľakovo, Múzeum vo Svätom Antone, Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum Banská Bystrica, Slovenské banícke múzeum Banská Štiavnica, NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica, Hrad Modrý Kameň a Čiernohorská Železnica Čierny Balog.
V rámci tejto akcie sa na Námestí SNP od 10.00 do 18. 00 hodiny budú prezentovať už vyššie spomínané múzeá svoju činnosť pre široký okruh verejnosti, ďalej budú mať múzeá a galérie v Banskej Bystrici počas tohto dňa vstup voľný a pre deti a verejnosť je pripravený bohatý program.
K najzaujímavejším atrakciám bude určite patriť parná lokomotíva, ktorá bude premávať po námestí (Múzeum čiernohronskej železnice Čierny Balog.) Pre deti budú pripravené tvorivé dielne a množstvo prekvapení. Stredoslovenské múzeum pripravilo v popoludňajších hodinách voľné vstupy na kostýmované prehliadky pre širokú verejnosť (vstupy o 13:00 a 15:00). Podujatia v Thurzovom dome budú v tento deň ukončené podujatím o 18:00 v Zelenej sieni – Literárny večer – Café Littéraire au Salon Vert, kde sa predstaví francúzsky básnik Bernard Noel.

Literárny večer – Café Littéraire au Salon Vert
28.5. 2009 o 18.00
Capalest v spolupráci s Alliance française, podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a Stredoslovenského múzea pre Vás pripravujú večer pri francúzskej literatúre v Zelenej miestnosti z konca 15. storočia. V máji sa predstaví francúzsky básnik Bernard Noel. Podujatie je súčasťou otvorenia letnej turistickej sezóny Župné leto 2009.

NOC MÚZEÍ 2009
16.5. 2009 18:00 – 22:00
Počas tohtoročnej Noci múzeí v Thurzovom dome sa návštevníci prenesú do konca 15. storočia, stretnú kráľovský pár Mateja Korvína a jeho manželku Beatrix Aragónsku, predstaví sa šermiarska skupina Cassanova i sokoliarska skupina Sv. Bavona. Návštevník nahliadne do tajov histórie, po ktorej ho budú sprevádzať lektori v historických kostýmoch. Záver vyvrcholí koncertom hudby starých majstrov v podaní študentov Akadémie umení a ohňovou šou. Prehliadka je pripravená v rámci projektu Noc múzeí a galérií 2009.
18.00 – 18.30 Sprievod družiny Mateja Korvína v historických kostýmoch na Námestí SNP pred Thurzovým domom. Vystúpenie šermiarskej skupiny Cassanova v historických šermiarskych kostýmoch a prezentácia kráľovských sokoliarov.
18.00 – 20.00 (posledný vstup o 20.00) Prehliadka stálej expozície- lektorované kostýmované prehliadky.
21.00 – Zelené tóny v rámci Noci múzeí.
Už v predvečer tretej májovej nedele v Thurzovom dome zaznejú Zelené tóny v rámci Noci múzeí. V podaní študentov Akadémie umení odznenie repertoár pozostávajúci zo skladieb starých majstrov.
22.00- zatvorenie brány múzea, ohňová šou pred Thurzovým domom.

Envirofilm 2009
11.5. – 14. 5. 2009
Sprievodné akcie v rámci XV. Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2009.

12.5. 2009 od 15:00 do 16:30 : Udeľovanie cien víťazom regionálnej prírodovednej súťaže Hypericum.

13.5. 2009 od 16:00 do 18:00 : Olympijské hnutie, šport a ochrana životného prostredia – premietanie filmov, fotografií z LOH v Pekingu, z konferencie Šport a životné prostredie v kanadskom Vancouveri a beseda o environmentálnych aspektoch olympijských hier s hosťami Máriou Mračnovou a Jurajom Bobulom.

14. 5. 2009 od 14:00 do 16:00 : Poézia prírody – vedecký pracovník doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc. sa pokúsi naladiť účastníkov besedy na pravú prírodnú nôtu. Beseda a premietanie filmov.
Literárny večer – Café Littéraire au Salon Vert
23.4. 2009 o 18.00
Capalest v spolupráci s Alliance française, podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a Stredoslovenského múzea pre Vás pripravujú večer pri francúzskej literatúre v Zelenej miestnosti z konca 15. storočia. V apríli sa predstaví bulharská poetka žijúca vo Francúzsku Dostena Lavergne.
Koncert: Zelené tóny – Duo Meeting
19.4. 2009 o 16.00
Cyklus komorných koncertov Zelené tóny v Thurzovom dome pravidelne prináša zaujímavé koncerty profesionálnych hudobníkov. Tretiu aprílovú nedeľu budú Zelené tóny znieť opäť v jazzovo. Predstaví sa Duo Meeting, ktoré tvoria dve osobností slovenskej jazzovej scény. Na jazzovom klavíri sa predvedie Gabo Jonáš a jeho koncertným partnerom bude gitarista mladšej generácie Boris Čellár. Táto malá zostava stvorená pre hudobný dialóg vychádza z konceptu dvoch harmonických nástrojov, ktorý bol overený v minulosti (Bill Evans – Jim Hall) a dodnes sa k nemu vracajú velikáni svetového jazzu (Brad Mehldau – Pat Metheny; Benny Green – Russell Malone). V repertoári sa nachádzajú tradičnejšie skladby, originály, ako aj vlastná tvorba.
Gabo Jonáš sa venuje klavíru, kompozícii, aranžovaniu. Vyštudoval Konzervatórium v Bratislave, odbor akordeón a gitara. Od roku 1969 sa stal členom orchestra Tatra Revue. Obdobie rokov 1972 – 1973 strávil v New Yorku, kde účinkoval po jazzových kluboch s americkými jazzmanmi (A. Zoller, B. Dorham, B. Gonsales, A. Heath, Sam Jones, Joe Newman…). Má za sebou množstvo úspešných vystúpení na festivaloch v Poľsku. Na Československom amatérskom jazzovom festivale v Kroměříži získal titul „najlepší sólista”. Spolupracoval s českými muzikantmi, medzi ktorých patria Jiří Stivín, Karel Velebný, Luboš Andršt, Emil Viklický a iní. V roku 1979 sa stal členom VV Systému Vlada Valoviča a v roku 1983 členom skupiny Esprit. Spolupracoval s Matúšom Jakabčicom, Jurajom Bartošom, Robertom Balzarom, speváčkou Janou Kocianovou, klaviristom Jánom Hajnalom. Za interpretačný výkon v oblasti jazzu získal Cenu Ladislava Martoníka. V roku 1999 vzniká Gabo Jonáš Quartet, ktoré tvorili G. Jonáš, Juraj Griglák, Radovan Tariška a Martin Valihora. Pre toto zoskupenie komponuje a aranžuje vlastné jazzové témy.
Boris Čellár je hudobník, skladateľ, aranžér, gitarista a zakladateľ zoskupenia All.Time.Jazz, ktoré sa v Thurzovom dome predstavilo v novembri 2008. Vyštudoval odbor jazzová gitara v rakúskom Grazi. Zúčastnil sa súťažných festivalov, kde získal ceny: napr. Jazzové Vianoce 1999, výherca medzinárodnej súťaže v Nemecku.

Jarná rovnodennosť 20.3. 2009
Stredoslovenské múzeum v spolupráci s Hvezdárňou v Banskej Bystrici pri príležitosti medzinárodného roka astronó-mie 2009 pripravili podujatie k jarnej rovnodennosti, ktorá bude 20.3. 2009 o 12:43
12:30 – pozorovanie oblohy (závisí od počasia)
13:00 – prednáška Mgr. M. Gallovej Od slnovratu k rovnodennosti alebo všeličo v kalendári (napr. o pôvode mien a iné zaujímavosti kalendára)
13:15 – PC prednáška Ing. J. Gerboša: Astronomické udalosti roku 2008
Počas celého dňa prebieha animačný program a tvorivá dielňa pre najmenších návštevníkov „Zahrajme sa s kalendárom“.

Literárny večer – Café Littéraire au Salon Vert
Mária Ferenčuhová
Poète slovaque francophone
…lecture-rencontre musicale…
19.3. 2009 o 18.00
Capalest v spolupráci s Alliance française, podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a Stredoslovenského múzea pre Vás pripravujú večer pri francúzskej literatúre v Zelenej miestnosti z konca 15. storočia.

Koncert: Zelené tóny – Cousin Jazz Duo
15.3. 2009 o 16.00
Cyklus komorných koncertov Zelené tóny v Zelenej sieni Thurzovho domu pravidelne prináša zaujímavé koncerty profesionálnych hudobníkov. Tretiu marcovú nedeľu budú Zelené tóny opäť jazzové. Predstavia sa dvaja z najlepších súčasných jazzových klaviristov na Slovensku – Ondrej Krajňák a Klaudius Kováč.
Obaja členovia dua sa v rámci Zelených tónov už predstavili v minulom roku, ale ako členovia iných zoskupení. Ondrej Krajňák vystupoval spolu s radovanom Taričkom a Klaudius Kováč ako člen Banskobystrického zoskupenia Nothing but Swing Trio.
Ondrej Krajňák je považovaný za jedného z najlepších klaviristov na Slovensku. Na jeho hre je badateľný vplyv Oscara Petersona, Gonzala Rubalcaba, Chica Coreu či Adama Makovica.
Klaudius Kováč študoval klavír na konzervatóriu v Žiline a v B. Bystrici. V roku 2000 bol angažovaný americkým jazzovým spevákom Lee Andrew Davisonom na turné v Južnej a Strednej Amerike.
Jazzové koncerty patria medzi obľúbené koncerty v Zelenej sieni, v ktorej v nedeľu 15. 3. 2009 o 16.00 zažijete neopakovateľnú atmosféru spojením súčasnosti a minulosti, hudobného a výtvarného umenia v podaní dvoch najlepších súčasných jazzových klavíristov vystupujúcich pod názvom Cousin Jazz duo.
Sprievodné podujatie v výstave Odyseus:
Prednáška na tému: Knižný veľtrh v Bologni
12. marec 2009 o 14:00 v priestoroch Thurzovho domu
Autorská prednáška Mgr. Art. Miloša Koptáka formou PC – prezentácie na tému: Knižný veľtrh Bologna, so zameraním na detskú literatúru. Na veľtrhu sa každoročne zúčastňujú vydavateľstvá z celého sveta, ktorých produkcia je orientovaná najmä na detského čitateľa. V roku 2010 bude Slovensko na veľtrhu čestným hosťom, bližšie o plánovaných sprievodných podujatiach, výstave ilustrácií Asociácie ilustrátorov.

Ilustrácia
Tvorivá dielňa k výstave „Odyseus“ 5.3. – 29.3. 2009 – autorská výstava Mgr. Art. Miloša Koptáka. Návštevník dielne sa stáva ilustrátorom, bližšie sa zoznámi so špecifikami tohto povolania. Možnosť prakticky si vyskúšať aj netradičné techniky a výtvarné postupy pri tvorbe ilustrácií.
Sprievodné podujatie: autorská prednáška formou PC- prezentácie na tému: Knižný veľtrh Bologna
TVORIVÉ MATKY
Webová stránka: www.elpida.sk
22.3. 2009 od 13.30 hod – 16.30 hod
Workshop s názvom: MALÝ ARCHEOLÓG
Určené pre matky s deťmi vo veku od 8
Program: tvorivé dielne – práca s hlinou spojená s odbornou archeologickou prehliadkou múzea

Workshop Modeluj si pre radosť – 22.2. 2009
Workshop tvorila práca mamičiek so svojimi deťmi s hlinou inšpirovaná vzormi a tvarmi keramiky, spojená s odbornou prehliadkou múzea.

Literárny večer
19.02.2009 o 18.00
Večer pri poézii či próze v Zelenej miestnosti z konca 15. storočia.
Koncert: Zelené tóny
ČESKOSLOVENSKÉ KOMORNÉ DUO
15.02.2009 o 16.00
Tónmi klasickej hudby sa tretiu februárovú nedeľu rozozvučí vzácna Zelená miestnosť v Thurzovom dome, so vzácnymi nástennými maľbami z konca 15. storočia.
15. februára o 16.00 hodine sa priaznivcom hudobného umenia predstaví Československé komorné duo.
Repertoár dua siaha od veľkých sonát až po drobné virtuózne skladby.
Československé komorné duo začalo koncertovať počas štúdia jeho členov na JAMU v Brne. Často hosťuje na festivaloch vážnej hudby. Je pravidelným hosťom i na zahraničných pódiách (Francúzsko, Taliansko a i.). Každý rok pripravuje nové projekty z diel skladatelov českej a slovenskej hudby 20. a 21. storočia. Pre rok 2009 koncert z diel Bohuslava Martinů a Mikuláša Schneidera-Trnavského.
Duo tvorí pianistka Zuzana Berešová absolventka konzervatória v Košiciach. V štúdiu hry na klavír pokračovala v Bratislave na VŠMU u profesora Stanislava Zamborského. V roku 2005 ukončila štúdium klavírnej hry na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne u Jiřího Skovajsy. Jej veľkou prednosťou je komorna hra, ktorú študovala u profesora Jaroslava Smýkala. Od roku 2008 posobí na hudobnej škole Františka Jílka v Brne. Druhým členom dua je Pavel Burdych, s ktorým koncertuje od roku 2003 ako Československé komorné duo.
Huslista Pavel Burdych absolvent konzervatória v Pardubiciach.V roku 2005 ukončil štúdium husľovej hry na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne u profesora Bohumila Smejkala. V roku 2003 získal cenu na súťaži Nadácia Bohuslava Martinů v Prahe, kde predniesol sonáty W. A. Mozarta, B. Martinů a B. Brittena. V tom istom roku spolupracoval na projekte „Stretnutie“ s Ladislavom Chudíkom. Od roku 1999 je členom Komornej filharmónie Pardubice, s ktorou koncertoval v roznych štátoch Európy (Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, Španielsko, Švajčiarsko) a v USA. Od roku 2003 koncertuje v Československom komornom duu.
Cyklus koncertov Zelené tóny ponúka všetkým priaznivcom hudby a výtvarného umenia netradičný hudobný zážitok v Zelenej miestnosti Thurzovho domu. Vo februári sa môžete tešiť na klasickú hudbu významných skladateľov, medzi ktorých patria César Franck, Bohuslav Martinů, Mikuláš Schneider-Trnavský, George Gershwin, Johann Strauss a Ferenc Liszt v podaní Československého komorného dua.
Literárny večer
23.01.2009 o 18.00
Café littéraire au Salon vert
Capalest v spolupráci s Alliance française a podporou Banskobystrického samospráv-neho kraja uvádzajú
francúzskeho básnika:
Guy Goffette s ukážkami z jeho tvorby
Čítanie básní v dvoch jazykoch
Koncert: Zelené tóny
PACORA TRIO
18.1. 2009 o 16.00
Stredoslovenské múzeum aj v roku 2009 pokračuje v cykle komorných koncertov v Zelenej miestnosti so vzácnymi nástennými maľbami z konca 15. storočia. Tretiu januárovú nedeľu 18. 1. 2009 o 16. hodine sa v Zelenej miestnosti predstaví zostava Pacora trio v zložení Stano Palúch (Slovensko) – husle, Marcel Comendant (Moldavsko) – cimbal, Róbert Ragan (Slovensko) – kontrabas. Hudobné trio vzniklo v roku 2004 ako projekt hudobníkov, ktorí majú skúsenosti v jazze, folklóre a vážnej hudbe. Repertoár skupiny okrem prearanžovaných jazzových štandardov tvoria vlastné kompozície, ktoré vychádzajú z folklórnych koreňov jednotlivých členov (Slovensko, Moldavsko) a z jazzovej a swingovej hudby.
Členovia zoskupenia pôsobia v rôznych jazzových a komorných zoskupeniach a sú tiež vyhľadávanými štúdiovými hudobníkmi.
Trio sa vymyká všetkým kategóriám – k jeho hlavným inšpiráciám patrí world music, jazz, ale i tradičná moldavská ľudová hudba. Tri výrazné osobnosti s rozdielnymi hudobnými koreňmi dávajú dohromady unikátny štýl, v ktorom sa zlieva swingová tradícia so zvukmi balkánskych častušiek, folklór a jazz a ešte k tomu to znie aj skvele.
Cimbal preberá rolu klavíru, znie ale mäkšie, tichšie a dodáva swingovaniu úplne nový rozmer. Zároveň je ale rytmicky zaujímavejší než klávesy alebo klavír a tak spolu s kontrabasom vytvárajú krásne kreácie.
Cyklus koncertov Zelené tóny ponúka všetkým priaznivcom hudby a výtvarného umenia netradičný hudobný zážitok v Zelenej miestnosti Thurzovho domu v podaní slovensko-moldavskeho zoskupenia Pacora.
Zelené tóny: One To Three Quartet
19.12. 2010 o 16.00
Tohtoročný cyklus komorných koncertov Zelené tóny v Thurzovom dome ukončí tretiu decembrovú nedeľu mladé banskobystrické hudobné zoskupenie OneToThreeQuartet.
Nedeľa 19. 12. 2010 o 16. hodine bude v znamení sláčikového kvarteta OneToThreeQuartet v zložení: Zuzana Hutníková – 1. husle, Michal Oťapka 2. husle, Andrej Krajčovič – viola, Branislav Bielik – violončelo.
Hudobné zoskupenie OneToThreeQuartet vzniklo v roku 2006 pod vedením violistu Trávničkovho kvarteta MgA. Jana Juříka. Jeho členovia sú študentmi Konzervatória J.L. Bellu a Akadémie umení v Banskej Bystrici. V roku 2007 získali v celoslovenskej súťaži komorných telies 2. miesto. Repertoár tohto komorného telesa tvoria skladby významných klasických autorov – Bach, Händel, Vivaldi, Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert, Schumann, Smetana, Dvořák, Suchoň a ďalší. Taktiež vystupujú s úpravami filmovej, muzikálovej, jazzovej a modernej hudby.
Toto zoskupenie nie je pre návštevníkov cyklu Zelené tóny neznáme, veľký úspech mal ich koncert v roku 2008, ktorý bol taktiež záverečným koncertom cyklu Zelené tóny v roku 2008.
Cyklus koncertov Zelené tóny ponúka všetkým priaznivcom hudby netradičný hudobný zážitok v priestoroch Thurzovho domu v podaní „OneToThreeQuartet“.
Koncert DFS Matičiarik
5.12. 2010 o 16.00
Stredoslovenské múzeum v spolupráci s Detským folklórnym súborom Matičiarik pravidelne v predvianočnom období pripravujú pre návštevníkov Stredoslovenského múzea podujatie v expozícii múzea. Tento rok, pri príležitosti 20. výročia DFS Matičiarik sa predstavia zložky tohto súboru na koncerte v Thurzovom dome. Pozývame všetkých, ktorí chcú stráviť príjemné nedeľné predvianočné popoludnie a načerpať atmosféru Vianoc a pokoja do Thurzovho domu.
Vstupné na podujatie majú deti, študenti dôchodcovia 1€, dospelí 2€.

Mikuláš v múzeu
5.12. 2010 13.00 – 16.00
Stredoslovenské múzeum každoročne v predvianočnom období myslí aj na svojich najmladších návštevníkov. Sviatok sv. Mikuláša patrí aj v múzeu deťom a ich šikovnosti. Tento rok prvýkrát v expozícii v Matejovom dome, v predvečer sviatku tohto svätca 5. decembra, deti zažijú nevšednú prehliadku. Mikuláš v múzeu je plný úloh a tvorivých aktivít určených najmä pre deti. Nik neodíde na prázdno po preukázaní Vašej šikovnosti, tvorivosti a splnení úloh sv. Mikuláš odmení každého.
Na všetky šikovné deti a ich rodičov či starých rodičov sa teší sv. Mikuláš v nedeľu 5. decembra 2010 v čase od 13. do 16. hodiny v Matejovom dome.
Vstupné na podujatie majú deti zadarmo, doprovod za 1€.

ZELENÉ TÓNY – Bossanova! with Lazaro & Boris Čellár
21. 11. 2010 o 16.00 h
Stredoslovenské múzeum pokračuje v cykle komorných koncertov Zelené tóny. Tretiu novembrovú nedeľu 21. 11. 2010 o 16. hodine sa v Thurzovom dome predstavia hudobníci: Lazaro de Jesus Hodelin Thomas (spev), Boris Čellár (gitara) a Igor Sabo (perkusie).
Lazaro de Jesus Hodelin Thomas sa narodil na Kube. Bol členom viacerých hudobných formácií a taktiež spieval ako sólista v známych kabaretoch v Havane. Podieľal sa na nahrávkach množstva slávnych skupín a umelcov – Pachito Alonso, La Orquesta Papagofio y su Poder…a hral aj vo filmoch ako napríklad La havana te llama alebo Siempre Havana. Kým žil v Havane, veľa cestoval (Francúzsko, Španielsko, Mexico, Chile, Palestina, Martinique). Dnes žije, spieva, komponuje a zlepšuje svoje hudobné vedomosti v Bratistave. Na Slovensko prišiel ako sólista a jeden z najlepších spevákov kabaretu Parisien. Dnes je aj dirigent, vedúci, skladateľ a aranžér vlastnej skupiny – Lazaro Y Su Sabor Latino. Lazaro účinkuje aj ako sólista v hudobnom zoskupení, ktoré hrá bossanovu, je sólistom orchestra Gustáv Brom Big Band, spieva mariachi a pravidelne ho pozývajú účinkovať na významné podujatia. Môžete ho poznať napríklad z tanečnej súťaže Let`s dance. Vďaka svojmu profesionalizmu, ktorý predviedol v množstve televíznych a divadelných vystúpení a kultúrnych podujatí môžeme povedať, že Lazaro je na Slovensku najznámejším Kubáncom.
Boris Čellár je pre návštevníkov cyklu Zelené tóny už známy jazzový gitarista, aranžér a skladateľ. V Thurzovom dome ste ho mali možnosť už viackrát počuť v spoločnosti rôznych hudobníkov a hudobných zoskupení. Boris Čellár je zakladateľom kapely, ktorá dnes pôsobí pod názvom All Time Jazz. Ešte pred vznikom tohto zoskupenia hrával džezový hudobník v roku 1999 v bratislavskom bigbande AUS. S vlastnou skipinou 4Quartet v tom istom roku zvíťazil na podujatí Jazzové Vianoce. V roku 2003 bol prijatý na Kunst Universität Graz a tiež na Amsetrdam School of Music. Okrem vlastných projektov spolupracoval džezový gitarista napríklad s Adrienou Bartošovou na CD Talking To Your Heart (aranžmá, gitara).
Igor Sabo je bubeník a perkusionista, ktorý sa pohybuje v rôznych hudobných štýloch: blues, folk, pop, etno, alternatíva, jazz. Podieľal sa na nahrávaní niekoľkých desiatok albumov.
Spolupracuje s mnohými slovenskými významnými hudobníkmi, v poslednom období však hlavne so skupinou “Sitra Achra”, s Janou Kirshner, so skupinou “Acoustic colours”.
Prvé výročie otvorenia expozície v Matejovom dome
15. – 17.10. 2010

ZELENÉ TÓNY
17. 10. 2010 o 16.00 h
Cyklus komorných koncertov Zelené tóny v Thurzovom dome pravidelne prináša zaujímavé koncerty profesionálnych hudobníkov. Tretiu októbrovú nedeľu sa v rámci Zelených tónov predstaví Zuzana Suchánková ( spev, gitara ) spolu s Mirom Zahradníkom ( gitara ).

Zuzka Suchánková je speváčka, gitaristka, autorka piesní, textov a pedagogička, ktorá patrí k absolútnej špičke na slovenskej hudobnej scéne hlavne v žánri soul, blues, jazz a spirituály. Svojim poslucháčom a fanúšikom ponúka kvalitnú, energickú, emotívnu, úprimnú a nefalšovanú muziku.
Účinkovala s poprednými slovenskými hudobníkmi a spevákmi ako Peter Lipa, Gabo Jonáš, Juraj Griglák, Martin Valihora, Matúš Jakabčic, Peter Preložník, Michal Šimko, Stano Počaji, Martin Zajko, Ajdži Sabo, Oldo Petráš, Miro Zahradnik, bluesmeni Boboš Procházka, Peter Bonzo Radványi, Juraj Turtev, Peter Rowan (USA) na jednom pódiu s Karen Caroll (USA), Ameliou Ray (USA), Mariou Jose Estivariz (ESP), Seanom Carney (USA), Erichom Macekom (USA), Julianom Sochom (GB), Gwyn Ashtonom (Austrália), Big Bandom Pavla Zajačka, so skupinou Druhá Tráva (CZ) a mnohými ďalšími.
V rámci hudobného zamerania ju veľmi zaujali aj spirituály a gospely. Tento projekt viedol k vydaniu sóloveho albumu „Spiritual Way“ (1999), ktorý je považovaný za jedinečné dielo v histórii slovenskej hudby – ako prvá slovenská speváčka vydala pôvodné černošské spirituály v džezovej úprave.
Začiatkom roka 2010 vydala svoj nový svieži, netradičný a výnimočne počúvateľný album „Blúzy & Songy“. Správna mixáž prevzatých skladieb zavedených autorov (J.J.Cale, B.B.King, Cash McCall, Bill Withers) a svojich vlastných pôvodných kompozícií dáva vyniknúť jej plnému hlasu s diskrétnou chrapľavosťou, svojskou bluesovou naliehavosťou a dámskym rockovým nasadením.
ZELENÉ TÓNY – SLOVAK TANGO
19. 9. 2010 o 16.00 h
Stredoslovenské múzeum pokračuje v cykle komorných koncertov Zelené tóny. Tretiu septembrovú nedeľu 19. 9. 2010 o 16. hodine sa v Thurzovom dome predstavia mladí hudobníci, ktorí vystupujú pod názvom Slovak Tango.
Toto zoskupenie tvoria – Peter Račko (spev), Andrej Turčin (husle), František Kubiš (akordeón), René Bošeľa (spev, viola, gitara) a Milan Maťaš (kontrabas).
Slovak Tango vzniklo v roku 2008. Je zložené zo študentov JAMU v Brne, Konzervatória J. L. Bellu, UMB v Banskej Bystrici, Akadémie umení v Banskej Bystrici a VŠMU v Bratislave. Venuje sa hlavne slovenskej umelej piesni medzivojnového a povojnového obdobia. V podstate sa jedná o slovenskú populárnu scénu tohto obdobia.Interpretuje skladby z pera G. Dusíka, P. Cadyho, P. Braxatorisa, D. Pálku a iných, preslávené v podaní napr. Františka Krištofa Veselého, Melánie Olláryovej, alebo Jozefa Kuchára.
V Thurzovom dome budete počuť slávne slovenské tangá 20. a 30. rokov 20. storočia v podaní mladých vynikajúcich muzikantov. Pričom dvaja z nich, René Bošeľa a Peter Račko, boli účastníci semifinálových kôl Československo hľadá SUPERSTAR.

Špeciálny program na mesiac september v Thurzovom dome:

Medzinárodný detský folklórny festival „Na baňu klopajú“
8.9. – 13.9. 2010
Už po tretí rok sa bude konať festival “Na baňu klopajú”. Na festivale sa vám predstavia tanečné páry do 12 rokov z krajín: Argentína, Bolívia, CostaRica, Mexiko, Venezuela, Bulharsko, Francúzsko, Fínsko, Rusko, Poľsko, Česko, Srbsko.

Krst knihy: Banská Bystrica a okolie
9.9. o 16. 00 h
Krst knihy Banská Bystrica a okolie bude spojený s besedou s autorom knihy Vladimírom Bártom a Vladimírom Bartom.

Dni mesta Banská Bystrica
11.9. – 12.9. 2010
Thurzov dom, Matejov dom, Banská Bystrica
Každoročne v septembri sa v Banskej Bystrici konajú Dni mesta Banská Bystrica, ktoré sú už tradične spojené s Radvanským jarmokom a Trhom remesiel. Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici sa do programu týchto osláv mesta pravidelne zapája svojim kultúrnym programom v priestoroch expozície Thurzovho domu a tohto roku i v priestoroch expozície Matejoho domu.
V sobotu 11.9.2010 i v nedeľu 12.9.2010 budú expozície v Thurzovom i Matejovom dome otvorené pre verejnosť od 10.00 hod. do 17.00 hod. V tieto dni môžu rodiny s deťmi využiť i návštevu nášho stánku pred Matejovým domom, kde si v tvorivých dielňach budú deti môcť vyskúšať svoju zručnosť. Tvorivé dielne budú zamerané na dobové remeslá mesta Banská Bystrica.
V nedeľu 12.9.2010 múzeum pripravilo i tradičné kostýmované prehliadky. Kostýmovaná prehliadka expozície histórie mesta v Matejovom dome sa uskutoční o 13.00 hodine. Skvosty, ktoré táto expozícia ukrýva návštevníkom predstavia lektori v historických kostýmoch.
O 14.30 čaká na odhalenie svojich tajomstiev i expozícia venovaná regiónom stredného Slovenska v Thurzovom dome, ktorú návštevníkom predstavia opäť lektori v historických kostýmoch.
Dni mesta v Stredoslovenskom múzeu zavŕši v nedeľu 12.9.2010 o 16.00 hod. koncert klasickej hudby z cyklu koncertov Hudobného leta v Stredoslovenskom múzeu. Je to posledný tohtoročný koncert z tohto cyklu a bude sa niesť v duchu baroka, klasicizmu i romantizmu. Predstavia sa mladí hudobníci, ktorých mali návštevníci možnosť počuť počas celého Hudobného leta: František Kubiš (akordeón), Adam Stráňavský (klavír), Jakub Stračina (kontrabas), Branislav Bielik (violončelo) a Andrej Turčin (husle).

Počas týchto dní je vstup na všetky podujatia podľa platného cenníka (expozície a kostýmované prehliadky – dospelí 2€, deti, študenti a dôchodcovia 1 €, koncert: jednotné vstupné 1 €).

Burza predmetov historickej hodnoty a prírodovedných zbierok
v piatok 17.9. 2010 od 12.00 do 16.00 v Stredoslovenskom múzeu – Thurzovom dome

V tento deň môžu návštevníci doniesť svoje predmety z etnografie, histórie i prírodné zbierky: kroje, náradie, remeselnícke nástroje a náradie, textílie, obrazy, plastiky, keramika, herbár rastlín, zbierky chrobákov, motýľov, vypreparované živočíchy (vtáky, cicavce, ryby, plazy), zbierky hornín, minerálov a skamenelín. Historicky cennú literatúru prírodovedného charakteru (kľúč na určovanie rastlín, húb, živočíchov a minerálov), vydaná pred rokom 1945.

Burza bude pozostávať z troch častí:
1. predmety na darovanie
2. predmety na ohodnotenie (orientačne)
3. predmety na predaj

Neváhajte, prehľadajte svoje skrine, pivnice a povaly. Určite nájdete niečo zaujímavé.
Hudobné leto v Stredoslovenskom múzeu:
12.9. o 16.00 Koncert klasickej hudby
Každé druhé nedeľné letné popoludnie sme v Stredoslovenskom múzeu – Thurzovom dome pripravili pre návštevníkov osvieženie vo forme koncertov vážnej hudby s názvom „Hudobné leto v Stredoslovenskom múzeu“. Na 12. septembra 2010 pripadá záverečný koncert tohto cyklu komorných koncertov. Je to posledný tohtoročný koncert z tohto cyklu a bude sa niesť v duchu baroka, klasicizmu i romantizmu. Predstavia sa mladí hudobníci, ktorých mali návštevníci možnosť počuť počas celého Hudobného leta: František Kubiš (akordeón), Adam Stráňavský (klavír), Jakub Stračina (kontrabas), Branislav Bielik (violončelo) a Andrej Turčin (husle).

22.8. o 16.00 ADAM STRÁŇAVSKÝ A ANDREJ TURČIN
Každé druhé nedeľné letné popoludnie si návštevníci Stredoslovenského múzea – Thurzovho domu mohli ozvláštniť započúvaním sa do koncertov vážnej hudby s názvom „Hudobné leto v Stredoslovenskom múzeu“. Na 22. augusta 2010 pripadá ďalší koncert tohto cyklu komorných koncertov.
Na koncerte v Thurzovom dome sa predstaví duo Adam Stráňavský (klavír) a Andrej Turčin (husle).
Adam Stráňavský je študent druhého ročníka Konzervatória Jána Levoslava Bellu v triede Mgr.art Aleša Solárika. Venuje sa činnosti sólovej a aj komornej, najmä v duu s Andrejom Turčinom (husle), ktoré sa špecializuje na hru sonát pre husle a klavír. V roku 2010 získal tretie miesto na Súťaži slovenských konzervatórií v hre na klavír.
Andrej Turčin tento rok absolvuje na Konzervatóriu J.L. Bellu Banskej Bystrici v triede MgA. Jana Juříka, člena legendárneho Trávničkovho kvarteta, je prijatý na VŠMU v Bratislave. Pôsobí vo viacerých komorných telesách (Sentimento kvartet, Slovak Tango, Antico Moderno, Piazzolla para siempre, Tono per anima, a iné).
Záverečný koncert cyklu hudobného leta sa uskutoční počas Dní mesta Banská Bystrica 12.9. 2010 o 16.00 v sále sakrálneho umenia Thurzovho domu.

8.8. o 16.00 JAKUB STRAČINA, ADAM STRÁŇAVSKÝ A BRANISLAV BIELIK
Každé druhé nedeľné letné popoludnie sme v Stredoslovenskom múzeu – Thurzovom dome pripravili pre návštevníkov osvieženie vo forme koncertov vážnej hudby s názvom „Hudobné leto v Stredoslovenskom múzeu“. Na 8. augusta 2010 pripadá už tretí koncert tohto cyklu komorných koncertov.
Na koncerte v Thurzovom dome sa predstavia Jakub Stračina (kontrabas), Adam Stráňavský (klavír), Branislav Bielik (violončelo).
Jakub Stračina ukončil tretí ročník Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici v kontrabasovej triede Roberta Ragana. Aktívne sa venuje hre v na kontrabas v Štátnej opere v Banskej Bystrici ako člen orchestra, okrem toho sa venuje aj jazzovej hudbe a je člen komorného zoskupenia hrajúceho argentínske tango A.Piazzollu ,,Piazzolla para siempre.” Medzi jeho najväčšie úspechy patrí druhé miesto na Medzinárodnej súťaži kontrabasistov v Brne.
Adam Stráňavský je študent druhého ročníka Konzervatória Jána Levoslava Bellu v triede Mgr.art Aleša Solárika. Venuje sa činnosti sólovej a aj komornej, najmä v duu s Andrejom Turčinom (husle), ktoré sa špecializuje na hru sonát pre husle a klavír. V roku 2010 získal tretie miesto na Súťaži slovenských konzervatórií v hre na klavír.
Branislav Bielik od detstva hrá na violoncello a na konzervatóriu pracoval pod vedením Mgr.Art Daniely Szeghö. V roku 2005 získal na súťaži slovenských konzervatórií tretie miesto. Je študentom violoncellového virtuóza prof. Jozefa Podhoranského na AU v Banskej Bystrici.
Na koncertoch počas leta sa predstavia poslucháči hudobných odborov. Ďalšie koncerty v rámci hudobného leta sa uskutočnia 22.8. (duo A. Turčin -husle a A. Stráňavský -klavír) a 12.9. 2010 vždy o 16.00 v sále sakrálneho umenia Thurzovho domu. Vstupné na koncerty je 1 €.
Denný letný tábor – Malí detektívi
1. turnus: 12.7.-16.7.2010
2. turnus: 19.7.-23.7.2010
3. turnus: 26.7.-30.7.2010
Plagát v PDF

Fotografie z 1.turnusu:

Fotografie z 2. turnusu:

Fotografie z 3. turnusu:

Hudobné leto v Stredoslovenskom múzeu:
25.7. o 16.00 „La mia musica”
František Kubiš (akordeón), Adam Stráňavský (klavír). Na koncerte zaznie barok, klasicizmus, romantizmus, moderna.
Každé druhé nedeľné letné popoludnie sme v Stredoslovenskom múzeu – Thurzovom dome pripravili pre návštevníkov osvieženie vo forme koncertov vážnej hudby s názvom „Hudobné leto v Stredoslovenskom múzeu“. Prvý koncert sa uskutočnil pri príležitosti osláv 121. výročia založenia Mestského múzea v Banskej Bystrici. Ďalší koncert s názvom „La mia Musica“ bude v nedeľu 25.7. 2010 o 16.00 hodine v Thurzovom dome.
Na koncerte v podaní Františka Kubiša (akordeón), Adama Stráňavského (klavír) zaznie barok, klasicizmus, romantizmus i moderna.
František Kubiš je študent 1. ročníka VŠMU Bratislava. Pôsobí vo viacerých komorných formáciach (Sentimento quartet, ktoré sa špecializuje na francúzske chansóny od E.Piaf; Slovak Tango, ktoré hráva slovenské tango, autori ako G.Dusík a pod.; ďalej Mojše band, ktoré prezentuje židovskú ľudovú hudbu, duo Antico Moderno, ktoré hráva starú hudbu až po súčasnú a v zložení Piazzolla para siempre; už nefungujúcom Tono per anima, ktoré v roku 2007 vyhralo medzinárodnú súťaž v Poprade v kategórií estrádna hudba) V roku 2008 získal druhé miesto v kategórií akordeónové duá v Celoslovenskej súťaži slovenských konzervatórií.
Adam Stráňavský je študent druhého ročníka Konzervatória Jána Levoslava Bellu v triede Mgr.art Aleša Solárika. Venuje sa činnosti sólovej a aj komornej, najmä v duu s Andrejom Turčinom (husle), ktoré sa špecializuje na hru sonát pre husle a klavír. V roku 2010 získal tretie miesto na Súťaži slovenských konzervatórií v hre na klavír.

Deň Stredoslovenského múzea
11.7. 2010
Tlačová správa s programom podujatia v PDF
Tvorivé popoludnie pre rodiny s deťmi 14.00 – 16.00
Antico moderno – koncert vážnej hudby o 16.00
V rámci 121. výročia založenia múzea v Banskej Bystrici sme v Thurzovom dome pripravili pre rodiny s deťmi tvorivé popoludnie v tvorivých dielňach. Ak to počasie dovolí v záhrade Thurzovho domu oživíme čarodejnicu, ktorá Vám poskytne recept na čarovný elixír podľa Vášho výberu.
Tento deň zakončíme v Thurzovom dome o 16 hodine koncertom vážnej hudby v podaní hudobného zoskupenia Antico moderno (František Kubiš – akordeón, Andrej Turčin – husle).
Náš program pokračuje 17.00 kostýmovanou prehliadkou v Matejovom dome.

Máš na vysvedčení 1 z dejepisu ?
Miesto konania:
Stredoslovenské múzeum – Thurzov dom, Námestie SNP 4, B. Bystrica
Stredoslovenské múzeum – Matejov dom, Námestie Š. Moyzesa 20, B. Bystrica
Stredoslovenské múzeum – Tihányiovský kaštieľ, Radvanská 27 B. Bystrica
Dátum konania : 30. 6. 2010

Stredoslovenské múzeum 30. 6. 2010 v deň odovzdávania vysvedčení pripravilo pre všetkých šikovných žiakov akciu „ Máš na vysvedčení 1 z dejepisu ? “ . Len v tento deň si môžu tí, ktorí majú na svojom vysvedčení jednotku z dejepisu pozrieť zadarmo so svojimi priateľmi, rodičmi, či starými rodičmi naše expozície v Thurzovom dome, alebo Matejovom dome.
Nemusia zúfať ani tí žiaci, ktorí nemajú jednotku z dejepisu, ak ju majú z prírodopisu alebo biológie môžu so svojimi priateľmi, rodičmi, či starými rodičmi navštíviť prírodovednú expozíciu v Tyhányiovskom kaštieli.
Do expozícii je vstup voľný po preukázaní sa vysvedčením.
To ale nie je všetko, ak sa preukážu jednotkou z dejepisu v Thurzovom alebo Matejovom dome, môžu získať certifikát a stať sa detským lektorom v Stredoslovenskom múzeu.
Vítanie Letného slnovratu
21.6. 2010 o 11.00
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci s Hvezdárňou v banskej Bystrici už druhý rok organizuje podujatia, ktoré pripomínajú letný a zimný slnovrat i jesennú a jarnú rovnodennosť.
Tohto roku priadol deň letného slnovratu na pondelok 21. 6. 2010. V tento deň o 11 hodine sme pre verejnosť a školy pripravili prednášku s názvom „Slnovraty a rovnodennosti“.
Do tajov javov našej oblohy návštevníkov vtiahne pracovník banskobystrickej hvezdárne Mgr. Peter Zimnikoval.
Týmto spôsobom tento rok privítame leto v Thurzovom dome spolu s hvezdármi.
Vstup voľný (pokiaľ ide o skupinu na prednášku je potrebné vopred sa objednať)
MMD v múzeu
1.6. 2010
Kostýmované prehliadky – expozíciou Vás prevedie lektor v historickom kostýme.
Na prehliadku je potrebné vopred sa objednať. Prehliadky sú možné až po 11 hodine. Max. počet osôb na jednu prehliadku je 30.

Prázdninuj na Slovensku – Župné leto 2010
29. 5. 2010 od 9.30 do 16.00 na Námestí SNP v Banskej Bystrici
Otvorenie letnej turistickej sezóny v Banskobystrickom kraji v centre mesta Banská Bystrica.

Múzeá sú tu pre Vás VI.
29. 5. 2010 od 9.30 do 16.00 na Námestí SNP v Banskej Bystrici
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici organizuje aj v roku 2010, už VI. ročník úspešnej prezentačnej akcie múzeí banskobystrického regiónu „Múzeá sú tu pre Vás VI“. Podujatie sa uskutoční 29. 5. 2009, v čase od 9.30 do 16.00 hodiny, priamo v historickom centre na Námestí SNP v Banskej Bystrici.
Tento rok sa bude akcia opäť konať v rámci otvorenia letnej turistickej sezóny v BBSK, tentoraz pod názvom “Prázdninuj na Slovensku – Župné leto”. Zameraná bude na propagáciu atraktivít a možností cestovného ruchu v regiónoch a je určená pre mladú generáciu, pre rodiny s deťmi a pre staršiu generáciu.
Akciu Prázdninuj na Slovensku odštartuje Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a mestom Banská Bystrica.

Na námestí SNP v Banskej Bystrici čaká v tento deň návštevníkov pútavý program a množstvo atrakcií. Pre rok 2010 sme zvolili tému prezentácie škola a rodina v múzeu.
Akcia má predstaviť všetky aktivity našich múzeí potencionálnym návštevníkom. Dopoludnie tejto akcie bude patriť predovšetkým deťom.
Akcie sa zúčastnia: Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, ŠVK – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica, Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, Gemersko-malohonstské múzeum Rimavská Sobota, Novohradské múzeum a galéria Lučenec, Horehronské múzeum Brezno, Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum Banská Bystrica, Slovenské banícke múzeum Banská Štiavnica, NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica a Čiernohorská Železnica Čierny Balog.
V rámci tejto akcie sa na Námestí SNP od 9.30 do 16. 00 hodiny budú prezentovať už vyššie spomínané múzeá svoju činnosť pre široký okruh verejnosti, ďalej budú mať múzeá a galérie v Banskej Bystrici počas tohto dňa vstup voľný a pre deti a verejnosť je pripravený bohatý program.
Pre deti budú pripravené tvorivé dielne a množstvo prekvapení. Stredoslovenské múzeum pripravilo o 11.00 voľný vstup na kostýmovanú prehliadku pre širokú verejnosť v Thurzovom dome a o 14.00 v Matejovom dome.

Zelené tóny – Boris Čellár trio ( All. Time. Jazz )
16. 05. 2010, 16.00
vstupné 3,50 Euro
V Thurovom dome Stredoslovenského múzea je tretia nedeľa v mesiaci vyhradená pre koncert z cyklu Zelené tóny. I deň po Noci múzeí, 16. mája 2010 si môžu návštevníci múzea a priaznivci hudby vychutnať jazzovou atmosférou, ktorú navodí svojou hudbou zoskupenie Boris Čellár trio (All.Time.Jazz).
V roku 2001 založil v roku gitarista, skladateľ a aranžér Boris Čellár skupinu, ktorá v tom čase vystupovala pod názvom Old Time Jazz a neskôr ako All.Time.Jazz. Inšpirovaný bol jazzovým triom Nat King Coela. Hudobná idea tria sa opierala o interpretáciu jazzových štandardov a skladieb z obdobia neskoršieho swingu a začiatku bebopu. Ide o „drumless“ trio, v zložení klavír, gitara, kontrabas. Charakteristickou črtou tria sa stali originálne aranžmány. V poslednom období Boris Čellár rozšíril inštrumentálny repertoár aj o vokálne skladby a jeho hlas sa objavuje v swingovkách, ktoré preslávil Nat King Cole, či Frank Sinatra. V Thurzovom dome sa predstaví ako gitarista a spevák Boris Čellár, za piano zasadne Gregor Ftičar zo Slovinska a kontrabas patrí Róbertovi Raganovi. V súčasnosti aktívne účinkujú v kluboch a festivaloch na Slovensku aj v Európe. Skupina pravidelne spolupracuje s rôznymi domácimi a zahraničnými interpretmi ako napr.: Beverly Lewis, Kerstin Heiles, Fritz Pauer, Howard Curtis, či Lucia Lužinská a Gabo Jonáš s ktorými sa už Boris Čellár predstavil i návštevníkov koncerných cyklov Zelené tóny.
NOC MÚZEÍ 2010 – Máj lásky čas
15.5. 2010 18:00 – 22:00
Podujatie Noc múzeí a galérií je celoeurópska akcia, do ktorej sa pravidelne zapája aj Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici. Tohtoročná noc múzeí bude v sobotu 15. mája 2010 a Stredoslovenské múzeum sa predstaví programom s názvom „Máj lásky čas“, ktorý ponúka pre všetkých návštevníkov múzea nevšednú prehliadku expozície Thurzovho domu i novootvorenej expozície v Matejovom dome v sprievode lektorov v historických kostýmoch. Brány múzea sa všetkým návštevníkom otvoria o 18.00 hodine a zatvoria sa až o 22.00 hodine.
V Zelenej sieni Thurzovho domu sa 15. mája 2010 prenesiete do konca 15. storočia. Stretnete tu kráľovský pár Mateja Korvína a Beatrix Aragónsku, a dozviete sa o podobách lásky zobrazených na nástenných maľbách Zelenej siene, ktorá v roku 2007 získala cenu časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii obnova – reštaurovanie a cenu Ministerstva kultúry SR Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2006.
Svoju zručnosť si môžete vyskúšať v tvorivej dielni, kde si od 18.00 hod. do 21.00 hod. budete môcť medovnikárskou technikou vyrobiť srdiečko z modelárskej hliny a historickými písacími materiálmi si vytvoríte veršované vyznanie lásky.
V tento večer sa budete môcť dotknúť vybraných exponátov, ktoré používali pri svojej práci baníci a dozviete sa i o postavení dedinskej ženy a matky.
O 19.00, 20.00 a 21.00 hodine, v priestoroch venovaným sakrálnemu barokovému umeniu, odznie koncert renesančnej a barokovej hudby v prevedení Barokového ansámblu pod vedením Matúša Šimka.
Od 18.00 hod. nepremeškajte príležitosť navštíviť aj novú expozíciu venovanú histórii mesta Banská Bystrica v Matejovom dome, ktorá bola otvorená v októbri 2009.
V sobotu 15. mája 2010 si v múzeu budete môcť pozrieť film o najstarších dejinách Banskej Bystrice a výnimočne len v tento deň i film „Pred a po“ o premene Matejovho domu na dnešnú expozíciu o histórii mesta.
Nasvietenou expozíciou o histórii nášho mesta Vás od najstarších čias prevedú kostýmované postavy z histórie. Stretnete sa s richtárom Jánom Greimelom a katom, ktorý vykoná popravu…
Nebudú chýbať ani ukážky výroby krúžkovej zbroje a ak navštívite cechmajstra a jeho dcéru, môžete sa stať i členom cechu krajčírskeho.
Thurzov dom – fotografie z podujatia:

Matejov dom – fotografie z podujatia:

Envirofilm 2010
10.5. – 14. 5. 2010
Sprievodné akcie v rámci XVI. Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2010.
11.5. 15:30 – 17:00 Voda pre klimatickú stabilitu regiónov
12.5. 15:30 – 17:00 Diskusia o národných parkoch USA a SR
13.5. 15:30 – 17:00 Rozkoše dávnych čias
– beseda so spisovateľom a diplomatom Antonom Hykischom
10. – 14. mája, denne od 9:00 do 17:00 Prehliadka ocenených filmov festivalu Envirofilm ročníkov 2008 a 2009

ZELENÉ TÓNY – SILVIA JOSIFOSKA A GABRIEL JONÁŠ
21. 03. 2010, 16.00
Cyklus komorných koncertov Zelené tóny v Thurzovom dome pravidelne prináša zaujímavé koncerty profesionálnych hudobníkov. Tretiu marcovú nedeľu bude v rámci Zelených tónov znieť blues. Predstaví sa prvá dáma slovenského bluesu Silvia Josifoska za klavírneho doprovodu Gabriela Jonáša.
Speváčka Silvia Josifoska patri medzi najvýraznejšie tváre slovenskej hudobnej scény. Blues je dominantou jej repertoáru. Okrem neho môžete nájsť v jej hudbe i iné hudobné žánre ako soul, funk, rock, či jazz. Vo všetkých žánroch sa pohybuje s veľkou ľahkosťou, so silným výrazom a nesmiernou emotívnosťou. Počas svojho pôsobenia vystúpila s mnohými vynikajúcimi slovenskými i zahraničnými hudobníkmi z domácej i zahraničnej hudobnej scény. Silvia Josifoska koncertuje najmä na slovenskej a českej klubovej scéne. Publiku sa predstavila i na mnohých významných bluesových a jazzových festivaloch ako Bratislavské jazzové dni Bratislava, v Českej republike na festivaloch Blues Alive, Jazz na konci léta, Blues v lese, Valašský špalíček. Vystúpila i v Rakúsku a Taliansku, kde reprezentovala krajinu na festivale Nueva Europa. Bola členkou hudobných formácií Bos(s)anoha (1993), Sannyland (1994 – 1997), Mr. Band (1995 – 1998), či Bluesweiser (1998). Od roku 1998 spolupracuje s Gabrielom Jonášom a Jurajom Burianom.
Gabriel Jonáš sa venuje klavíru, kompozícii, aranžovaniu. Vyštudoval Konzervatórium v Bratislave, odbor akordeón a gitara. Od roku 1969 sa stal členom orchestra Tatra Revue. Obdobie rokov 1972 – 1973 strávil v New Yorku, kde účinkoval po jazzových kluboch s americkými jazzmanmi. Má za sebou množstvo úspešných vystúpení na festivaloch v Poľsku. Na Československom amatérskom jazzovom festivale v Kroměříži získal titul „najlepší sólista”. Spolupracoval s českými muzikantmi, medzi ktorých patria Jiří Stivín, Karel Velebný, Luboš Andršt, Emil Viklický a iní. V roku 1979 sa stal členom VV Systému Vlada Valoviča a v roku 1983 členom skupiny Esprit. Spolupracoval s Matúšom Jakabčicom, Jurajom Bartošom, Robertom Balzarom, speváčkou Janou Kocianovou, klaviristom Jánom Hajnalom. Za interpretačný výkon v oblasti jazzu získal Cenu Ladislava Martoníka. V roku 1999 vzniká Gabo Jonáš Quartet, ktoré tvorili G. Jonáš, Juraj Griglák, Radovan Tariška a Martin Valihora. Pre toto zoskupenie komponuje a aranžuje vlastné jazzové témy.
Blues zaznie v Thurzovom dome v nedeľu 21.3. 2010 o 16.00, zažijete neopakovateľnú atmosféru v podaní prvej dámy slovenského bluesu Silvie Josifoskej a klaviristu Gabriela Jonáša.

Nedeľné tvorivé inšpirácie

14.3. 10:00 – 17:00
Stretnutie s krasličiarkou Danou Molčanovou z Bratislavy, ktorá sa venuje oliepaniu kraslíc bavlnkou/perlovkou.

Prednáška: Čo nové v slnečnej sústave
Prednáška RNDr. Daniela Očenáša
19.3. 2009 o 11.00 (Piatok)
Stredoslovenské múzeum v spolupráci s Hvezdárňou v Banskej Bystrici pripravili podujatie k jarnej rovnodennosti. Prednáška RNDr. Daniela Očenáša s názvom Čo nové v slnečnej sústave bude prezentovať množstvo nových snímok zo sond.
ZELENÉ TÓNY – Marcel Comendant a Klaudius Kováč
17. 01. 2010, 16.00
Stredoslovenské múzeum aj v roku 2010 pokračuje v cykle komorných koncertov v Zelenej miestnosti so vzácnymi nástennými maľbami z konca 15. storočia. Tretiu januárovú nedeľu 17. 1. 2009 o 16. hodine sa v Thurzovom dome predstaví dvojica hudobníkov Marcel Comendant (Moldavsko) – cimbal, Klaudius Kováč (Slovensko) – klavír. Oboch hudobníkov ste už v rámci cyklu zelené tóny mohli počuť.
Marcel Comendant študoval hru na cimbal na hudobnom lýceu Ciprian Porumbescu v Kišiňove, Moldavsku. V štúdiu pokračoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici, u hosťujúcej profesorke Viktórii Herencsár. Účinkoval na medzinárodných koncertoch a festivaloch v Rusku, na Ukrajine, v Rumunsku, Maďarsku, Poľsku, Grécku, Rakúsku, Chorvátsku a i. V súčasnosti je členom jazzového tria PaCoRa (Stanislav Palúch – husle, Róbert Ragan – kontrabas), s ktorými vystupoval v roku 2009 v rámci Zelených tónov v Stredoslovenskom múzeu. Je členom i kvinteta Bashavel (Palúch, Ragan, Klaudius Kováč – klavír, Peter Solárik – bicie) a rôznych zoskupení vážnej hudby
Klaudius Kováč študoval klavír na konzervatóriu v Žiline a v Banskej Bystrici. V roku 2000 bol angažovaný americkým jazzovým spevákom Lee Andrew Davisonom na turné v Južnej a Strednej Amerike.
Jazzové koncerty patria medzi obľúbené koncerty v Zelenej sieni, v ktorej v nedeľu 17. 1. 2010 o 16.00 zažijete neopakovateľnú atmosféru v priestoroch Thurzovho domu.
ZELENÉ TÓNY
Stredoslovenské múzeum Vám už štvrtý rok za sebou prináša nádielku skvelej hudby v podaní vynikajúcich hudobníkov a interpretov s názvom Zelené tóny. V predchádzajúcich ročníkoch ste sa mohli započúvať do džezu, nechať sa uniesť na vlne latinskoamerických rytmov, vypočuť si francúzsky šansón, spoznať krásy horúceho flamenca či precítiť tango na vlastnej koži.
Aj tento rok pre Vás pripravujeme nezabudnuteľné chvíle strávené pri dobrej hudbe v príjemnom prostredí Thurzovho domu. Hudobné koncerty z cyklu Zelené tóny sa uskutočnia v Sakrálnej sieni Thurzovho domu na Námestí SNP vždy o 16,00 hod. Cena vstupenky je 3,50 €.

18. septembra 2011 o 16.00 hod. v Thurzovom dome
plagát STANDARD WAY FEAT: MIROSLAV POPRÁDI

20. novembra 2011 o 16.00 hod. v Thurzovom dome
plagát NOTHING BUT SWING TRIO a špeciálny hosť z Maďarska Gábor Winand

18. decembra 2011o 16,00 hod. v Thurzovom dome
ženská spevácka skupina TRNKI s vianočným programom

Svetlo pre Svetielko
– slávnostná vianočná benefícia
Plagát k podujatiu v PDF
20. decembra 2011 o 18,00 hod. v Thurzovom dome
Bábkové predstavenie O jakubovi a veľkom dare
11. decembra 2011 o 10,30 hod. v Thurzovom dome

Bábkové predstavenie MEDENÉ MESTO
13. novembra 2011 o 14,30 hod. v Thurzovom dome
Stredoslovenské múzeum v spolupráci s Harry Teater o.z. vás pozývajú na bábkové predstavenie MEDENÉ MESTO.
IInteraktívna bábková inscenácia pre deti, ale i dospelých hravou divadelno – vizuálnou formou približuje najvýznamnejšie a najdôležitejšie udalosti z histórie mesta pod Urpínom. Prostredníctvom rozprávkových postáv a ich nespútanej zvedavosti sa diváci ocitajú v rôznych historických obdobiach Banskej Bystrice. Predstavenie vzniklo na motívy knihy Moja Banská Bystrica od Slavomíry Očenášovej – Štrbovej.

Hudobné leto v Stredoslovenskom múzeu
Stredoslovenské múzeum aj tento rok počas letných mesiacov pripravilo pre všetkých milovníkov klasickej hudby lahôdku v podobe koncertov z cyklu Hudobné leto v Stredoslovenskom múzeu. Koncerty vážnej hudby sa uskutočnia v historických priestoroch Thurzovho domu na Námestí vždy o 16, 00 hod. Vstupné na koncerty je 1 €.
Termíny pripravovaných koncertov z cyklu Hudobné leto: 17.7., 14.8., 28.8. a 11.9. 2011

17. júla 2011 o 16,oo hod. v Thurzovom dome

SOPRANO ARIAS

14. augusta 2011 o 16,oo hod. v Thurzovom dome

ANTICO MODERNO

28. augusta 2011 o 16,oo hod. v Thurzovom dome

JOZEF SIVÁK (gitara)
KATARÍNA LEPKOVÁ (flauta)
ZUZANA SIVOKOVÁ (klavír)

11. septembra 2011 o 16,oo hod. v Thurzovom dome

PANTALEÓNOVÉ KVINTETO

VSTUP VOĽNÝ

MDD v múzeu
1.6. 2011, 13.30 – 17.00
prezentácia spoločenskovednej expozície SM na Nám. SNP.
– tvorivými aktivitami sprevádzajú lektori v dobových kostýmoch…
Kostýmované prehliadky v Matejovom dome
Vstupy o 13:00, 14:00 a 15.00
Stredoslovenské múzeum pri MDD pripravilo v priestoroch Matejovho domu Kostýmované prehliadky ako súboj detí o priazeň kráľovnej. Deti majú vstup zadarmo.
Stredoslovenské múzeum pri príležitosti Dňa rodiny pripravuje na nedeľu 29. mája zaujímavý program vo všetkých troch expozíciách.
Vstupné: ak prídete ako rodina 0,50 Euro/osoba.
Thurzov dom
10:00 – 11:30 a 13:00 – 15:30 hod.
Môžete si pozrieť aktuálne výstavy, čaká Vás kostýmovaná prehliadka expozície a tvorivé aktivity pre celú rodinu.
Listovanie históriou
Prežite májové nedeľné popoludnie s knihou v ruke.
8. a 22.5.2011, 14.00
V marci 2011 pripravilo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici v priestoroch Matejovho domu nedeľné popoludnia pri knihe.
V máji v tejto akcii rozhovorov s autormi, ktorí píšu o histórii pokračujeme v priestoroch Thurzovho domu. Stretnutia počas tohto mesiaca, ktoré sme pre návštevníkov v múzeu pripravili sú zároveň sprievodnými podujatiami k prebiehajúcim výstavám v Thurzovom dome.
Témou májového Listovania históriou je knižná kultúra.
Prvé z dvoch podujatí sa uskutoční 8. mája 2011 o 14.00 hod. Naše pozvanie prijala PhDr. Klára Komorová, PhD., ktorá predstaví nový knižný titul – Klenoty knižnej kultúry. PhDr. Klára Komorová, PhD. je pracovníčkou Slovenskej národnej knižnice v Martine a okrem prezentácie publikácie sa návštevníci Thurzovho domu dozvedia viac o jedinečných knižných zbierkach zo 16. a 17. storočia sústredených v sídlach šľachtických rodín.
Druhým májový posedením pri knihe bude stretnutie s Ing. Viliamom Ľudovítom Macholdom, ktoré sa uskutoční 22.5. 2011 o 14.00 hod. Ing. Viliam Ľudovít Machold je členom významnej banskobystrickej kníhtlačiarskej rodiny Macholdovcov, návštevníkom predstaví svoju publikáciu – Kníhtlačiarska sága rodu Machold. Týmto podujatím bude návštevníkov sprevádzať PhDr. Marián Bovan, autor výstavy Písané a tlačené na banskobystrický spôsob.
Súčasťou podujatia je aj predaj publikácií s autogramiádou.
Návštevníci si zároveň môžu prezrieť dve výstavy s tematikou knižnej kultúry, ktoré prebiehajú v Thurzovom dome. Výstavu pracovníkov Slovenskej národnej knižnice – Od rukopisného kódexu k digitálnej knihe a výstavu pracovníka Stredoslovenského múzea PhDr. Marián Bovan – Písané a tlačené na banskobystrický spôsob.
Tvoja správna voľba
27.04.2011 – 15.05.2011, otvorenie 27.4.2011 o 9.00
Putovná interaktívna tvorivá dielňa zameraná na predchádzanie a boj proti trestnej činnosti. Hlavným cieľom projektu je snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania. Projekt, určený pre deti vo veku 9 – 10 rokov, využíva inovatívne prístupy práce s deťmi v prevencii kriminality formou interaktívnej tvorivej dielne.
Informácia o projekte v PDF

Zelené tóny – Three pianos
15.05. 2011 o 16.00
Cyklus komorných koncertov Zelené tóny v Thurzovom dome pokračuje koncertom strhujúceho klavírneho tria pod názvom Three pianos.
V nedeľa 15. 5. 2011 o 16. hodine budú Thurzovom dome znieť tóny až troch pián. Predstaví sa hudobné zoskupenie Three pianos v zložení Klaudius Kováč, Ondrej Krajňák a Ľuboš Šrámek.
Členovia tohto zoskupenia sa v rámci Zelených tónov už predstavili v minulých rokoch, ale ako členovia iných hudobných formácii.
Ondrej Krajňák je považovaný za jedného z najlepších klaviristov na Slovensku. Na jeho hre je badateľný vplyv Oscara Petersona, Gonzala Rubalcaba, Chica Coreu či Adama Makovica.
Klaudius Kováč študoval klavír na konzervatóriu v Žiline a v B. Bystrici. V roku 2000 bol angažovaný americkým jazzovým spevákom Lee Andrew Davisonom na turné v Južnej a Strednej Amerike.
Po prvý raz sa v rámci tohto cyklu predstaví aj Luboš Šrámek. Tento hudobník sa venuje hre na klávesové nástroje, pôsobil ako člen rôznych najmä jazzových zoskupení s ktorými pravidelne účinkuje na festivaloch. Od roku od 2004 vyučuje jazzový klavír a hudobnú teóriu na Konzervatóriu v Bratislave.
V nedeľu 15.5.2011 o 16.00 čaká na návštevníkov strhujúce klavírne trio vynikajúcich hudobníkov.
Noc múzeí a galérií – Zvuky noci
… alebo, čo sme začuli na ceste nočnou historickou Banskou Bystricou …
14.5. 2011 18.00 – 20.00
Tlačová správa k podujatiu v PDF
V Thurzovom dome na Vás čaká:
18.00 – 22.00 Kostýmované prehliadky
18.00 – 20.00 Banícky spevokol Staré Hory, paličkárky
od 18.00 – Skupina historického šermu Vir Fortis
20.00 a 21.00 Koncert A. Stráňavský a A. Turčin. Koncert otvorí cyklus koncertov hudobné leto v Stredoslovenskom múzeu.
vstupy v skupinách, vstupné dobrovoľné

Fotografie z podujatia v Thurzovom dome:

Fotografie z podujatia v Matejovom dome:

Zelené tóny: “LOS REMEDIOS”
20.02. 2011 o 16.00
Aj v roku 2011 pokračujeme v cykle komorných koncertov v Thurzovom dome pod názvom Zelené tóny. Vo februári sa predstaví zoskupenie “LOS REMEDIOS”, ktoré sa špecializuje na tvorbu a interpretáciu hudby inšpirovanej andalúzskym folklórom nesúcim názov flamenco.
Tlačová správa k podujatiu v PDF

12.12.2012 o 17,00 hod. ROZHOVORY o mágii Vianoc
Kde sa na Štefana šibe?
Kde žijú strigy?
Čo sú to stridžie dni?
Čo zistíte na Ondreja?
O zvykoch počas adventu nám prídu porozprávať členky FS Priechoďan – Anna Slobodníková „Fajčíkovie“, Estera Strečková „Fajkárovie“ a Margita Chabanová „Šustrovie“. Na stretnutie s Vami sa tešíme v stredu 12.12. o 17,00 hod. v Thurzovom dome na Nám. SNP.

18.11.2012 o 16.00: Boris Čellár trio a Lucia Lužinská
Stredoslovenské múzeum Vám už piaty rok za sebou prináša nádielku skvelej hudby v podaní vynikajúcich hudobníkov a interpretov s názvom Zelené tóny. V predchádzajúcich ročníkoch ste sa mohli započúvať do džezu, nechať sa uniesť na vlne latinskoamerických rytmov, vypočuť si francúzsky šansón, spoznať krásy horúceho flamenca či precítiť tango na vlastnej koži.

ROZHOVORYs Igorom Kovačovičom
17.10.2012 o 17,00 hod.
Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici si Vás dovoľujú pozvať na besedu s významným predstaviteľom folklórneho hnutia na Slovensku, podpredsedom Matice slovenskej, choreografom a etnografom Igorom Kovačovičom. Podujatím Vás bude sprevádzať historik a spolupracovník Igora Kovačoviča – Marcel Pecník. Vstup na podujatie je ZDARMA.

16.9.2012 o 16,00 hod. Andrea Bučková a Mária Kmeťková

19.8.2012 o 18,00 hod. SILVIA JOSIFOSKA a ONDREJ KRAJŇÁK

15.7.2012 o 16:00 hod. LOS REMEDIOS TRIO
Gitara a spev – Morenito de Triana, www.morenitodetriana.com
husle – Cyril Kubiš “El Rubio”, www.mysticviolin.webs.com
tanec a perkusie – Daniel Godány, www.remedios.at

17.6.2012 o 16,00 hod. MILAN PAĽA – sólový koncert husľového virtuóza

19.2.2012 o 16,00 hod.
Martin Uherek Quartet featuring Jozef Döme

14.12.2013 o 15,00 hod. Pavel Dvořák: MEDENÉ MESTO
Prednáška významného slovenského historika a publicistu Pavla Dvořáka spojená s premietaním dokumentu s názvom Medené mesto.
Podujatie je spojené s predajom kníh z edície Stopy dávnej minulosti a autogramiádou! VSTUP VOĽNÝ
Nedeľné tvorivé dielne: november-december 2013 (JPG)

28.-29.10.2013 I.FESTIVAL RUSKÝCH FILMOV V SR v Thurzovom dome
Program:
28.10.2013 o 16,00hod. PREPÁČTE DR. ČECHOV (bez titulkov)
o 19,00hod. DOM SLNKA (anglické titulky)
29.10.2013 o 14,00hod. POPOLOVÝ VALČÍK (anglické titulky)
o 17,00hod. DARČEK STALINOVI Vstup na projekcie filmov je ZADARMO!

Informácie o festivale (PDF) / Harmonogram festivalu (PDF) / Anotácia k filmom (PDF)

Počas jubilejného 10.ročníka výstavy odsúdených s názvom ČO JE V NÁS, sa nám podarilo vyzbierať 300 €, ktoré boli venované Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. Aj vďaka vám priatelia, sa nám podarilo touto kvapkou v mori,zmierniť utrpenie detských pacientov a aspoň na krátku chvíľu vyčariť úsmev na ich tvári.

3.10.2013 o 17,00 hod. Komorný koncert popredných slovenských umelcov

20.10.2013 o 17,00 hod. MARTIN UHEREK QUARTET
22.9.2013 o 17,00hod. MUSICA MEDICA Rami Shaafi a Boris Čellár
Priatelia, vo štvrtok 12.9. vás pozývame na Nám. SNP, kde sa s deťmi zo základných a materských škôl spoločne pokúsime o zápis do Knihy slovenských rekordov. Príďte nás v našej snahe podporiť aj Vy a buďte pri tom ako spoločne postavíme slovenský rekord !
18.8.2013 o 17,00 hod. Klaudius Kováč (piano) & Miroslav Poprádi (saxofón)
20.7.2013 o 17,00 hod. Sláčikové kvarteto EVA a hosť MARTIN KOVAŘÍK (klavír)
12.6.2013 o 14,30h PAVOL KANIS: Z Poroby do Vlasti
Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici a Spoločnosťou M.R.Štefánika vás pozývajú na stretnutie s historikom, politikom, cestovateľom, režisérom a scenáristom v jednej osobe – Pavlom Kanisom. Beseda pod názvom Z Poroby do Vlasti bude voľným rozprávaním P.Kanisa o zaujímavostiach z natáčania štvordielneho dokumentárneho filmu mapujúceho život a smrť M.R.Štefánika. Dokument zároveň zachytáva vtedajšiu hospodársko-politickú situáciu či neľahký boj Slovákov za svoju emancipáciu. Vďaka neúnavnému dlhoročnému zberu materiálov sa podarilo Pavlovi Kanisovi pripraviť tento jedinečný dokumentárny film s názvom Štefánik. Príbeh hrdinu., ktorého 1.diel Poroba a posledný diel Vlasť môže verejnosť vidieť v Sakrálnej sieni Thurzovho domu, v stredu 12.6. o 14.30h.
Pripravená beseda s Pavlom Kanisom spolu s premietaním spomínaného dokumentu je sprievodným podujatím k výstave Generál a jeho hviezdy, ktorú môžu návštevníci Stredoslovenského múzea navštíviť vo výstavných priestoroch Thurzovho domu až do 28.7.
5.6.2013 o 16,00h ANGELA TOSHEVA
– klavírny recitál najvýznamnejšej súčasnej bulharskej koncertnej klaviristky
Vstupné na podujatie je 3 €. V predpredaji v pokladni Thurzovho domu 2 €.

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2013
18.5.2013 NESPÍME – digitalizujeme!
Vstupy priebežne v skupinách od 18,00 do 24,00h (posledný vstup o 23,00h.) Časť expozícií Stredoslovenského múzea je momentálne pre verejnosť zatvorená. No i napriek tomu za dverami múzea prebieha intenzívny pracovný ruch.
Počas tohtoročnej Noci múzeí sa môžete bližšie pozrieť …
– ako zachovávame tajomstvá prírodovedných zbierok
– ako sa história dostane z blata do knižnice
– dozviete sa viac o najznámejšom bystrickom krokodílovi
– ukážeme vám špaňodolinský zázrak
– na vlastné oči uvidíte ako digitalizujeme … a pre našich najmenších sme aj tentokrát pripravili zábavné tvorivé dielne

Po návšteve ktorejkoľvek z expozícií Stredoslovenského múzea, získate od nás darček v podobe bezplatnej jazdy mestskou hromadnou dopravou. Táto akcia platí len počas trvania podujatia!

VSTUPNÉ DOBROVOĽNÉ

11.12.2014 o 18,00 hod. OTTO VOCE a capella group

20.11.2014 o 18,00 hod. Jana Dekánková (spev) a Gabo Jonáš (klavír)

ZELENÉ TÓNY POKRAČUJÚ koncertom RUSÍN ČENDEŠ ORCHESTRA,
ktorý sa uskutoční vo štvrtok 30.10.2014 o 18,00 hod. v Sakrálnej sieni Thurzovho domu.
Lístky si môžete zakúpiť v predpredaji v pokladni Thurzovho domu za nezmenenú cenu 3,50 €

ZELENÉ TÓNY 2014 otvárame koncertom 14.8.2014 o 19,00 hod. !
Lístky na koncert je možné zakúpiť si v predpredaji v pokladni Thurzovho domu.
14.8.2014 o 19:00 hod. Husľový koncert Patricka Chemla
Program koncertu
Európsky festival poézie, divadla a hudby Cap à l´Est 2014 zavíta aj do Banskej Bystrice, a to vo štvrtok 14. augusta, kedy publikum cyklu Zelené tóny zažije na vlastnej koži majstrovstvo hudobníkov svetovej kvality – Patricka Chemla (husle) a Sayata Zamana (klavír).
Lístky na koncert je možné zakúpiť si v predpredaji v pokladni Thurzovho domu.

TVORIVÉ POPOLUDNIE SO STREDOSLOVENSKÝM MÚZEOM V EUROPA SHOPPING CENTRE
zachytené fotoobjektívom a kamerou

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.701117023259397.1073741866.100000833166911&type=1&l=801e0a927b

12.7.2014 o 18,00 h Magdaléna Vaculčiaková : Na konci sveta – na indonézskom ostrove Flores
“Šesť týždňov, štyri ostrovy, desiatky skvelých ľudí a stovky malých aj veľkých zážitkov”, takto svoju cestu po Indonézii opisuje novinárka, cestovateľka a dokumentaristka v jednej osobe – Magdaléna Vaculčiaková. Svoju cestu za slobodou predstaví návštevníkom Thurzovho domu už v sobotu 12.júla 2014 o 18 – tej hodine.
Viac o Magdaléne Vaculčiakovej a jej dobrodružných cestách po svete, životnej filozofii, ale aj o jej novinárskej práci sa dozviete na stránke www.magdalenavaculciakova.com.
Podujatie je jedným z pripravovaných akcií pri príležitosti 125 -teho výročia Stredoslovenského múzea.

19.6.2014 o 17,00 hod. Doc. Boris Tomášik: PRAPOLIEVKA alebo AKO SA VARÍ RANÝ VESMÍR
– prednáška pri príležitosti 60. výročia založenia CERNu
VSTUP ZDARMA
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2014
17.5.2014 od 18,00 do 23,00 hod.
125 ročné múzeum – najstarší a najlacnejší hypermarket na zážitky
Podtitul: (Ne)celebrity medzi zbierkami
I napriek pokračujúcemu procesu digitalizácie zbierkového fondu vo všetkých expozíciách Stredoslovenského múzea, pozývame návštevníkov jubilejného 10.ročníka podujatia Noc múzeí a galérií 2014 do všetkých našich expozícií.
Rok 2014 je pre Stredoslovenské múzeum rokom výročí:
– 125 rokov múzea
– 25 rokov od otvorenia prírodovednej expozície v Tihányiovskom kaštieli
– 5 rokov od otvorenia spoločenskovednej expozície venovanej histórii mesta v Matejovom dome
Počas Noci múzeí slávnostne „odštartujeme“ oslavy výročia.
Vstupné dobrovoľné

Noc múzeí v Stredoslovenskom múzeum (video) / Noc múzeí v Stredoslovenskom múzeum (fotoalbum)

Vlakom už aj do expozícií Stredoslovenského múzea – SSM v kampani VLAKOM DO MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2014

6.4.2014 o 15,00 hod. VYNÁŠANIE MORENY
Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom pozýva Bystričanov na rozlúčku so zimou. V minulosti sa jar začínala až symbolickým vynesením zimy z chotára. Vynášanie Moreny za spevu Detského folklórneho súboru Dubkáčik pod vedením pedagogičky Viery Potančokovej sa uskutoční v nedeľu 6.apríla o 15,00 hod. na Nám. SNP.
Pridajte sa k nám a spolu s nami vyprevaďte zimu z nášho mesta. Trasa sprievodu povedie z Námestia SNP cez Dolnú ulicu až k potoku Bystrica, kde Morenu spoločne podpálime a hodíme do vody.
ROZLÚČKA SO ZIMOU zachytená fotoobjektívom / ROZLÚČKA SO ZIMOU (video)

KONCERT VÁŽNEJ HUDBY V THURZOVOM DOME
10. február 2014 o 16.00 hod.
Na koncerte v Sakrálnej sieni Thurzovho domu zazneli diela významných svetových skladateľov:
C. SAINT- SAËNS, J. SUK, S. RACHMANINOV, G. FAURÉ, J. BRAHMS, R. STRAUSS
Účinkujú:
Mgr. art STANISLAVA ZOBALOVÁ- VIOLONČELO Mgr. art ZULFIZAR ZÁZRIVÁ PHD. – KLAVÍRNA SPOLUPRÁCA Spoluúčinkujú:
Mgr. art DANIELA SZEGÖ- VIOLONČELO
Mgr. art MARTA NEMCOVÁ- KLAVÍR
Mgr. art JURAJ JAŠŠO
Vstup VOĽNÝ!

Čakáme vás v najväčšom nákupnom centre v Banskej Bystrici, v Europa Shopping Centre!
Váš kolektív Stredoslovenského múzea
Jozef Ďuriančik: ZLATÝ VEK MEDENÉHO MESTA
19.11.2015 o 17.00 hod.
Stredoslovenské múzeum pozýva na slávnostné uvedenie knižnej novinky Jozefa Ďuriančika – Zlatý vek medeného mesta. Návštevníci Stredoslovenského múzea si spolu s autorom zalistujú v najkrajších kapitolách histórie mesta pod Urpínom.
Knihu, ktorá nadväzuje na úspešnú publikáciu o Banskej Bystrici „Korene medeného mesta“, si budete môcť zakúpiť aj počas samotného “krstu“ v Thurzovom dome.

ODBORNÁ PREDNÁŠKA PRE VEREJNOSŤ
11.11.2015 o 16.00 hod. DEŇ VOJNOVÝCH VETERÁNOV
Banskobystričania v osudoch 1. svetovej vojny
Odborná prednáška riaditeľa Stredoslovenského múzea PhDr. Romana Hradeckého.

POSLEDNÝ KONCERT TEJTO SEZÓNY!
5.11.2015 o 18:00 hod. NOTHING BUT NEW TRIO
Jakub Tököly (klavír), Peter Korman (kontrabas) a Pavol Blaho (bicie)

Nothing But New trio je ďalším zoskupením novej slovenskej jazzovej generácie, ktoré sa stáva na scéne, a to nielen na Slovensku, stále známejším. Minulý rok, hneď po svojom vzniku, vyhralo súťaž Nové tváre slovenského jazzu, celkovo tromi cenami – dve za autorské kompozície a jednu kapelovú cenu za presvedčivý kolektívny výkon. V súčasnosti jeho členovia žijú a pôsobia každý v inom štáte, no i napriek tomu sa čoskoro stretnú na spoločnom turné.
Návštevníci koncertov z cyklu Zelené tóny tak môžu počuť hudobné umenie tejto trojice na vlastné uši, už v novembri.

16.10.2015 o 16.00 hod. prezentácia najnovších básnických zbierok Jozefa Leikerta: ZLÁSKAVENIE I., II.

Ctihodní mešťania, zažite kulinárske umenie šéfkuchára Petra Kulhányho!

Každú druhú sobotu o 16 – tej hodine v Thurzovom dome sme pre vás pripravili dobre ochutené WORKSHOPY so šéfkuchárom PETROM KULHÁNYM (Bistro Smartfood, TIFFANY).

Termíny:
13.6.2015 Cisársky trhanec
27.6.2015 Ravioli plnené mascarpone so šalviovým maslom
11.7.2015 Cisársky trhanec
25.7.2015 Ravioli plnené mascarpone so šalviovým maslom
8.8.2015 Cisársky trhanec
22.8.2015 Ravioli plnené mascarpone so šalviovým maslom

5.9.2015 Cisársky trhanec POSLEDNÝKRÁT V THURZOVOM DOME!

Obmedzená kapacita max. 50 účastníkov.

Takto sme spoločne so šéfkuchárom Peťom Kulhánym minulú sobotu kuchtili sladkú delikatesu – Cisársky trhanec v Thurzovom dome. Priam v rodinnej atmosfére nás šéfkuchár bez čapice zasvätil do tajov svojho umenia. A že to stálo zato, o tom niet pochýb. Už len pri pohľade na tie fotografie sa nám opäť zbiehajú slinky.

Obrazová ochutnávka z otvorenia výstavy Dobrú chuť, ctihodní mešťania! a prvého gastro workshopu s Petrom Kulhánym. Pokračujeme už túto sobotu. Do zjedenia, ctihodní mešťania!

4.9.2015 o 18.00 hod. ADÁMEK – STRÁŇAVSKÝ – DONIGA
(Dominika Doniga – spev, Adam Stráňavský – klavír, Martin Adámek – klarinet)

6.8.2015 TVORIVÉ POPOLUDNIE SO STREDOSLOVENSKÝM MÚZEOM V EUROPA SHOPPING CENTRE, Europa SC

Dve interaktívne výstavy – DOBRÚ CHUŤ, CTIHODNÍ MEŠŤANIA! a ŽIJEM NA STROME A JE MI DOBRE, partia nadšených múzejníkov, nákupné centrum a štvorhodinový maratón zábavy, vedomostných súťaží, hier a nezabudnuteľných zážitkov.

Chceli by ste vedieť kedy a kde sa po prvýkrát začal používať pri stolovaní príbor?
Pod akými jedlami sa prehýbali stoly bystrických mešťanov?
Aké rady dostali gazdinky od Terézie Vansovej v jej kuchárke?
alebo
Pre ktoré živočíchy je strom útočiskom a pre koho zas zdrojom potravy?
Chceli by ste vedieť kto žije na strome, pod stromom a v strome?

Čakáme vás 6.8.2015 od 14.00 do 18.00 hod. v najväčšom nákupnom centre v Banskej Bystrici, v Europa Shopping Centre!

Stredoslovenské múzeum – Vaše múzeum na každý letný deň

Príď medzi nás aby si neskôr neľutoval(o,
Propagačné video na prezentačné podujatie SSM v Europa Shopping Centre v Banskej Bystrici si môžete pozrieť tu…

ĎAKUJEME priatelia za vašu podporu a priazeň.
Tešíme sa na vás na ďalších podujatiach, ktoré pre vás počas roka s láskou pripravujeme!
Vaše Stredoslovenské múzeum

Budúci rok stroj času opäť naštartujeme. Tentokrát sa však spoločne pozrieme … Nechajte sa prekvapiť. Vidíme sa o rok, milí naši cestovatelia! (Fotodokumentácia z cesty do minulosti, Denný letný tábor, I. a II. turnus)

17.6. 2015 o 18.00 hod. Mária Kmeťková (harfa) a Pavol Bereza (gitara)
Harmónia tónov netradičného spojenia strunových nástrojov. V projekte “Sisa a sivý holub pre 53 strún” interpreti predstavujú kompozície Sisy Michalidesovej, v nových, komornejšie ladených aranžmánoch.
Vstupné na koncert je 5 €. Lístky na koncert je možné zakúpiť si v predpredaji v pokladni v Thurzovom domu.

Fotografie z koncertu

29.5.2015 MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ, Nám. SNP

Takto sme v piatok spoločne oslavovali Medzinárodný deň detí …

16.5.2015 NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2015
Zažite atmosféru starej Banskej Bystrice a pod rúškom noci objavte svoje mesto.
18.00 – 24.00 hod., posledný vstup o 23.30 hod.
VSTUPNÉ DOBROVOĽNÉ

KDE NÁS NÁJDETE … Noc múzeí a galérií 2015

Program v Thurzovom dome:
-Komentovaná prehliadka výstavy Korene mesta pod zemou ukryté, 18.00 – 24.00
-Stretnutie s archeológom múzea Martinom Kvietkom, 19.00, 20.30, 22.00
-Zázračné ruky konzervátorov, 18.00 – 24.00
-Koncert dobovej hudby vo vzácnej Zelenej sieni, 18.30, 20.00, 21.30, 23.00
-Tvorivé dielne pre deti, 18.00 – 22.00, Vytvor si vlastný odznak hrdého Banskobystričana
-Ukážka pravekej tavby medi, 18.00, 19.00

NOC MÚZEÍ 2015 v Stredoslovenskom múzeu

Milí priatelia,
už poznáme mená troch z vás, ktorí sa zapojili do súťaže počas Noci múzeí v Stredoslovenskom múzeu.
1. cena STRETNUTIE S ARCHEOLÓGOM SSM NA VYBRANOM NÁLEZISKU
SAMKO ŠVEHLA
2. cena CELOROČNÁ VSTUPENKA na podujatia a výstavy v expozíciách SSM
EVKA VŽÍKOVÁ
3. cena PERMANENTKA NA NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE v Thurzovom dome a v Tihányiovskom kaštieli
PATRIK POTANČOK
Výhercom srdečne gratulujeme!
Vaše Stredoslovenské múzeum

Slávnostné odovzdanie cien výhercom súťažnej ankety z Noci múzeí

ĎAKUJEME priatelia za vašu podporu a priazeň.
Tešíme sa na vás na ďalších podujatiach, ktoré pre vás počas roka s láskou pripravujeme!

ZELENÉ TÓNY 2015 otvárame májovým koncertom !
14.5.2015 o 18.00 hod. QUEJIO Y CLAVIJERO
Koncertnú sezónu cyklu Zelené tóny otvoria horúce rytmy vášnivého flamenca v podaní Morenita de Triana (gitara) a El Cheita (spev). Po ich predchádzajúcom úspechu v meste pod Urpínom sa rozhodli opäť vrátiť do Banskej Bystrice aby znovu dobyli srdcia návštevníkov Zelených tónov. Tentokrát pred svojich fanúšikov – milovníkov španielskeho flamenca predstúpia so svojím najnovším programom s názvom Quejio y Clavijero.

Vstupné na koncert je 5 €. Lístky na koncert je možné zakúpiť si v predpredaji v pokladni v Thurzovom domu.

POSOL HVIEZDNYCH DIAĽAV II.
16.4.2015 o 16,00 hod.
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci so Spoločnosťou M.R. Štefánika vás pozýva na prezentáciu knižnej novinky Márie Gallovej „Posol hviezdnych diaľav II. – Fakty a artefakty jedného života“. Vo štvrtok 16. apríla spolu s autorkou knihy, podpredsedníčkou Spoločnosti M.R. Štefánika – Máriou Gallovou uvedieme do “knižného“ života najnovšiu knihu o živote a diele vojaka, generála, diplomata a astronóma Milana Rastislava Štefánika. Pri listovaní knihou spoznáte Štefánika nielen ako štátnika, ale najmä ako človeka a muža.
Knihu, ktorá nadväzuje na publikáciu „Posol hviezdnych diaľav – Osudy pamätníkov M.R. Štefánika na Slovensku“, si budete môcť zakúpiť aj počas samotného “krstu“ v Thurzovom dome.
Z krstu knižnej novinky Márie Gallovej …
30.11. 2016 o 17.00 hod. Branislav KOVÁR – Kolapsy starovekých civilizácií. Môžeme sa poučiť?

Fotoreportáž zo Stretnutia s minulosťou pod Zelenou klenbou s Branislavom Kovárom

26.10. 2016 o 17.00 hod. Peter MICHALICA – O SPOČUTEĽNENÍ SLOVENSKA
Skúsenosti a zážitky pri šírení slovenskej hudby vo svete

Stretnutia s minulosťou pod Zelenou klenbou s Petrom Michalicom
2. ročník FESTIVAL SVETLO A TIEŇ,
od Barbakanu až po Europa SC
30.9. – 1.10. 2016 od 19.30 do 23.00 hod.
– súčasné vizuálne a svetelné umenie prezentované aj na historickej fasáde Thurzovho domu

SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV CESTOVNÉHO RUCHU V STREDOSLOVENSKOM MÚZEU
1.10. 2016 od 13.00 do 17.00 hod.

v Thurzovom dome
každú celú hodinu komentované prehliadky výstavy Otvárajte dvere, svadobná rodina! s etnologičkou Janou Nahálkovou, posledný vstup o 16.00 hod.

v Matejovom dome
prehliadka expozície venovanej histórii mesta Banská Bystrica

VSTUP VOĽNÝ

28.9. 2016 o 17.00 hod. Milan KOVÁČ – Záhady starých Mayov: Pyramídy v pralese očami slovenských vedcov.

Fotoreportáž zo septembrového Stretnutia s minulosťou pod Zelenou klenbou

STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ (:
Predložením vstupenky z expozície Stredoslovenského múzea v Thurzovom alebo v Matejovom dome získava návštevník Hodinovej veže výhodný vstup na vežu : 2 + 1 (Dvaja si vstup zaplatia, tretí ho má zadarmo. Bezplatný vstup je poskytnutý osobe s najnižšou cenou vstupenky.)

31.8.2016 o 17.00 hod. Katarína NÁDASKÁ – Mágia v ľudovej kultúre Slovenska

Fotoreportáž z augustového Stretnutia s minulosťou pod Zelenou klenbou s Katarínou Nádaskou

Nedeľné tvorivé dielne: LETO 2016 (JPG)

STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM POZÝVA NA LETNÉ PRÁZDNINY V MÚZEU
júl-august 2016, ponuka pre všetky prázdninujúce deti a ich “zúfalých“ rodičov
Zmena programu vyhradená.
Dobrodružstvo v Thurzovom dome vždy vo štvrtok (začíname už 28.7. 2016)

o 13.00 hod.

Tvorivá dielňa PRAVEKÍ HRNČIARI
Priblížime vám prvé umelecké a remeselné pokusy našich predkov. Zašpiňte sa od hliny a vytvorte si repliky zbierkových predmetov. Predlohou vám budú črepiny nájdené počas vykopávok nášho archeológa.

o 15.00 hod.

Tvorivá dielňa … A Z DREVA BOL KAMEŇ …
Vráť sa v čase a staň sa na krátku chvíľu členom mestskej rady, ktorá po ničivom požiari v 18. storočí postavila mesto z ruín. Pri rekonštrukcii meštianskych domoch na námestí oprášiš ich zašlú slávu a odhalíš tajomstvá ich múrov.

Komu je program určený: deťom od 6 rokov
Koľko to stojí: 1,50 € (bez rozdielu veku a pohlavia)

Kontakt: Jaroslava Dobrotová, Barbora Paulínyová 048/412 58 97

Prírodné krásy okolia Banskej Bystrice spoznali, tvorivých hier v mestskom hrade sa zúčastnili a príbehy v múroch meštianskych domoch ukryté odhalili účastníci tohtoročného Denného letného tábora v Stredoslovenskom múzeu. Budúci rok sa spoločne pozrieme … Nechajte sa prekvapiť priatelia. Vidíme sa o rok, milí naši dobrodruhovia!
Fotodokumentácia I. turnus
Fotodokumentácia II. turnus

27.7.2016 o 17.00 hod. Richard SENČEK a Pavol HRONČEK Tajomný svet podzemia medeného mesta

Stretnutia s minulosťou pod Zelenou klenbou s Richardom R. Senčekom a Pavlom Hrončekom

29.6.2016 o 17.00 hod. Eva a Marwan AL-ABSI: Svet spoza hidžábu

Fotoreportáž z júnového Stretnutia s minulosťou pod Zelenou klenbou s Evou a Marwanom Al-Absi

Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe
Tešíme sa na vás priatelia aj o rok s výstavou OTVÁRAJTE DVERE, SVADOBNÁ RODINA!
Ďakujeme vám, že ste nás svojou návštevou na výstave BÚVAJŽE MI, BÚVAJ na Starej fare v Heľpe v rámci Horehronských dní spevu a tanca podporili.
kol. Stredoslovenského múzea

Pozývame Vás na ďalšie stretnutia s minulosťou
25.5.2016 o 17.00 hod. Vladimír BÁRTA: Ako sme tu žili

Fotoreportáž z májového Stretnutia s minulosťou pod Zelenou klenbou s Vladimírom BÁRTOM

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2016

História poznačená ohňom

• 18.00 – 24.00 Komentované prehliadky výstavy PORIADOK OHŇA
ukážky dobovej hasičskej techniky

• 19.00, 20.30, 22.00 KAŽDÁ NOC MÁ SVOJU MOC – Tajomstvá svätojánskej noci
prednáška etnografky Jany Nahálkovej o letnom zvykosloví

• 18.30, 20.00, 21.30, 23.00 O SKROTENÍ OHŇA ČLOVEKOM TOP PODUJATIE
rozprávanie archeológa Martina Kvietka o ohni v dejinách ľudstva

• 18.00 – 22.00 Tvorivá dielňa pre deti … A Z DREVA BOL KAMEŇ … TIP PRE RODINY S DEŤMI
Vráť sa v čase a staň sa na krátku chvíľu členom mestskej rady, ktorá po ničivom požiari v 18. storočí postavila mesto z ruín. Pri rekonštrukcii meštianskych domoch na námestí oprášiš ich zašlú slávu a odhalíš tajomstvá ich múrov.

• 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00 Komentované prehliadky Zelenej siene AKO ZELENÁ SIEŇ POVSTALA Z POPOLA TOP PODUJATIE
Rozprávanie o sieni, ktorá svojou jedinečnosťou zachránila Thurzov dom.

Otvorené : 18.00 – 24.00 hod., posledný vstup o 23.30 hod.

Milí priatelia,
už poznáme mená troch z vás, ktorí sa zapojili do súťaže počas Noci múzeí v Stredoslovenskom múzeu.
1. cena CELOROČNÁ VSTUPENKA na podujatia a výstavy v expozíciách SSM
DENISA KOLESÁROVÁ
2. cena PERMANENTKA NA NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE v Thurzovom dome a v Tihányiovskom kaštieli
VERONIKA GAŠPARCOVÁ
3. cena PROPAGAČNÝ MATERIÁL
KATARÍNA TARYOVÁ

Výhercom srdečne gratulujeme!
Vaše Stredoslovenské múzeum

Počas tohtoročnej Noci múzeí bránami expozícií Stredoslovenského múzea prešlo neuveriteľných 1900 návštevníkov! ĎAKUJEME priatelia za vašu podporu a priazeň.
Tešíme sa na vás na ďalších podujatiach, ktoré pre vás počas roka s láskou pripravujeme!

Krátka fotoreportáž z tohtoročnej Noci múzeí …

Posted by Stredoslovenské Múzeum on 24. máj 2016

Posted by Stredoslovenské Múzeum on 24. máj 2016

Posted by Stredoslovenské Múzeum on 24. máj 2016

DEŇ MATIEK V MÚZEU
8.5.2016
Potešte svoje mamičky a babičky. Strávte s nimi príjemné nedeľné popoludnie v expozíciách Stredoslovenského múzea. Pri príležitosti Medzinárodného dňa matiek majú mamy a babky v sprievode svojich detí a vnúčat vstup do múzea grátis!

Pozývame Vás na ďalšie stretnutia s minulosťou
13.4.2016 o 17.00 hod. Pavel DVOŘÁK: Banská Bystrica a Thurzov dom v ľúbostnom živote Mateja Korvína

Stretnutie s minulosťou pod Zelenou klenbou s Pavlom DVOŘÁKOM v hľadáčiku fotoaparátu Michaely Redlingerovej
NOVINKA V PROGRAME Stredoslovenského múzea!
Stretnutia s autormi kníh, s osobnosťami z vedeckého, kultúrneho, ale aj spoločenského života o vybraných kapitolách nielen našej histórie.
30.3.2016 o 17.00 hod. STRETNUTIA S MINULOSŤOU POD ZELENOU KLENBOU
… s Jozefom ĎURIANČIKOM o záhadách Zelenej siene, ktorá rozhodla o osude Thurzovho domu
Fotoreportáž z marcového Stretnutia s minulosťou pod Zelenou klenbou s Jozefom Ďuriančikom
Stretnutie s minulosťou pod Zelenou klenbou s Jozefom ĎURIANČÍKOM v hľadáčiku fotoaparátu Michaely Redlingerovej

19. – 20.3.2016 VEĽKÁ NOC V MÚZEU
workshop Stredoslovenského múzea – To vajíčko maľovanô o veľkonočných zvykoch a tradíciách s ľudovými remeselníkmi a etnografkou

Viete … prečo by sme mali na Zelený štvrtok skoro vstať a umyť sa v potoku?
… aké sú veľkonočné zvyky v zahraničí?
… z akého dôvodu sa v minulosti kraslice farbili na červeno?

Dozviete sa na …
* populárno – náučnej prednáške etnografky Stredoslovenského múzea Jany Nahálkovej – 19.3.2016 o 14.00 hod.
* tvorivých dielňach pre deti s Romankou KRASLICE NA RÔZNE SPÔSOBY – 19. a 20.3.2016 od 13.00 do 17.00 hod., posledný vstup o 16.00 hod.
* prezentácii tradícií našich predkov zachovávaných ľudovými remeselníkmi z Banskej Bystrice – 19.3.2016 od 13.00 do 17.00 hod.

VEĽKÁ NOC V MÚZEU

STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM POZÝVA NA JARNÉ PRÁZDNINY V MÚZEU
Dobrodružstvo v Thurzovom dome 4.3.2016
ponuka pre všetky prázdninujúce deti a ich “zúfalých“ rodičov

od 10.00 do 12.00 hod.

Animačný program CESTA DO PRAVEKU
Tvorivá dielňa LOV NA MAMUTA
Vonku zúri mráz, najlepší čas na vyskúšanie si života pravekého človeka v dobe ľadovej. Lov na mamuta začína. Nemeškajte, lebo vám ostane len ohlodaná kostra.

Tvorivá dielňa PRAVEKÍ HRNČIARI
Priblížime vám prvé umelecké a remeselné pokusy našich predkov. Zašpiňte sa od hliny a vytvorte si repliky zbierkových predmetov. Predlohou vám budú črepiny nájdené počas vykopávok nášho archeológa.

Komu je program určený: deťom od 6 rokov
Koľko to stojí: 1,50 € (bez rozdielu veku a pohlavia)

od 13.00 do 15.00 hod.

Animačný program PRVÉ LITERÁRNE POKUSY
Tvorivá dielňa STREDOVEKÉ INICIÁLY
To, že písmo nie je nuda, vie byť hravé, ale aj tajomné vedeli už aj naši predkovia. Preneste sa spolu s nami do stredovekej pisárskej dielne a ukryte písmenká do ornamentov z kvetín a zvierat.

Tvorivá dielňa KRONIKA MOJEJ RODINY
Vyrob si kroniku s vlastným rodostromom, navrhni si rodinný erb a vyskúšaj si písanie brkom.

Komu je program určený: deťom od 6 rokov
Koľko to stojí: 1,50 € (bez rozdielu veku a pohlavia)

Fotoreportáž z Veľkého prázdninového dobrodružstva v múzeu

NAJNOVŠIE OBJAVY NA PYRAMÍDOVEJ NEKROPOLE V ABÚSÍRE
3.2.2016 o 17.00 hod. Doc. Jaromír Krejčí PhD. (egyptológ)
Stredoslovenské múzeum pozýva na šálku čaju s popredným egyptológom s archeologickou praxou – Jaromírom Krejčím. Práca jeho výskumného tímu patrí podľa britskej organizácie Heritage Daily medzi 10 najzaujímavejších archeologických objavov v roku 2015. Nielen o najnovších objavoch na pyramídovej nekropole v Abúsíre sa dozvedia návštevníci Thurzovho domu na prednáške s Jaromírom Krejčím už začiatkom februára v Thurzovom dome na Námestí SNP.

22.2. 2017 o 17.00 hod. Roman HOLEC a Marián BOVAN: V službách cisára Františka Jozefa

Stretnutie s minulosťou pod Zelenou klenbou s Romanom Holecom a Mariánom Bovanom

VALENTÍN V MÚZEU v Thurzovom dome
12.2. 2017 nedeľná tvorivá dielňa pre deti s Ivankou
VALENTÍNSKE PREKVAPENIE
Tíško ako sen, príde Valentínsky deň. Poznáte tento sviatok lásky a jeho symbol? Čaro sviatku zamilovaných odhalíme pri výrobe valentínok, ktorými môžete obdarovať vašich najmilších. Šikovníci si ich môžu pretvoriť aj na príjemné dekorácie izbičky.
vstupné: 1,50 €

POLROČNÉ PRÁZDNINY v Thurzovom dome
3.2. 2017 o 10,00 a 14,00 hod.
Tvorivá dielňa RYTIERI DO KVETINÁČA
Spoznaj život bojovníkov od doby bronzovej až po stredovekých rytierov a vyrob si jednoduchú maketu bojovníka alebo rytiera na špajdli.

Komu je program určený: rodinám s deťmi od 6 rokov
Koľko to stojí: 1,50 €

25.1. 2017 o 17.00 hod. Pavol KANIS: UMENIE DIPLOMACIE M.R. ŠTEFÁNIKA

Fotoreportáž z januárového Stretnutia s minulosťou pod Zelenou klenbou s Pavlom Kanisom